AVIS – změny v integračních službách od 1. ledna 2017

Vydání 2018

Navštivte, prosíme, článek AVIS – Změny v integračních službách od 1. ledna 2018.

Vydání 20171128

Je k dispozici nová služba Altus.COM.V12.BasicServices.Dokumenty, s jejíž pomocí dokážete vkládat, číst a upravovat dokumenty připojené k záznamům agend systému Vario. Oproti možnostem, které mají uživatelé k dispozici v IS Vario, je možné plnohodnotně pracovat pouze se záznamy, k nimž je soubor dokumentu připojený odkazem na cestu k souboru.

Pro zpřístupnění služby je třeba přidat do konfiguračního souboru do sekce services následující element:

<service name="Altus.COM.V12.BasicServices.Dokumenty" behaviorConfiguration="CommonBehaviors">
    <endpoint contract="Altus.COM.V12.BasicContracts.IDokumenty" binding="wsHttpBinding" behaviorConfiguration="none" />
    <endpoint address="rest" contract="Altus.COM.V12.BasicContracts.IDokumenty" binding="webHttpBinding" behaviorConfiguration="web" />
    <endpoint contract="IMetadataExchange" binding="mexHttpBinding" address="mex" />
</service>

Vydání 20171031

V souvislosti s naším úsilím o zvýšení stability provozu Integračních služeb a zlepšení dostupných možností při odstraňování problémů jsme vylepšili logování komunikace služeb s volajícími aplikacemi a dali k dispozici nastavení, která umožňují použít ovladač SQL Native Client a měnit způsob, kterým Integrační služby získávají transakční token.

Chcete-li použít ovladač SQL Native Client, musíte jej nejprve nainstalovat na hostitelský stroj.
Na stránce https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=29065 Externí odkaz najdete poslední dostupnou verzi.

  • Rozklikněte INSTALL INSTRUCTIONS a hledejte MICROSOFT SQL SERVER CONNECTIVITY FEATURE PACK COMPONENTS.
  • Zvolte podle hostitelského OS verzi 32 nebo 64 bitů.
  • Poslední ovladač podporuje verze SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, a SQL Server 2012 a novější.

Výchozí připojovací řetězec na SQL Server pro doménovou autentizaci:

<setting name="SQLConnectStringTemplateAD" serializeAs="String">
        <value>ODBC;DRIVER=SQL SERVER;APP=AV-{4};Trusted_Connection=Yes;SERVER={0};DATABASE={3}</value>
      </setting>

Připojovací řetězec na SQL Server pro doménovou autentizaci s požitím ovladače SQL Native Client:

<setting name="SQLConnectStringTemplateAD" serializeAs="String">
        <value>ODBC;DRIVER=SQL Server Native Client 12.0;APP=AV-{4};Trusted_Connection=Yes;SERVER={0};DATABASE={3}</value>
      </setting>

Výchozí připojovací řetězec na SQL Server pro SQL autentizaci:

<setting name="SQLConnectStringTemplateSQL" serializeAs="String">
        <value>ODBC;DRIVER=SQL SERVER;APP=AV-{4};Trusted_Connection=No;SERVER={0};UID={1};PWD={2};DATABASE={3}</value>
      </setting>

Připojovací řetězec na SQL Server pro SQL autentizaci s požitím ovladače SQL Native Client:

<setting name="SQLConnectStringTemplateSQL" serializeAs="String">
        <value>ODBC;DRIVER=SQL Server Native Client 11.0;APP=AV-{4};Trusted_Connection=No;SERVER={0};UID={1};PWD={2};DATABASE={3}</value>
      </setting>

Nastavení způsobu zjišťování tokenu transakce:

<setting name="DatabaseTransactionMode" serializeAs="String">
        <value>1</value>
     </setting>

K dispozici jsou tři způsoby:

  1. Tabulkou MSysTransTokens1 má hodnotu nastavení 1 a je zároveň výchozím nastavením.
  2. Tabulkou MSysTransTokens2 má hodnotu nastavení 2.
  3. Uloženou procedurou SpavGetTransToken má hodnotu nastavení 3.

Rádi bychom zdůraznili, že se jedná o nastavení především pro odstraňování problémů a jsou určena pro správce systému. Nastavení služeb měňte výhradně po konzultaci s pracovníky společnosti Altus software.

Vydání 20170926

Beze změn.

Vydání 20170821

Od tohoto vydání máte k dispozici novou službu Altus.COM.V12.BasicServices.Dokumenty, s jejíž pomocí dokážete číst a upravovat dokumenty připojené k záznamům agend systému Vario. Pro zpřístupnění služby je třeba přidat do konfiguračního souboru – do sekce services – následující element:

<service name="Altus.COM.V12.BasicServices.Dokumenty" behaviorConfiguration="CommonBehaviors">
<endpoint contract="Altus.COM.V12.BasicContracts.IDokumenty" binding="wsHttpBinding" behaviorConfiguration="none" />
<endpoint address="rest" contract="Altus.COM.V12.BasicContracts.IDokumenty" binding="webHttpBinding" behaviorConfiguration="web" />
<endpoint contract="IMetadataExchange" binding="mexHttpBinding" address="mex" />
</service>

Vydání 20170725

Do třídy KontaktContract přibyla nová vlastnost DorucovaciAdresaNaDoklad, která odpovídá poli Adresa_zbozi_dorucit_na_doklad.

Vydání 20170620

Publikovali jsme nový článek AVIS – zaokrouhlování položek a dokladů.

Vydání 20170522

Beze změn.

Vydání 20170425

Beze změn.

Vydání 20170403

Beze změn.

Vydání 20170328

Od tohoto vydání máte možnost ovlivnit, jakou verzi DAO použijí Integrační služby pro připojení do databáze. Do tohoto vydání se používala verze DAO 6.0. Požadovanou verzi nastavíte v konfiguračním souboru Altus.COM.V12.WSHost.exe.config přidáním nastavení applicationSettings/Altus.COM.V12.WSHost.Properties.Settings


pro ACE DAO 2010 a 2013 (podle toho, co je nainstalováno):

      <setting name="DaoProgId" serializeAs="String">
        <value>DAO.DBEngine.120</value>
      </setting>


pro DAO 3.6:

      <setting name="DaoProgId" serializeAs="String">
        <value/>
      </setting>

nebo:

      <setting name="DaoProgId" serializeAs="String">
        <value>DAO.DBEngine.36</value>
      </setting>

 

Pokud si nepřejete změnit používané DAO, nemusíte konfigurační soubor měnit vůbec.

Pro správnou funkčnost je třeba provést aktualizaci jak Varia (VarioLib.dll) tak i Integračních služeb.

Vydání 20170228

Beze změn.

Vydání 20170221

Beze změn.

Vydání 20170124

Na základě požadavků zákazníků byla vytvořena kontrola při vkládání a aktualizaci dokladů, která zabrání vložit/opravit doklady do uzavřeného období. A to jak z pohledu v účetnictví povolených období, tak i z pohledu posledního podaného přiznání k DPH.

V této souvislosti jsme byli nuceni provést úpravu chování vlastnosti DokladContract::DatumZdanitelnehoPlneni v operacích čtení i zápisu dokladů:

Při načítání dokladů se nyní vlastnost DatumZdanitelnehoPlneni nastaví na NULL, pokud není DUZP vyplněno v databázi (dříve se vracela hodnota 1899-12-31T00:00:00).

Při zápisu dokladů je nyní třeba vyplňovat DatumZdanitelnehoPlneni pouze v případě, že má pro daný doklad smysl – jedná se o účetní doklad s DPH (doklady typu FV, FP, DV, DP a případně ID). U všech ostatních typů dokladů se DatumZdanitelnehoPlneni vyplňovat nesmí.

Věříme, že přidání této kontroly zvýší konzistenci dokladů, které vznikají mimo systém Vario, stejně jako pravidlo o vyplňování data uskutečnění zdanitelného plnění.

Než nasadíte aktualizaci v produkčním prostředí, zkontrolujte si svá řešení, zda vyhovují novým požadavkům.

 

Související dokumenty