Doplněk Vario Online

Obsah:

 

Doplněk se zpřístupňuje pomocí nastavení v Možnostech Varia. Tato nastavení se týkají provozu standardních agend a modulů v rámci Varia Online.

Povinné nastavení aplikace Vario Online

 • Aplikace vyžaduje nastavení cesty ke složce datového profilu, nad kterým se má Vario Online spustit. Nastavení se provádí úpravou hodnoty VarioProfilePath v následujícím konfiguračním souboru, který je uložen ve formátu JSON.

Soubor: <složka aplikace>\App_Data\Configuration\Altus.Vario.Host.Configuration.json

{
  "VarioProfilePath": "\\\\SERVER\\DataVario",
  "LogControllerExceptions": true
}

Instalace doplňku Vario Online

 • Aplikace Vario Online využívá stejný způsob licencování jako Vario. Licence jsou zapsané ve stejném licenčním souboru. Aplikace umí kontrolovat licence a počty uživatelů, ale zatím neumí licenci objednat. Proto jsme vytvořili stejnojmenný událostní doplněk do Varia, který bude zajišťovat objednání a správu licence.

Instalace událostního doplňku Vario Online se provádí ručně z instalačního CD, není k dispozici ve Vario Shopu.

 • Doplněk se spouští při spuštění Varia a kontroluje stav licence „Vario Online”. Pokud licence není k dispozici, v prvním kroku se objedná demoverze. Obvyklá platnost demoverze je pouze jeden den, tedy den, kdy byla licence objednána. Po skončení platnosti demoverze se nabídne možnost objednání plné licence.

Zakoupit doplněk Vario Online

 

Správce licencí na kartě Licence

 

 • Současně s instalací doplňku Vario Online se v možnostech Varia objeví nové nastavení v agendách KatalogDokumenty. Dojde také z vytvoření webového doplňku CRM, který v aplikaci Vario Online zpřístupní její základní funkčnost.

SDK Vario pro vývojáře

Odinstalace doplňku Vario Online

Pokud by došlo k vypršení licence a již neplánujete další používání webové aplikace Vario Online, pak je potřeba tento doplněk odinstalovat nebo deaktivovat přes SDK. Kontaktujte, prosíme, naši podporu.

Nastavení aplikace Vario Online v možnostech agendy Katalog

Dialog Možnosti agendy Katalog obsahuje sekci Vario Online s rozšířeným nastavením:

 • Cenotvorba
  • Základní ceník – výchozí ceník pro stanovení cen v CRM.
  • Akční ceník – akční ceník pro stanovení cen v CRM.
 • Výchozí nastavení
  • Místo plnění – definuje místo plnění, které se použije při tvorbě dokladů.
  • Skladová fronta – definicí skladové fronty můžete ovlivnit pořadí rezervací dle priority skladů ve skladové frontě.
  • Tlačítko  Skladové fronty  – otevře dialog, ve kterém je možné vytvářet a spravovat skladové fronty.

Možnosti agendy Katalog

Nastavení aplikace Vario Online v možnostech agendy Dokumenty

Dialog Možnosti agendy Dokumenty obsahují sekci Vario Online s rozšířeným nastavením:

 • Složka dokumentů – povinné nastavení, které definuje síťovou složku, do které se ukládají související dokumenty.
 • Maximální šířka miniatury obrázku – určuje rozlišení obrázkového náhledu na dokument, hodnotu můžete přizpůsobit dle vámi využívaných zařízení, pokud je zadáno 0, pak aplikace pracuje s výchozí hodnotou 300 px.
 • Maximální výška miniatury obrázku – určuje rozlišení obrázkového náhledu na dokument, hodnotu můžete přizpůsobit dle vámi využívaných zařízení, pokud je zadáno 0, pak aplikace pracuje s výchozí hodnotou 60 px.

Možnosti agendy Dokumenty

Náležitosti šablony pro použití ve Variu Online

 • Při zakládání záznamů v aplikaci Vario Online je potřeba zvolit šablonu knihy, podle které se má záznam vytvořit.
  • Jedná se o lehce odlišný přístup od Varia, kde se obvykle ve dvou krocích volí kniha a typ záznamu. Šablona oba tyto kroky spojuje do jednoho.
 • Tento přístup ale vyžaduje specifické nastavení šablony, která musí obsahovat pole, definující typ záznamu a název typu záznamu. U dokladových agend se jedná o pole Typ_dokladu a Doklad.

Možnosti Varia a šablona knihy

 

Související dokumenty