Nastavení agendy Dokumenty

Obsah:

Nastavení oprávnění

Nastavení oprávnění realizuje:

  • Administrátor Varia,
  • Specialisté dodavatele systému Vario,
  • AVP – VARIO partneři.

Oprávnění pro Dokumenty

Oprávnění „přidávat záznamy” na kartě Dokumenty v detailech záznamů se řídí nastavením knihy Dokumentů, která je výchoze určená pro záznamy dokumentů agendy (například Dokumenty – Adresář pro záznamy v detailu kontaktu, obr. 1).

Dialog Možnosti Vario

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario.

Oprávnění k propojenému dokumentu

Uživatelé, kteří nemají oprávnění ke čtení záznamů v knize dokumentů nebo pro použití agendy Dokumenty, neotevřou propojený dokument.

Oprávnění pro souvislosti

V dialogu Možnosti Vario, v možnostech zobrazení, je umístěna složka Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupná na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze přidělit oprávnění pro prohlížení.

Nastavení složky dokumentů a záznamů agendy Dokumenty

  • Ve Variu můžete nastavit centrální složku pro ukládání dokumentů, například pomocí menu Nástroje/Možnosti Vario – klepnutím na  vedle pole Složka dokumentů.
  • Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů (obr. 2), vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).
  • Z každého detailu záznamu lze tuto složku otevřít a procházet. S dokumenty můžete pracovat nejen prostřednictvím seznamu na kartě Dokumenty, ale i obvyklým způsobem – vyhledáním složek a souborů.

Možnosti nastavení agendy Dokumenty

Obrázek 2: Možnosti nastavení agendy Dokumenty.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty