Odeslání dokladů do EET z Prodejny

Zrušení EET od 1. 1. 2023

Zákon o evidenci tržeb byl s účinností od 1. 1. 2023 zrušen zákonem č. 458/2022 Sb.

Od uvedeného data se ruší (nejen) evidenční povinnost samotná, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb.


Při vytváření dokladů v modulu Prodejna probíhá odeslání dokladů hrazených v hotovosti do EET automaticky. Avšak každý konkrétní prodej v okně Platit můžete vyloučit z povinnosti evidence do EET.

 • Do EET vstupují pokladní doklady, vydané faktury a vydané dobropisy, které jsou odeslány z karty Prodej.
 • Při použití funkcí Příjem hotovosti a Výdej hotovosti se vystavené pokladní doklady neodesílají do EET.
 • Do EET se neodesílají doklady, které vznikly přes volbu Jiný doklad v dialogu Platit.
 • Do EET se neodesílají doklady, které vznikly v dialogu Platit s vypnutou volbou Doklad podléhá EET.
 • Do EET se neodesílají platby kartou jak prostřednictvím platebních terminálů, tak online platby přes internet.
 • Doklady se do EET odešlou jen v případě, když režim EET v možnostech agendy EET je nastaven na Produkční.
 • Po odeslání dokladu do EET systém nastaví Stav EET na dokladu na Uzamčeno a doklad dostane přidělený fiskální identifikační kód (FIK) – viz také Repeat (PKP).
 • Údaje z EET se vytisknou na účtence.
 • V případě částečné úhrady v hotovosti bude odeslána do EET faktura i příjmový pokladní doklad a tehdy účtenka obsahuje oba záznamy z EET.
 • Agenda EET odesílá do evidence tržeb celkovou částku tržby. Pokud je obsahem dokladu DPH, odešle informaci i o těchto částkách. Stejně tak se zachová i v případě částečné úhrady. Částky DPH jsou poměrně vyjádřeny vzhledem k částečné úhradě.
 • Úpravy dokladů s tržbou odeslanou do EET.
 • Stornování tržby odeslané do EET.
 • Nastavení EET pro modul Prodejna v šabloně knihy vydaných dokladů.

Novou volbou Doklad podléhá EET v dialogu Platit řídíte každý jednotlivý prodej

Obrázek 1: Volbou "Doklad podléhá EET" v dialogu "Platit" řídíte každý jednotlivý prodej.

 

Související dokument