Vzdálená podpora v systému Vario

Služby online podpory na dálku

Vzdálená pomoc s řešením vašich potíží v systému Vario je realizována pomocí aplikace TeamViewer, nebo připojením k serveru technické podpory Vario Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario.

TeamViewer

Instalace programu Vario obsahuje soubory Vzdalena_podpora.exe a Vzdalena_podpora_v11.exe.

Oba soubory představují klientskou aplikaci TeamViewer Externí odkaz, která umožňuje sdílení plochy uživatele Varia s pracovníkem technické podpory Vario.

Při instalaci Varia se programy nainstalují do sdílené složky (C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12) a v nabídce Start/Programy/Vario přibude zástupce Vzdálená podpora – sdílení plochy.

Uživatel programu Vario nemusí TeamViewer instalovat.

Systémy řešení problémů: Sdílení plochy – Sdílení dat

Menu Nápověda/Podpora na dálku v klasickém vzhledu Vario nabízí dvě podmenu ke spuštění aplikací podpory:

  1. Aplikaci TeamViewer spustíte příkazem Sdílení plochy... (obr. 11.).
  • Při spuštění funkce Podpora na dálku – Sdílení plochy můžete vybrat, zda se má spustit verze aplikace TeamViewer 5 nebo 11. Verze 11 umožňuje sdílení plochy přes mobilní zařízení.
  1. Druhá funkce vzdálené podpory je dostupná příkazem Sdílení dat... (obr. 12.).
  • Klepnutím na tlačítko Připojit se k serveru technické podpory umožníte pracovníkovi technické podpory Vario poskytnutí pomoci na dálku. Pracovník technické podpory bude moci zjišťovat stav Varia, v omezeném rozsahu číst data a spouštět funkce Varia. Případná aktualizace dat je možná pouze pokud jí potvrdíte. V okně Vzdálený přístup se zobrazuje přehled všech aktivit konzultanta. Komunikace probíhá přes internet a vyžaduje, abyste k němu byli připojeni. Komunikace je zabezpečena šifrováním proti odposlechu. Od serveru technické podpory se můžete kdykoli odpojit klepnutím na tlačítko Storno (Odpojit).

Menu Nápověda a nabídka Podpory na dálku

Obrázek 1: Klasický vzhled Vario a nabídka ze dvou systémů podpor na dálku z menu Nápověda.

Jak se připojíte pomocí TeamVieweru

Komunikace probíhá přes internet a vyžaduje, abyste k němu byli připojeni.

1. Funkci spusťte z menu Nápověda/Podpora na dálku/ příkazem Sdílení plochy... (klasický vzhled Vario). V moderním vzhledu Vario na kartě Nápověda klepnete na příkaz Podpora na dálku – Sdílení plochy.

2. Vyberte verzi TeamVieweru (verze 11 umožňuje sdílení plochy přes mobilní zařízení).

Volba verze TeamVieweru

3. Otevře se dialog Podpora Vario s vygenerovaným ID a heslem.

Dialog Podpora Altus Vario

4. Spojte se s pracovníkem technické podpory (+420 236 190 100, HelpDesk, Kontakty).

5. Sdělte ID a heslo z dialogu Podpora Vario.

6. Postupujte dle pokynů pracovníka podpory.

 

Související dokumenty