Vyřazení majetku

Funkce Vyřazení majetku ukončí odpisové plány, vytvoří interní doklad a vyřadí majetek z evidence.

Vyřazení se provádí
Pro vyřazení je třeba mít vyplněné
  • datum, pokud se nemá použít aktuální (dnešní),
  • předkontaci pro vyřazení zůstatkové ceny.

Před vyřazením zkontrolujte, zda jsou provedeny účetní odpisy ve všech předcházejících období. Vario ukončí odpisový plán po posledním uplatněném účetním odpisu a zůstatkovou cenu proúčtuje na zadaný účet. Daňový odpis ještě neodepsaného majetku se v roce vyřazení přepočítá.

 

 Vyřazený majetek je vhodné převést do samostatné knihy pomocí Průvodce převodem majetku

 

Související dokumenty