Práce s agendou Úkoly

Úkoly je možné vytvářet přímo v zobrazení tabulky agendy (tlačítkem Nový záznam Nový záznam), ale především v detailech záznamů Vario na kartě Úkoly tlačítkem Nový úkol (např. v detailech záznamů Doklad, Kontakt a dalších). Některé úkoly vytváří sám systém (volitelně např. v průvodcích). Vlastností agendy Úkoly je kaskádovatelnost zápisů.

Zapsání nového úkolu

Dialog Úkol, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Úkol, karta Obecné.

 

Práce s úkoly

Nedokončené úkoly se zobrazují danému referentovi na panelu nástrojů Agenda. Počet nesplněných úkolů indikuje číslo (1 až x nedokončených úkolů).

Z panelu nástrojů můžete:

  • Zobrazit úkol kliknutím na vybraný záznam z nabídky rolovací šipky vedle ikony Úkoly (Panel nástrojů).
  • Otevřít agendu Úkoly kliknutím na tlačítko úkolů. Otevře se zobrazení Moje nedokončené úkoly.
  • Pomocí nabídky Zobrazení si zvolíte v tabulce agendy různé pohledy na úkoly. Tak můžete kontrolovat stav delegovaných, splněných a ostatních úkolů.
  • Dokončené úkoly jsou zašedlé.

 

Možnosti tisku

Konkrétní záznam můžete tisknout přímo z detailu záznamu Úkol.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty