Karta Kalkulace (Obchodní příležitost)

Obsah:

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Obchodní příležitosti s kalkulační nabídkou

Obchodní příležitosti dovolují vytvářet kalkulační nabídky a verze těchto nabídek k obchodní příležitosti.

 • Záznam Obchodní příležitosti umožňuje zapsat plánovaný objem, plánované výnosy a plánované náklady a zobrazuje i objem, výnosy a náklady spočítané z připojených dokladů, ať už jsou to nové doklady kalkulace či ručně připojené doklady.

Aktivace agendy Kalkulace

Detail záznamu Obchodní příležitost a aktivace agendy Kalkulace

Obrázek 1: Detail záznamu Obchodní příležitost a aktivace agendy Kalkulace.

 

Detail záznamu Obchodní příležitost a vytvoření nové knihy Kalkulace

Obrázek 2: Detail záznamu Obchodní příležitost a vytvoření nové knihy Kalkulace.

 

 • Karta Kalkulace (obr. 3) zobrazuje doklady, které mají v poli Číslo obchodní příležitosti danou obchodní příležitost.

Detail záznamu Obchodní příležitost a záznamy na kartě Kalkulace

Obrázek 3: Detail záznamu Obchodní příležitost a záznamy na kartě Kalkulace. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce.

Nová kalkulace

 • Tlačítko (funkce) Nová kalkulace vytvoří záznam Nabídka (obr. 4).
 • Do pole Číslo obchodní příležitosti zapíše danou obchodní příležitost.
 • Při vytváření kalkulací z obchodní příležitosti se automaticky vloží měna kontaktu.

Detail záznamu Nabídka vytvořeného z Obchodní příležitosti funkcí Nová kalkulace

Obrázek 4: Detail záznamu Nabídka vytvořeného z Obchodní příležitosti funkcí Nová kalkulace.

Vytvořit revizi

 • Tlačítko (funkce) Vytvořit revizi (obr. 4) vytvoří revizní nabídku podle vybrané nabídky (obr. 5).
 • Do pole Číslo obchodní příležitosti zapíše danou obchodní příležitost.

Výběr záznamu Nabídka pro vytvoření revizní nabídky podle vybrané nabídky

Obrázek 5: Výběr záznamu Nabídka pro vytvoření revizní nabídky podle vybrané nabídky.

 

 • Zapíše do souvisejících dokladů vazbu mezi doklady, typ souvislosti KA.
 • Do pole Číslo dokladu zapíše číslo dokladu vybrané nabídky a za lomítko přidá pořadové číslo revize (obr. 6).

Vytvoření revizní nabídky podle vybraného záznamu Nabídka

Obrázek 6: Vytvoření revizní nabídky podle vybraného záznamu Nabídka.

Vytvořit zakázku

 • Tlačítko (funkce) Vytvořit zakázku (obr. 4) vytvoří zakázku podle vybraných nabídek (obr. 9).
 • Do pole Číslo obchodní příležitosti zapíše danou obchodní příležitost.
 • Zapíše do souvisejících dokladů vazbu mezi doklady, typ souvislosti KA.
 • Vybranou nabídku uzamkne.

Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky

Obrázek 7: Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky.

 

Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky a výběr z knih agendy Zakázky

Obrázek 8: Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky a výběr z knih agendy Zakázky.

 

Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky

Obrázek 9: Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky.

Zakázka – Zobrazit: Kalkulace na kartě Souvislosti

 • Položka Kalkulace z nabídky Zobrazit na kartě Souvislosti (obr. 10) zobrazuje doklady, které mají souvislost s danou zakázkou typu KA.

Detail záznamu Zakázka, karta Souvislosti a nabídka Zobrazit Kalkulace

Obrázek 10: Detail záznamu Zakázka, karta Souvislosti a nabídka Zobrazit: Kalkulace.

Nová kalkulace

Vytvořit revizi

 • Tlačítko (funkce) Vytvořit revizi (obr. 10) vytvoří revizní nabídku podle vybrané nabídky.
 • Do souvisejících dokladů zapíše vazbu mezi doklady Nabídka a Revizní nabídka, typ souvislosti KA.
 • Do souvisejících dokladů zapíše vazbu mezi doklady Revizní nabídka a Zakázka, typ souvislosti KA.
 • Do pole Číslo dokladu zapíše číslo dokladu vybrané nabídky a za lomítko přidá pořadové číslo revize.

Vložit na zakázku

 • Tlačítko (funkce) Vložit na zakázku (obr. 10) vloží položky z nabídky na zakázku, na které je uživatel.
 • Vybranou nabídku uzamkne.

Vytvořit novou zakázku

 • Tlačítko (funkce) Vytvořit novou zakázku (obr. 10) vytvoří zakázku podle vybrané nabídky.
 • Zapíše do souvisejících dokladů vazbu mezi doklady (vybraná) nabídka a (vytvořená) zakázka, typ souvislosti KA.
 • Zruší původní vazbu KA vybrané nabídky na zakázku, na které byl uživatel.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty