Změna částek DPH přijatého dokladu

Přijatý doklad vystavený do Varia podle dodavatelské faktury může vykazovat nesoulad mezi částkami DPH vypočítanými systémem Vario a částkami DPH v přijatém dokladu dodavatele. Ke korekci kompletní rekapitulace základu a sazeb DPH slouží funkce, kterou si v tomto článku přiblížíme. Funkce je dostupná nejen v přijaté faktuře, ale také v přijatém dobropisu, přijaté záloze a v pokladním výdajovém dokladu.

Kde hodnoty DPH změníte?

 • Změnu částek DPH uskutečníte v dialogu Změna částek dokladu.
 • Dialog Změna částek dokladu otevřete z přijatého dokladu podle situace buď:
 1. na kartě Obecné vedle pole Celkem (kontrolní součet) – klepnete na tlačítko (Podrobnosti).
  nebo
 2. na kartě Položky dole, na konci součtového řádku (Celkem), klepnete na tlačítko (Podrobnosti).
 • V dialogu Přehled stavů položek dokladu klepnete na tlačítko Upravit DPH….

Oprava částek DPH přijatého dokladu

 • Zkontrolujte, zda v nastavení modulu Přijaté doklady máte aktivní volbu CheckBox - Zatržítko Vyžadovat kontrolní součet.

Modelová situace

 • Kontrolujete přijatou fakturu oproti dodavatelskému dokladu.
 • Pole Celkem (kontrolní součet) na kartě Obecné využíváte pro porovnání opsané částky z přijatého dokladu a vypočtené částky agendou Přijaté doklady.
 • V případě chybného součtu dokladu se u částky kontrolního součtu zobrazí bublina s upozorněním (obr. 1). Díky tomu víte, že máte opravit doklad.
 • Na kartě Obecné vedle pole Celkem (kontrolní součet) klepnete na tlačítko (Podrobnosti) – obr. 1.

Příklad upozornění na chybný součet přijatého dokladu na kartě Obecné

Obrázek 1: Příklad upozornění na chybný součet přijatého dokladu na kartě Obecné. Tuto funkci doporučujeme používat, protože Vario pohlídá, zda celková částka dokladu po zadání položek souhlasí s přijatým dokladem.

 

 • V dialogu Přehled stavů položek dokladu klepnete na tlačítko Upravit DPH… (obr. 2).

Příklad dialogu Přehled stavů položek dokladu

Obrázek 2: Příklad dialogu Přehled stavů položek dokladu.

 

 • V dialogu Změna částek DPH dokladu (obr. 3) můžete upravit základy a DPH pro jednotlivé sazby tak, jak jsou zobrazeny na přijatém dokladu.
 • Dialog obsahuje sekci se zobrazenými aktuálními částkami, sekci se zobrazenými novými částkami a sekci s výpočtem změny nových částek oproti aktuálním částkám.
 • Proveďte změny v sekci Nové částky.
 • Klepněte na tlačítko  OK .

Příklad dialogu Změna částek DPH dokladu

Obrázek 3: Příklad dialogu Změna částek DPH dokladu.

 

 • Stiskem tlačítka  OK  se nové částky přepíší do aktuálního dokladu. O změně částek vás informuje bublina v dialogu Přehled stavů položek dokladu (obr. 4).
 • Potvrďte tlačítkem Zavřít.

Příklad dialogu Přehled stavů položek dokladu.

Obrázek 4: Příklad dialogu Přehled stavů položek dokladu.

 

Pokud ve Vario vytváříte nový přijatý doklad podle faktury dodavatele, v dialogu Změna částek DPH dokladu (obr. 3) můžete upravovat základy a DPH pro jednotlivé sazby tak, jak jsou zobrazeny na přijatém dokladu, odkud jste částky přepisovali. Dialogy Přehled stavů položek dokladu/Změna částek DPH dokladu otevřete ze součtového řádku Celkem tlačítkem (Podrobnosti) z karty Položky.

 

Související dokumenty