Dobropis k daňovému dokladu o přijetí platby (DDoPP)

Funkce pořizuje dobropis k přijaté záloze, ke které je vystaven vydaný daňový doklad o přijaté platbě. Příkazem z menu v agendě Vydané doklady → Nástroje agendy → Vystavit dobropis k / Daňovému dokladu o přijetí platby „vydobropisujete” daňový doklad o přijetí platby.

Funkce je analogická k dokumentaci, která popisuje dobropisování vydané faktury, nicméně dejte si pozor na rozdíly – DDoPP neobsahuje zboží k vrácení, ale pouze DPH k záloze (obr. 3).

Dobropisování daňových dokladů o přijetí platby

Nástroje agendy (Agenda)/Vystavit dobropis k → Daňovému dokladu o přijetí platby…

 • Z menu Nástroje agendy (Agenda) spusťte příkaz, který otevře dialog Výběr záznamů – Dobropisování daňových dokladů o přijetí platby (obr. 1).
 • Vyberte záznam(y) CheckBox - Zatržítko, které chcete dobropisovat.
 • Jestliže chcete zobrazit seznam dokladů za jiné období, vyberte příslušný rok v dialogu Výběr záznamů (obr. 1).
 • Podrobný popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Klepněte na tlačítko Dobropisovat (obr. 1).

Dialog Výběr záznamů – Dobropisování daňových dokladů a přijetí platby

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Dobropisování daňových dokladů a přijetí platby. Pracovat s položkami pomůže místní nabídka.

 

 • V okně Výběr položek pro dobropis k dokladu (obr. 2) vyberete položky a množství, které chcete dobropisovat. V tabulce je zobrazen rozpis položek vybraného dokladu. Zatržním položek ve sloupci Dobropisovat a vyplněním hodnot položek ve sloupci Množství dobropisovat určíte, které položky a v jakém množství budou dobropisovány.
  • Pokud dobropisujete položku bez uvedeného množství, musíte částku upravit až na vytvořeném dobropisu a zápočet provést následně, např. funkcí Vyrovnat proti závazku...
  • V případě, že produkt používá množstevní skupiny Šarže, Sériová čísla, Trvanlivosti nebo Umístění, nad položkou stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+E. Otevře se dialog Výběr množstevních skupin. Zadejte požadované množství množstevních skupin a dialog potvrďte tlačítkem OK.

Dialog Výběr položek pro dobropis k dokladu

Obrázek 2: Dialog Výběr položek pro dobropis k dokladu. Pracovat s položkami pomůže místní nabídka.

 

 • Tlačítkem Vystavit dobropis potvrdíte vystavení dobropisu (obr. 2, 3).

Doklad – Dobropis, karta Položky

Obrázek 3: Doklad – Dobropis, karta Položky.

 

Související dokumenty