Odeslání e-mailové notifikace funkcí Generování výkazů pro B2E

Obsah:

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Odeslání e-mailové notifikace funkcí Generování výkazů pro B2E

Funkce Generování výkazů pro B2E umožňuje hromadné odeslání notifikačních e-mailů zaměstnancům. Po vytvoření záznamů dokumentů a uložení souborů PDF je nabídnut seznam zaměstnanců, kterým byl výkaz vygenerován. Výběr lze potvrdit nebo upravit. Zaměstnancům potvrzeným výběrem je vytvořen e-mail podle šablony nastavené pro daný výkaz a ten je odeslán podle volby v nastavení doplňku.

Nastavení doplňku Generování výkazů pro B2E

V nastavení doplňku (obr. 1) je zpřístupněna volba způsobu odeslání notifikačního e-mailu v nabídce Odeslat notifikaci:

  • ComboBox - Nabídka neodesílat
  • ComboBox - Nabídka e-mailem obratem
  • ComboBox - Nabídka záznamem eKomunikace

Možnosti Varia pro doplněk Generování výkazů pro B2E v agendě Personalistika

Obrázek 1: Možnosti Varia pro doplněk Generování výkazů pro B2E v agendě Personalistika.

 

  • Volbou ComboBox - Nabídka neodesílat nebo ponecháním bez výběru skončí funkce Generování výkazů pro B2E vytvořením záznamů dokumentů a uložením výkazu do PDF souboru.
  • Volba ComboBox - Nabídka e-mailem obratem zajistí pokračování funkce vytvořením notifikačního e-mailu vybraným zaměstnancům a jejich odeslání obratem.
  • Volba ComboBox - Nabídka záznamem eKomunikace vytvoří na závěr generování také záznam do agendy eKomunikace do knihy eKomunikace – Personalistika k dalšímu plánovanému hromadnému odeslání. Datum plánovaného odeslání je posunut o 3 hodiny dále od vygenerování záznamu. Odeslání je následně řízeno nastavením agendy eKomunikace.

Pro každý výkaz je možné v nastavení doplňku Generování výkazů pro B2E nastavit šablonu (obr. 1), která bude použita pro notifikační e-mail. Vzorové šablony Dokument B2E k náhledu a Dokument B2E k podpisu jsou připraveny v dialogu Možnosti Varia pod volbou Možnosti e-mailu.

Odeslání notifikace z detailu dokumentu

Odeslat notifikační e-mail mimo jejich hromadné generování je možné také přímo z detailu dokumentu. K dokumentu s typem dokumentu PPD, POZP, ELDP nebo B2E je nastavena vzorová akce, která zajistí odeslání e-mailu podle definované šablony. Akci lze spustit z detailu dokumentu otevřeného z agendy Dokumenty v knize Dokumenty – Personalistika nebo z agendy Personalistika z dialogu Pracovník z karty Dokumenty.  

Akce Poslat e-mail náhled a Poslat e-mail podpis

Pro individuální odeslání notifikačních e-mailů zaměstnancům jsou připraveny akce Poslat e-mail náhledPoslat e-mail podpis.

  • Akce Poslat e-mail náhled je určena pro dokumenty s typem dokumentu POZP a B2E.
  • Pro dokumenty s typem dokumentu ELDPPPD je určena akce Poslat e-mail podpis.

 

Související dokumenty