AVIS – změny v integračních službách od 1. ledna 2018

Vydání 20181215

Vydání 20181120

Nastavení RequestQueuingEnabled

V Integračních službách přibylo nastavení RequestQueuingEnabled. Toto nastavení ovlivňuje řazení příchozích požadavků do fronty. Výchozí hodnotu má nastavenou na True, což zajišťuje zpětně kompatibilní chování.

Zkušenosti ukazují, že existují řešení třetích stran, která odešlou najednou značné množství požadavků. Tyto požadavky jsou na straně Integračních služeb zařazeny do fronty a postupně jsou vyřizovány. Pokud se mezi nimi vyskytne nějaký, jehož vyřízení trvá dlouho, stává se, že klient Integračních služeb ukončí čekání na vyřízení požadavku kvůli vypršení nastaveného timeoutu. Požadavek však stále zůstává ve frontě a bude odbaven, aniž se o tom volající dozví. Často pak volající požadavek opakuje a může obdržet chybu v důsledku duplicitního zápisu do databáze.

Nastavení RequestQueuingEnabled na hodnotu False znemožní zařazování požadavků do fronty a volající ihned obdrží status 409 (System.Net.HttpStatusCode.Conflict) s popisem Služba vyřizuje předchozí požadavek. Opakujte volání později. Volající pak přesně ví, co se s jeho požadavky stane, zda musí volání opakovat, nebo je rovnou odbaven.

Pokud se potýkáte s provozními problémy, doporučujeme zvážit úpravu vašich řešení, aby počítala s nastavením Integračních služeb RequestQueuingEnabled = False. U administrátora Integračních služeb v produkčním prostředí si ověřte, že instance služeb, kterou používáte, slouží výhradně pro vaše řešení, abyste nebyli negativně ovlivněni provozem jiné aplikace.

Vydání 20181023

Beze změn.

Vydání 20180925

Beze změn.

Vydání 20180828

Také v integračních službách jsme implementovali kontrolu, která na dokladech hlídá políčka obsahující měnu, aby měla pouze dvě desetinná místa.

Vydání 20180724

Beze změn.

Vydání 20180626

Beze změn.

Vydání 20180524

Beze změn.

Vydání 20180511

Beze změn.

Vydání 20180327

  • Ve službě Altus.COM.V12.BasicServices.Agenda jsme umožnili aktualizovat hodnoty memo polí pomocí metody UlozitHodnotyRozsirujicichPoli.
  • Do služby Altus.COM.V12.BasicServices.Agenda přibyla metoda ZaznamenatHodiny, pomocí které můžete vkládat záznamy do tabulky Zakazky_hodiny podobně, jako to dělá funkce Hodiny k zakázce v agendě Zakázky.

Vydání 20180227

Beze změn.

Vydání 20180123

Dokumentaci AVIS jsme rozšířili o článek Pomocná funkce pro překonání výpadku dostupnosti Integračních služeb.