Platební příkaz ABO-K (FS5)

Formát FS5 (ABO-K)

Klient předává České národní bance (kód 0710, dále jen ČNB) data ve formátu FS5. Jedná se o univerzální formát, který umožňuje (kromě jiného) předávat příkaz ke korunové úhradě. Pro seznámení se s ABO-K naleznete dokumentaci na úvodní stránce ABO-K Externí odkaz Internetového bankovnictví ČNB (pdf).

Plugin ABO-K, s jehož pomocí profil předává elektronicky podepsaná data do aplikace ČNB ABO-K ve formátu FS5, je licencované (placené) řešení, které jsme integrovali s programem Vario. Plugin splňuje požadavky na provoz v datech SQL nebo MDB. (Ukončení podpory programu Vario 14 na MDB)

Obsah:

Vytvoření profilu pro předávání dat do aplikace ČNB ABO-K ve formátu FS5

 1. Ve skupině Agenda otevřete Nástroje agendy a klepnete na položku Homebanking – odeslání příkazů... (moderní vzhled). V klasickém vzhledu profil vytvoříte volbou Homebanking – odeslání příkazů... z menu Agenda.
  Pokud už máte nějaký profil vytvořený, klepnete na Přidat nový profil. V opačném případě se otevře dialog Nový profil.
  Vyplňte kód banky 0710 a zapište výstižný název profilu.
  Klepněte na tlačítko Vytvořit nový profil.

Dialog Nový profil

 1. V poli Banka vyberte "Jiná" ComboBox - Nabídka. Znovu vyplňte Kód banky 0710.

Dialog Nastavení profilu

 1. Plugin vyberte kliknutím na v umístění:
  C:\Program Files\Vario14\Moduly\Banka\Prikazy\Homebanking\ABO_K\Prikazy_ABO_K.mda

Dialog Nastavení profilu

 1. Dále vyberete složku a zapíšete (zvolíte) číslo účtu (v tuzemském formátu), pro který se budou příkazy exportovat.
  Do pole Komunikační program zadejte cestu  ke spustitelnému souboru *.bat (viz níže).
  Změny v dialogu Nastavení profilu uložte tlačítkem  OK . Dialog znovu otevřete.
  Tlačítkem Možnosti otevřete Nastavení příkazů formátu ABO-K.

Dialog Nastavení profilu

 1. Dialog Nastavení příkazů formátu ABO-K.
 • Pořadové číslo výpisu – Číslo výpisu lze nastavit uživatelsky, číselná řada končí č. 99 – poté příkazy čísluje opět od 1.
 • Identifikační kód klienta – Přiděluje ČNB.
 • Seskupovat příkazy CheckBox - Zatržítko – Volba má význam, pokud odesíláte více příkazů najednou. Pokud ji zaškrtnete, vytvoří se jeden soubor. V opačném případě bude mít každý příkaz vlastní soubor.

Nastavení příkazů formátu ABO-K

 1. Uložení provedených nastavení.
 • Změny v dialogu Nastavení příkazů formátu ABO-K potvrďte tlačítkem  OK .
 • Změny v dialogu Nastavení profilu potvrďte tlačítkem  OK .
 • Nyní je profil pro předávání dat do aplikace ČNB ABO-K ve formátu FS5 připraven k používání.
 • Soubor příkazu má příponu *.pla. (Příkaz je potřeba elektronicky podepsat, jinak nepůjde odeslat.)

Elektronický podpis souboru příkazu

Soubor příkazu s příponou *.pla nelze hned odeslat do aplikace ABO-K. Aplikace ČNB vyžaduje při předání souboru příkazu i soubor obsahující elektronický podpis. Proto je třeba, aby Vario soubor příkazu nejprve elektronicky podepsalo a podpis uložilo do souboru s příponou *.ep1. Nastavení, které dále popisujeme, by měl provádět zkušený administrátor Vario.

Generátor podpisového souboru

Ve složce C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12 je uložen i soubor Altus.Common.Sign_ABOK.exe.
Tento soubor zpracuje parametry: Soubor(y), certifikát – poté vygeneruje ke každému souboru podpisový soubor. Každý soubor umí podepsat jen jednou. V případě požadavku na vícenásobný podpis (více souborů s podpisem) bude třeba naprogramovat úpravu. Kontaktujte podporu Vario.

Doporučený postup

 • Vytvořte *.bat soubor s řádkem:

"C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\Altus.Common.Sign_ABOK.exe" file:%2 certificatePath:"..\..\CZ1212121218.pfx" certificatePassword:Heslo

nebo

"C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12\Altus.Common.Sign_ABOK.exe" file:%2 certificateSN:01000003

 • První řádek získá certifikát pro podepsání ze souboru a druhý z kryptografického úložiště. Parametr certificateSN je sériové číslo certifikátu.
 • V nastavení pluginu příkazu ABO-K (FS5) vložíte do pole Komunikační program cestu k souboru *.bat (odstavec 4 výše).

Obrázky v dokumentu jsou ilustrativní, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 

Související dokumenty