Import zakázek z INHOUSE

Obsah

Vlastnosti doplňku

Objednávka (ORDERS), kterou vystavil odběratel ve svém informačním systému, se díky řešení Import zakázek z INHOUSE automaticky načte do informačního systému Vario.

 • Doplněk zajišťuje import dokladu ORDERS (Objednávka) ve formátu INHOUSE do agendy Zakázky. Podmínkou pro správnou funkci doplňku je, abyste u kontaktů v Adresáři měli vyplněný údaj EAN firmy (alespoň u kontaktů, od nichž vám budou přicházet objednávky). Další důležitou podmínkou je detailní znalost dat, které vám odběratel posílá.
 • Při prvním spuštění doplňku se zobrazí informace o registraci a nabídne se aktivace demolicence. Doplněk je licencovaný na uživatele/profil.

Spuštění doplňku

Instalovaný (aktivovaný) doplněk spustíte z prostředí agendy Zakázky:

 • z panelu nabídek Agenda / Import zakázek Inhouse (klasický vzhled) a nebo
 • z položky skupiny Agenda / Nástroje agendy na kartě DOMŮ (moderní vzhled).

Otevře se dialogové okno Import zakázek Inhouse s volbami nastavení (obr. 1).

Práce s doplňkem

 • V prvním dialogovém okně Import zakázek Inhouse (obr. 1, tab. 1) zadejte cestu  ke složce se souborem, ze kterého bude proveden import dat.
 • Vyberte ComboBox - Nabídka knihu, do které doplněk vystaví doklady.
 • V okně Soubory vyberte položku objednávky (nebo více položek), kterou chcete importovat.
 • Pokračujte tlačítkem Další.

Dialog Import zakázek Inhouse – nastavení importních souborů a knih, do kterých budou zakázky načteny

Obrázek 1: Dialog Import zakázek Inhouse – nastavení importních souborů a knih, do kterých budou zakázky načteny.

 

Tabulka 1 (obr. 1): Dialog Import zakázek Inhouse – nastavení importních souborů a knih, do kterých budou zakázky načteny.

POLE POPIS
Kniha dokladů Z nabídky ComboBox - Nabídka vyberte, do jaké knihy zakázek bude vytvořený doklad importován.
Kniha dokladů II

Jestliže chcete vytvořit kopii dokladu, vyberte z ComboBox - Nabídka nabídky, do jaké další knihy bude vytvořený doklad importován.

Pokud nechcete v této knize kopii, pole nevyplňujte.

Složka souborů Zadejte cestu  ke složce, do které ukládáte elektronické objednávky (ORDERS ve formátu INHOUSE).
Soubory Zobrazuje obsah složky se soubory elektronických objednávek – zde vyberete označením položku objednávky (nebo více položek) k importu.
 • V druhém dialogovém okně (obr. 2, tab. 2) nastavíte, kam se mají ukládat informativní údaje z importního souboru.
 • Rozhodně se vám vyplatí znalost údajů, které odběratel posílá. Zjistěte si je dopředu!
 • Pokračujte tlačítkem Další.

Dialog Import zakázek Inhouse – nastavení parametrů pro převod

Obrázek 2: Dialog Import zakázek Inhouse – nastavení parametrů pro převod.

 

Tabulka 2 (obr. 2): Dialog Import zakázek Inhouse – nastavení parametrů pro převod.

POLE POPIS
Kontakt

Vyberte ComboBox - Nabídka, který údaj v objednávce je rozhodující pro určení kontaktu.

 • Do pole Kontakt v dokladu se přenese informace podle určitého údaje v Adresáři – viz také popis níže.
Produkt Do pole Produkt v položce dokladu Zakázka bude dohledán produkt podle určitého parametru – nejdříve specifikujte, který údaj ComboBox - Nabídka z objednávky se použije, následně (v poli Identifikátor) nastavíte, kde takový údaj ve Variu uchováváte.
Identifikátor Produkt: Číslo zboží dodavatele / Párování na identifikátor Vario: ComboBox - Nabídka Produkt nebo Katalogové číslo.
Identifikátor Produkt: EAN Zboží / Párování automaticky na identifikátor Vario: Čárový kód (bez možnosti změny).

Text na doklad

Specifikace k položce

Vyberete ComboBox - Nabídka typ pole v dokladu či v položce dokladu, do kterého se zkopíruje informace zaslaná odběratelem, a který bude vhodný pro tuto operaci.

Například potřebujete specifikaci položky= „název objednávaného produktu” vložit do pole „Poznámka položky”, protože do „Popisu položky” se vám tím pádem naimportuje vaše označení (identifikátor) z katalogu.
Nebo můžete vyžadovat, aby se specifikace položky přenesla do popisu položky – vyberete tedy pro nastavení „Popis”.

Sklad Kniha ComboBox - Nabídka skladu, ze kterého bude zakázka expedována.
Nastavit výchozí stav položky z nastavení knihy V možnostech knih agendy Zakázky lze nastavit výchozí stav položky zakázky. Je-li funkce zaškrtnuta CheckBox - Zatržítko, použije se tento výchozí stav z nastavení knihy.
Používat jednotky z katalogu Varia Je-li funkce zaškrtnuta CheckBox - Zatržítko, použijí se jednotky nastavené v detailu Produktu.
 • V posledním dialogovém okně (obr. 3) se zobrazuje informace o umístění souboru s objednávkou odběratele po jeho zpracování. Pokud cestu ke složce  nezadáte, exportní soubor do ní nebude přesunut a zůstane v původním umístění (viz obr. 1, tab. 1: pole Soubory).

Exportní soubory doporučujeme archivovat, v opačném případě můžete omylem vygenerovat duplicitní zakázky.

 • Klepnutím na tlačítko Dokončit vytvoříte zakázku(y) podle exportního souboru ORDERS (Objednávka) ve formátu INHOUSE (obr. 3).
 • Okno doplňku uzavřete tlačítkem  OK .

Dialog Import zakázek Inhouse – Dokončení a vytvoření zakázek

Obrázek 3: Dialog Import zakázek Inhouse – Dokončení a vytvoření zakázek.

Importované údaje

Pole v importním souboru   Pole v zakázce Varia
Číslo objednávky Číslo objednávky.
Datum vystavení objednávky Nezapisuje se.
EAN kupujícího Dohledá kontakt v Adresáři podle EAN kódu kontaktu a vloží jej do pole Kontakt (*) – pokud je v importním souboru odlišný EAN kupujícího od EAN místa dodání, pak na doklad se vyplní nalezený kontakt jako dodací místo.
EAN místa dodání Dohledá kontakt v Adresáři podle EAN kódu kontaktu a vloží jej do pole Kontakt (*).
EAN fakturačního místa Dohledá kontakt v Adresáři podle EAN kódu kontaktu a vloží jej do pole Kontakt (*).
(*) Pouze pokud je toto pole nastaveno v druhém dialogu – v rozbalovacím seznamu ComboBox - Nabídka Kontakt (tab. 2, obr. 2).
EAN dodavatele Nezapisuje se.
EAN distribučního skladu Nezapisuje se.
Požadované datum dodání Datum plnění.
Požadovaný čas Čas plnění.
Volný text Ukládá se do pole zvoleného v druhém dialogu (tab. 2, obr. 2).

Podmínkou pro správnou funkci doplňku je, aby kontakty v Adresáři měly vyplněný údaj EAN firmy (alespoň ty kontakty, od nichž vám budou přicházet objednávky).

Pole v importním souboru  Pole v položce zakázky Varia
EAN zboží Importní funkce dohledá Produkt v Katalogu podle pole Čárový kód a nalezený Produkt vloží do pole Produkt v položce dokladu. Pokud Produkt nenalezne, vloží hodnotu v „EAN zboží” do pole Popis v položce dokladu.
Číslo zboží dodavatele Importní funkce dohledá Produkt v Katalogu podle pole Identifikátor a nalezený produkt vloží do pole Produkt v položce dokladu. Pokud Produkt nenalezne, vloží hodnotu v „Čísle zboží dodavatele" do pole Popis v položce dokladu.
Množství Množství.
Měrná jednotka Jednotky.
Požadované datum dodání Datum plnění položky.
Požadovaný čas dodání Čas plnění položky.
Specifikace Ukládá se do pole zvoleného v druhém dialogu (tab. 2, obr. 2).

Uložení nastavení

 • Data z kroku nastavení jsou sdílená všemi uživateli. Pokud někdo v nastavení něco změní, projeví se úprava všem uživatelům.
 • Ve složce dat (složka profilu) je umístěn soubor DIZIXXXX.ini, ve kterém je uložené nastavení k doplňku pro každou firmu (XXXX je číslo dat). Pokud tento soubor zkopírujete do složky, ve které je doplněk umístěn (C:\Program files\ ....\Import_Orders_Inhouse\), nastavení se přednostně načte z něj. Díky tomu můžete pro konkrétní počítač zajistit individuální nastavení, které jiné pracovní stanice neovlivní.

Oprávnění k doplňku

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Zakázky / Import zakázek Inhouse.

Jestliže necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 

Související dokumenty