Doplněk pro import měsíčních mzdových složek

Doplněk je určen pro import měsíčních mzdových složek do modulu Mzdy ze souborů ve formátu xls nebo xlsx programu MS Excel.

 • Urychluje zadávání měsíčních mzdových složek do zpracovávaných mezd.

Doplněk je vhodný pro import těchto typů mzdových složek:

 • Formulář 0: Prémie, Osobní ohodnocení, Ostatní srážky, Stravenky, Záloha.
 • Formulář 1: Hodinová mzda, Hodinová sazba, Mzda přesčas.
 • Formulář 2: Svátek, Náhrada hodinová, Překážky v práci, Příplatek noční, Příplatek přesčas, Příplatek So a Ne, Příplatek svátek.
 • Formulář 3: Dovolená, Náhrada denní, Neomluvená absence, Neplacené volno.
 • Formulář 6: Stravenky.
 • Formulář 9: Přesčas měsíční mzdy.

Pro import můžete vytvořit libovolný počet souborů ve formátu xls nebo xlsx MS Excel s libovolným počtem listů. Sloupce xls nebo xlsx souboru lze jakkoliv pojmenovat. V doplňku nastavíte, do kterých polí Varia se má daný sloupec načíst. Předpokladem pro korektní import je použití shodných identifikátorů pro pole "Pracovní poměr" a "Mzdová složka".

 • O průběhu importu informuje protokol.
 • Importem vytvořené záznamy lze v rámci doplňku zobrazovat.

Doplněk je vhodný pro editaci některých typů mzdových složek:

 • Formulář 1: Hodinová mzda, Hodinová sazba, Mzda přesčas.

Doplněk v tomto případě neimportuje celou novou složku, ale do existující měsíční mzdové složky – do pole "Hodiny" – pouze naimportuje sloupec "Hodiny". Předpokladem je zadání textu Import editace do pole "Kód složky" v dialogu Mzdová složka (volba menu Agenda/Nástroje agendy – Mzdové složky – výběr složky tlačítkem Upravit).

Záznamy, do kterých byly importovány hodiny, jsou v poli "Kategorie" označeny textem Import editace. Podle této kategorie je můžete filtrovat přímo v zobrazení Mzdy. V poli "Datum aktualizace" je uložen čas importu. Počet takto upravených záznamů je uveden v protokolu.

Obsah:

 

Poznámky

 • Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
 • Před použitím doplňku je nutná příprava dat v modulu Mzdy a programu MS Excel (viz níže a v dokumentu Pokyny pro tvorbu importního souboru xls, xlsx).
 • Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.
 • O novinkách a změnách v nastavení doplňku píšeme v článku Souhrn změn.

Nastavení a práce s doplňkem 

1. Vytvoření mezd

 • Vytvoření mezd musí proběhnout před importem dat doplňkem.
 • Funkcí Vytvoření mezd... z menu Agenda vytvořte mzdy do požadovaného období.

2. Spuštění doplňku

Volbou menu Nástroje / Doplňky / Import mezd MS Excel spustíte doplněk.

3. Nastavení importu

 • V poli Soubor (obr. 1) zadáte nebo vyberete tlačítkem  cestu k souboru xls, xlsx, ze kterého má proběhnout import.
 • V poli Řádek nadpisu zapíšete číslo řádku, ve kterém se v souboru nacházejí nadpisy sloupců. Nadpisy musí být na všech listech souboru na stejném řádku.
 • V poli První řádek zadáte číslo řádku, na kterém začíná blok dat. Blok dat musí začínat na všech listech na stejném řádku. Mezi sloupci nesmí být prázdný sloupec a v bloku dat nesmí být prázdný řádek.
 • V tabulce se zadají názvy sloupců, které se mají importovat a přiřadí se jim pole tabulky Mzdy, která je možné importem naplnit.
  • Importem není možné naplnit pole Rok, Obdobi, Kniha, Kategorie.
 • Doplněk dopočítává dny a hodiny, dny pracovní a hodiny pracovní při různých kombinacích vyplnění sloupců Dny, Hodiny, Dny pracovní, Hodiny pracovní při: ¹jednodenních absencích dle zadaných sloupců a rozvrhu daného dne včetně absencí kratších než jedna směna a při ²vícedenních absencích dle zadaných sloupců a rozvrhu daných dní a to pro: ¹·²absence za pracovní dny (např. Dovolená) i pro: ¹·²absence za kalendářní dny (např. Neplacené volno).

Dialog Nastavení importu

Obrázek 1: Dialog Nastavení importu.

4. Spuštění importu

Klepnutím na tlačítko Import (obr. 1) spustíte vlastní import.

 • Zobrazí se kontrolní dotaz, zda skutečně chcete importovat do aktuálního období a roku (obr. 2).

Potvrzení startu importu

Obrázek 2. Potvrzení startu importu.

 

 • Potvrzením import pokračuje.
 • Po ukončení importu se zobrazí protokol s rekapitulací počtu importovaných řádků (obr. 3).
 • Pokud v řádku nebyl nalezen pracovní poměr a mzdová složka, import řádku se neprovede.
  • Informace o tom, na kterém listu a kterém řádku je takový řádek, se zobrazí v protokolu.
 • Pokud u složek, které předpokládají zadání dat (datum), nejsou data uvedena, zapíše se do protokolu "mzdová složka" a "pracovní poměr", u kterých k tomu došlo.
 • Pokud u složek, do kterých se doplňuje průměr pro náhrady, nebyl průměr nalezen, zapíše se do protokolu "mzdová složka" a "pracovní poměr", u kterých k tomu došlo.
 • Jelikož v rámci importu probíhá kontrola na přečerpanou dovolenou, informace o jejím přečerpání se také zapíše do protokolu.
 • Protokol je možné uložit nebo vytisknout.

Pokud v průběhu importu dojde k chybě, doporučujeme úpravu importního souboru, odstranění všech importovaných složek a opakování importu.

Protokol o importu dat

Obrázek 3: Protokol o importu dat.

5. Kontrola importovaných složek

Klepnutím na tlačítko Zobrazit (obr. 1) zobrazíte tabulku s importovanými složkami (obr. 4).

 • Tabulka Importované složky slouží pro vizuální kontrolu importovaných údajů a k případnému odstranění těchto záznamů.
  • Není určena k jejich úpravě, protože zde neprobíhají žádné kontroly úplnosti a logické správnosti.
 • Zobrazují se všechny importované složky v aktuálním období ze všech souborů.
 • Pokud se importuje z více souborů, liší se záznamy v poli sloupce Datum a čas vytvoření.

Dialog Importované složky

Obrázek 4: Dialog Importované složky.

6. Zavření doplňku

Doplněk zavřete klepnutím na tlačítko Zavřít (obr. 1).

Oprávnění k doplňku 

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Obecné doplňky / Import mezd MS Excel.

 

Navazující dokumenty