Dobropis k daňovému dokladu o přijetí platby (DDoPP)

Funkce pořizuje dobropis (opravný daňový doklad) k přijaté záloze, ke které je vystaven vydaný daňový doklad o přijaté platbě.

Příkazem z menu v agendě Vydané doklady → Nástroje agendy → Vystavit dobropis k / Daňovému dokladu o přijetí platby „vydobropisujete” daňový doklad o přijetí platby (DDoPP).

Funkce je analogická k dokumentaci, která popisuje dobropisování vydané faktury, nicméně dejte si pozor na rozdíly – DDoPP neobsahuje zboží k vrácení, ale pouze DPH k záloze (obr. 3).

Pro výběr dokladů použít zobrazení:

Dobropisování daňových dokladů o přijetí platby

Daňové doklady o přijetí platby k dobropisování po dokladech

 • Z menu Nástroje agendy (Agenda) spusťte příkaz, který otevře dialog Výběr záznamů – Dobropisování daňových dokladů o přijetí platby (obr. 1).
 • Z nabídky pole „Pro výběr dokladů použít zobrazení” zvolte položku Daňové doklady o přijetí platby k dobropisování po dokladech.
 • Vyberte záznam CheckBox - Zatržítko, který chcete dobropisovat.
 • Jestliže chcete zobrazit seznam dokladů za jiné období, vyberte příslušný rok v dialogu Výběr záznamů (obr. 1).
 • Podrobný popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Klepněte na tlačítko Dobropisovat (obr. 1).

Dialog Výběr záznamů – Dobropisování daňových dokladů a přijetí platby

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Dobropisování daňových dokladů a přijetí platby. Pracovat s položkami pomůže místní nabídka.

 

 • Dialog Výběr položek pro dobropis k dokladu (obr. 2) disponuje dvěma verzemi zobrazení sloupců:
 • V okně Výběr položek pro dobropis k dokladu (obr. 2) vyberete položku, kterou chcete dobropisovat. Zatržítkem vyberte položku ve sloupci Dobropisovat a do pole sloupce Dobropisovat s DPH zadejte částku, která se má dobropisovat.

Dialog Výběr položek pro dobropis k DDoPP. Pracovat s položkami pomůže místní nabídka.

Obrázek 2: Dialog Výběr položek pro dobropis k DDoPP. Pracovat s položkami pomůže místní nabídka.

 

 • Tlačítkem Vystavit dobropis potvrdíte vystavení dobropisu (obr. 2, 3).
  • Při vystavení dobropisu k DDoPP v cizí měně se převezme měna a kurz z DDoPP do dobropisu.

Doklad – Dobropis, karta Položky

Obrázek 3: Doklad – Dobropis, karta Položky.

Daňové doklady o přijetí platby k dobropisování – zbývá fakturovat

Zobrazení „Daňové doklady o přijetí platby k dobropisování – zbývá fakturovat” (obr. 4), na rozdíl od toho výchozího, nezobrazuje všechny DDoPP, ale jen ty, které ještě nejsou „zlikvidované fakturou”, tj. ve sloupci Zbývá fakturovat mají nějakou částku.

Po výběru CheckBox - Zatržítko záznamů DDoPP k dobropisování následuje okno pro Výběr položek pro dobropis k dokladu s vlastnostmi viz předchozí zobrazení a navíc:

 • V případě dobropisování DDoPP se nezobrazují sloupce Produkt, Varianta, Množství, Množství dobropisovat a Cena za jednotku. Navíc se zobrazují sloupce Cena bez DPH a Cena s DPH (tyto dva sloupce se budou zobrazovat i při dobropisování faktur).
 • Pokud už bylo z DDoPP něco fakturováno nebo dobropisováno, částka se sníží (na zbývající část) a za popisem položky se zobrazí text (Původní částka: PPPP / zbývá: ZZZZ), který informuje uživatele, že bude dobropisovat jen zbytek z původní částky DDoPP.

Dialog Výběr záznamů – Dobropisování daňových dokladů a přijetí platby

Obrázek 4: Dialog Výběr záznamů – Dobropisování daňových dokladů a přijetí platby. Pracovat s položkami pomůže místní nabídka.

 

Související dokumenty