AVIS – aktualizace

Postup aktualizace AVIS

  1. AVIS lze aktualizovat pouze v případě, že současně aktualizujete i systém Vario.
  2. Vydání AVIS (soubor "IntegrationServices.Update.zip") k aktuální verzi systému Vario stáhnete na stránce Vario – stažení software.
  3. Zastavte AVIS ve službách na serveru (obr. 1).
  4. Provedete aktualizaci Vario dle standardních postupů.
  5. Doporučujeme zálohovat adresář AVIS před spuštěním aktualizace.
  6. Aktualizujte AVIS. Obsah instalačního balíčku IntegrationServices.Update.zip nakopírujte do adresáře AVIS (nahraďte původní soubory).
  7. Spusťte AVIS ve službách na serveru.

Okno Správce serveru – Zastavit službu

Obrázek 1: Okno Správce serveru – Zastavit službu.

Odstranění problémů

Porovnejte verze knihoven AVIS a knihovny VarioLib.dll Varia

Pokud nebudou verze (vydání) knihoven AVIS a knihovny VarioLib.dll Varia shodné, nebude možné po aktualizaci Varia na serveru AVIS provozovat. Z tohoto důvodu je vhodné ověřit verze (v textu dále uvedených) souborů AVIS a Varia, a to pomocí zobrazení verzí souborů.

V příkladu níže ukazujeme porovnání verze v aktuálních umístěních aplikací AVIS a Varia – tedy po aktualizaci. Ještě před aktualizací je však vhodné porovnat verze ve stažených aktualizacích (před jejich provedením):

...\Downloads\IntegrationServices,...\Downloads\Vario12\Setup\Vario,...

  • V umístění, kde je AVIS instalován, zpravidla C:\Program Files (x86)\Common Files\Altus\Vario\12\net) zapněte zobrazení verzí souborů (příklad na obr. 2 a 3).
  • V umístění, kde je instalovaná společná složka aplikace Vario, zpravidla C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12) zapněte zobrazení verzí souborů (příklad na obr. 2 a 3).

Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví některého ze sloupců a z místní nabídky vyberete položku Další...

Obrázek 2: Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví některého ze sloupců a z místní nabídky vyberete položku Další...

Zatržítkem vyberete položku

Obrázek 3: Zatržítkem vyberete položku "Verze souboru" (File version) a volbu potvrdíte tlačítkem  OK .

 

Porovnejte v obou umístěních verze souborů Altus.COM.V12.WSHost.exe a Variolib.dll (obr. 4 a 5), důležitá je shoda pouze ve vyznačené části čísla verze.

Umístění, ve kterém je instalována služba AVIS a zobrazení verze souboru

Obrázek 4: Umístění, ve kterém je instalovaná služba AVIS a zobrazení verze souboru.

Umístění, ve kterém je instalovaná společná složka aplikace Vario a zobrazení verze souboru

Obrázek 5: Umístění, ve kterém je instalovaná společná složka aplikace Vario a zobrazení verze souboru.

 

Poznámka

V případě, že je zaktualizován datový profil Varia a na serveru s AVIS je poté spuštěno Vario, nepodaří se aplikaci Varia na serveru zaktualizovat – tomu brání běžící služba AVIS. Tedy i po aktualizaci datového profilu Varia je stále možné na serveru, až do zastavení služby, AVIS provozovat. Nelze však na serveru spouštět Vario, jelikož vynucená aktualizace z datového profilu na serveru nedoběhne.

 

Navazující dokument