Propojení s aplikací Portal – VarioPortalIntegration

Doplněk Propojení s aplikací Portal – VarioPortalIntegration slouží k propojení aplikací Vario a Portal. V doplňku se provádí synchronizace uživatelů Varia s aplikací Portal. Určen je také pro schvalování dokladů Varia v aplikaci Portal.

Obsah článku:

Instalace a nastavení doplňku Propojení s aplikací Portal – VarioPortalIntegration

 • Instalujte doplněk Doplnek_VarioPortalIntegration.vario
 • Nastavte jeho parametry (obr. 1).

Možnosti propojení aplikace Portal – parametry

Obrázek 1: Možnosti propojení aplikace Portal – parametry.

Nastavení Portalu

Nastavení fondu aplikací v Internetové informační službě

V „Internetové informační službě” – ve fondu aplikací, pod kterým běží Portal, je potřeba kvůli synchronizaci uživatelů povolit podporu 32bitových aplikací (obr. 1a).

Nastavení fondu aplikací v Internetové informační službě

Obrázek 1a: Nastavení fondu aplikací v Internetové informační službě.

Úpravy souboru Web.config

V sekci configuration  musí být:

<location path="wservice">
    <system.web>
      <authorization>
        <allow users="?"/>
      </authorization>
    </system.web>
  </location>

V sekci configuration/system.web musí být:

<webServices>
      <protocols>
        <add name="HttpPost"/>
        <add name="HttpGet"/>
      </protocols>
    </webServices>

V sekci configuration/appSettings musí být:

<add key="workflow_finish_step1" value="VarioPortalAddins.VarioWorkflowIntegration, VarioPortalAddins" />

Doplnit connection string na data Varia

<connectionStrings>
<add name="Vario" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="server=adresa serveru;uid=uživatel;pwd=heslo;database={DBName};"/>
</connectionStrings>

--- Název databáze {DBName} se poté nahrazuje konkrétním názvem databáze.

Úpravy souboru Options.xml

V sekci Portal musí být:

<LaunchActionOnFinishWorkflow>true</LaunchActionOnFinishWorkflow>
<ActionOnFinishWorkflowURL>wservice/vario.asmx/WFFinish?pageid={curPage}&sign={signText}&action=workflow_finish_step1</ActionOnFinishWorkflowURL>
<LinkedWithVario>true</LinkedWithVario>

Licence modulu Portal schvalování

Portalu – v sekci O aplikaci Ikona O aplikaci – v menu Licence nyní zaregistrujte licenci pro schvalování dokladů.

 • Nejprve je potřeba registrovat modul schvalování (obr. 2).

Schvalování Vario – registrovat licenci

Obrázek 2: Schvalování Vario – registrovat licenci.

 

 • Jakmile je modul schvalování registrovaný, můžete objednat počet firem a následně registrovat čísla dat firem, pro které budete schvalování používat (obr. 3).

Schvalování Vario – registrovat čísla dat firem

Obrázek 3: Schvalování Vario – registrovat čísla dat firem.

 

Tlačítko Aktualizovat licenci

Obrázek 4: Tlačítko Aktualizovat licenci.

Synchronizace uživatelů Varia a Portalu

V nastavení doplňku Propojení s aplikací Portal – VarioPortalIntegration (Nastavení/Doplňky/VarioPortalIntegration) můžete synchronizovat uživatele Varia s uživateli Portalu.

 • Synchronizace umožní přihlášení do aplikace Portal pomocí uživatelského jména a hesla, které používáte pro Vario.

Schvalování dokumentů Portalu vyžaduje heslo. Doporučujeme si nastavit heslo před první synchronizací.

 • Také lze otevírat schvalovací procesy z Varia bez nutnosti přihlášení.
 • Synchronizace též vytvoří v Portalu skupiny uživatelů dle nastavení oprávnění pro použití jednotlivých firem ve Variu.

Pro správnou synchronizaci uživatelů je zapotřebí nejprve založit uživatele ve smyslu osoby Naší firmy a poté je propojit s uživatelskými účty ve správě uživatelů. Založení osob a propojení s uživatelskými účtu je potřeba provést vždy ve firmě, ze které se budou načítat údaje uživatelů v doplňku Propojení s aplikací Portal – VarioPortalIntegration.

 • Nejprve zapište jednu nebo více osob v detailu záznamu Naše firma.
 • To uděláte tak, že klepnete na tlačítko Naše firma… (obr. 5).
 • Otevře se detail záznamu Naše firma (obr. 6).

Klepnutím na tlačítko Naše firma… v dialogu Možnosti Vario otevřete detail záznamu Naše firma

Obrázek 5: Dialog Možnosti Vario.

 

 • V detailu záznamu Naše firma – na kartě Osoby – přidejte jednu nebo více nových osob (obr. 6).
 • Detail záznamu osoby otevřete poklepáním na modrý textový identifikátor v poli sloupce „Zařadit jako”.

Detail záznamu Naše firma na kartě Osoby

Obrázek 6: Detail záznamu Naše firma na kartě Osoby.

 

 • Do aplikace Portal se přenese jméno, příjmení, titul a především e-mail (obr. 7).
 • U každé osoby klepněte na tlačítko Jméno… a ověřte, zda má uživatel správně vyplněné jméno a příjmení.

Detail záznamu Kontakt na kartě Obecné

Obrázek 7: Detail záznamu Kontakt na kartě Obecné.

 

 • Otevřete dialog Možnosti Vario/Uživatelé a spárujte osoby s uživatelskými účty (obr. 8).

Dialog Možnosti Altus Vario/Uživatelé

Obrázek 8: Dialog Možnosti Vario/Uživatelé.

 

 • 1. V dialogu Možnosti propojení aplikace Portal vyberte data firmy, ze které chcete načíst údaje uživatelů (obr. 9, bod 1).
 • 2. V dialogu Možnosti propojení aplikace Portal vyberte uživatele a skupiny, které se mají synchronizovat do aplikace Portal (obr. 9, bod 2; obr. 10, 11).
 • 3. V dialogu Možnosti propojení aplikace Portal synchronizujte uživatele do aplikace Portal (obr. 9, bod 3).

Možnosti propojení aplikace Portal – synchronizace

Obrázek 9: Možnosti propojení aplikace Portal.

 

 • Klepněte na tlačítko Vybrat uživatele (obr. 9, bod 2) a v dialogu Výběr uživatelů (obr. 10) zatržítkem CheckBox - Zatržítko vyberte uživatele k synchronizaci.
 • Volbu potvrďte tlačítkem OK .

Dialog Výběr uživatelů

Obrázek 10: Dialog Výběr uživatelů.

 

 • Klepněte na tlačítko Vybrat skupiny (obr. 9, bod 2) a v dialogu Výběr skupin (obr. 11) zatržítkem CheckBox - Zatržítko vyberte jednu nebo více skupin (firem) k synchronizaci.
 • Volbu potvrďte tlačítkem OK .

Dialog Výběr skupin

Obrázek 11: Dialog Výběr skupin.

Postup přidání nového uživatele do Varia a synchronizace tohoto uživatele do aplikace Portal

 • Nejprve založte osobu do Naše firma… (Možnosti Vario/Naše firma…/Osoby).
 • Založte nového uživatele a propojte ho s osobou v Naše firma… (Možnosti Vario/Uživatelé).
 • V doplňku propojení s aplikací Portal pomocí tlačítka Vybrat uživatele přidejte nového uživatele (obr. 9).

Pozor! Ponechte již vybrané uživatele v tomto dialogu. Pokud v dialogu „Výběr uživatelů pro synchronizaci” odeberete nějakého uživatele, bude odstraněn z aplikace Portal (viz níže odstranění uživatele z aplikace Portal).

 • Tlačítkem Synchronizovat uživatele proveďte synchronizaci uživatelů.

Postup odstranění uživatele z aplikace Portal

 • V doplňku propojení s aplikací Portal pomocí tlačítka Vybrat uživatele a v navazujícím dialogu odeberte zatržítko u uživatele, kterého chcete v aplikaci Portal smazat (obr. 9). Zbytek uživatelů ponechte vybraný.
 • Tlačítkem Synchronizovat uživatele proveďte synchronizaci uživatelů (obr. 9).

Použití schvalování dokladů

Založení složky pro doklady a vložení tabulky s doklady

 • Nejprve je potřeba založit složku, do které budou schvalovací procesy vytvořené (obr. 12).

Založení nové složky

Obrázek 12: Založení nové složky.

 

 • Na záložce Text nyní přidejte komponentu tabulky dokladů „portalTable” a jako datový zdroj vyberte „VarioPortal – doklady ve složce” (obr. 13).

Dialog Tabulka dokladů

Obrázek 13: Dialog Tabulka dokladů.

 

 • Tabulka je nyní připravena k použití (obr. 14).

Portal a Podepisování Vario

Obrázek 14: Portal a Podepisování Vario.

Nastavení šablony dokumentu

 • V Portalu (obr. 15), u šablony dokumentu, je potřeba nastavit typ „Schvalovací proces”.
 • Také lze nastavit „Podmínku pro výběr šablony”.
 • Dále je potřeba nastavit, do jaké složky Portalu budou schvalovací procesy vytvořené touto šablonou umístěny – „Vytvořit do složky”.
 • V poli Titulek lze použít znak „{0}” – tento bude nahrazen při vytvoření schvalovacího procesu číslem dokladu.
 • Textové pole pod menu textového editoru můžete ponechat prázdné. Pokud nějaký text vyplníte, bude připojen za komponentu, která zobrazuje doklad.

Portal a Správa šablon

Obrázek 15: Portal a Správa šablon.

Příklady podmínek

PODMÍNKA POPIS
[celkem_bez_dph]<50000 Ve Variu se workflow šablona nabídne u dokladů, kde „Celkem bez dph” je do 50 000.
not [celkem_bez_dph]<50000 Šablona se nabídne u dokladu nad 50 000.
[kniha]=„skladové doklady” Šablona se nabídne pouze u dokladů z knihy „skladové doklady”.

Popis funkčnosti akce „Schválit”

 • V dokladu Varia se zobrazí akceSchválit” (obr. 16).

Detail přijatého dokladu na kartě Obecné včetně zobrazené akce

Obrázek 16: Detail přijatého dokladu včetně zobrazené akce.

 

 • Spuštěním akce „Schválit” zobrazíte nabídku šablon – pokud jich máte více – (obr. 17).

Dialog Zvolte šablonu schvalovacího procesu

Obrázek 17: Dialog Zvolte šablonu schvalovacího procesu.

 

 • V případě, že máte k dokladu přiložený dokument (např. sken faktury), který je uložený v aplikaci Portal, můžete tento dokument připojit k schvalovacímu procesu.
 • Po výběru šablony se v Portalu vytvoří dokument a spustí se proces workflow.
 • Doklad se uzamkne a nastaví se vlastnosti Nefakturovat, Neúčtovat, Nehradit (obr. 18).

Detail přijatého dokladu včetně zobrazené akce a stavu dokladu

Obrázek 18: Detail přijatého dokladu včetně zobrazené akce a stavu dokladu.

 

 • Nyní proběhne schválení v Portalu (obr. 19).

Portal a schválení dokladu tlačítkem Podepsat

Obrázek 19: Portal a schválení dokladu tlačítkem Podepsat.

 

Po dokončení workflow v Portalu se zapíše do dokladu Varia – do pole Stav – výsledek schvalování (obr. 20). Dále se zapíše údaj do Deníku událostí.

Schvalovací proces lze dokončit těmito způsoby:

 1. Schválení procesu workflow
 • Doklad zůstává uzamčený a povolí se vlastnosti Účtovat a Uhradit.
 1. Zamítnutní procesu workflow
 • Doklad zůstává uzamčený s vlastnostmi Neúčtovat, Nehradit.
 1. Stornování procesu workflow
 • Doklad se odemkne s vlastnostmi Neúčtovat, Nehradit.

Detail přijatého dokladu a stav dokladu Schváleno

Obrázek 20: Detail přijatého dokladu a stav dokladu Schváleno.

Oprávnění k doplňku

Nastavte oprávnění k doplňku. Jestliže necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 

Související dokumenty