Práce s agendou Deník událostí

Jak vznikají záznamy do agendy Deník událostí?

Záznamy do agendy Deník událostí vytvoříte v detailu záznamu nějaké agendy, na kartě Deník událostí a to buď:

 1. Klepnutím na tlačítko Nový údaj do deníku… (obr. 1) a posléze manuálním zápisem nebo…
 2. Přímo v agendě „Deník událostí” vytvoříte jednotlivou událost pomocí tlačítka Nový záznam.

Detail záznamu Kontakt na kartě Deník

Obrázek 1: Detail záznamu Kontakt na kartě Deník.

Některé události však zapisuje systém Vario automaticky.

Tabulka agendy Deník událostí a knihy událostí všech agend (klasický vzhled)

Obrázek 2: Tabulka agendy Deník událostí a knihy událostí všech agend (klasický vzhled).

Zapsání nové události

Pokud nechcete zapsat nový záznam přímo na kartě Deník událostí v detailu libovolného záznamu, můžete založit záznam v agendě Deník událostí. Postupujte takto:

 • Otevřete agendu Deník událostí a založte nový záznam.
 • V detailu nové události vyplňte minimálně pole:
  • Předmět
  • Začátek
 • Uložením záznamu je nová událost vytvořena a uložena v agendě.
 • Poklepáním na záznam můžete zobrazit detail pro čtení či úpravu vybrané události (systémové události můžete pouze prohlížet).
 • Vybraný záznam události můžete odstranit (pokud se nejedná o systémový záznam) klepnutím na tlačítko Odstranit údaj z deníku…

Možnosti tisku

Konkrétní záznam můžete tisknout přímo z detailu události deníku.

Funkce Export 

Události deníku je možno zapisovat automaticky při vytvoření dokumentu (například dopisu) pomocí funkce Export

 • Například vytvoříte export, který generuje text hromadného e-mailu s pozvánkou na firemní akci. V exportu lze nastavit, aby se ke každému kontaktu spolu s textem mailu vytvořil záznam do deníku událostí. Obchodníci tak budou vědět, že tehdy a tehdy obdržel zákazník pozvánku.

Nebo v exportech můžete mít šablonu smlouvy (třeba jako dokument Wordu). Ze seznamu Nový na kartě Deník událostí vyberete název tohoto exportu. Vario vytvoří nový dokument Wordu, vyplní údaje klienta (z Varia, podle šablony exportu) a nový dokument uloží do sdílené složky. Kromě toho připojí záznam do seznamu událostí k příslušnému klientovi. Díky tomu lze snadno a rychle vytvářet události podle firemních šablon. Vario navíc zajistí přehledné ukládání, které nezatěžuje uživatele.

 

Související dokumenty