Rezervační tabule (Půjčovna)

Ve skupině Agenda/Nástroje agendy zvolte příkaz Rezervační tabule... Otevře se grafický plánovací kalendář, který zobrazuje probíhající a plánované zápůjčky. Zobrazení kalendáře pomáhá k rychlé orientaci v zápůjčkách a umožňuje vyhledávat volné jednotky zdrojů k zapůjčení pro požadovaný termín.

Na vodorovné ose je vyjádřen čas, na svislé ose zdroje (položky půjčovny). Příkazy z místní nabídky (v závislosti na umístění kurzoru) můžete nad rezervační tabulí (obr. 1, tab. 1) otevírat detaily zápůjček, detaily položek půjčovny, vytvářet nové zápůjčky a po uskutečněných změnách obnovovat pohled na data. Aktuální zápůjčka je vyjádřena modrou, poptávka šedivou a rezervace bílou barvou s připojeným názvem nájemce.

Vlastnosti Rezervační tabule můžete ovlivnit v nastavení – Možnosti Altus Vario: Moduly: Půjčovna/Agendy: Půjčovna /Knihy.

Rezervační tabule v agendě Půjčovna

Obrázek 1: Rezervační tabule. Poklepáním na identifikátor zdroje otevřete detail záznamu Položka půjčovny. Poklepáním na aktuálně zapůjčenou položku otevřete záznam Zápůjčka na kartě Zápůjčka.

 

Tabulka 1, obr. 1: Dialog Rezervační tabule a místní nabídka.

Plus  Mínus Strom kategorií a zdrojů (levý sloupec) Vlevo se zobrazují jednotlivé zdroje (položky půjčovny) a zdroje zařazené do kategorií. Zdroje vybrané zatržítkem CheckBox - Zatržítko zobrazíte na časové ose vpravo. Zápůjčky v různých stavech jsou na časové ose odlišně barevně zvýrazněné (obr. 1) a opatřeny názvem kontaktu.
Období ComboBox - Nabídka Zobrazí pohled na položku půjčovny (zdroj) dle typu zvoleného období. Klepnutím na identifikátor roku vyvoláte dialog Kalendář.
Otevřít doklad… Otevřete dialog dokladu Zápůjčka.
Otevřít záznam… Otevřete dialog Položka půjčovny.
Vytvořit novou zápůjčku…
  • Jestliže jste v možnostech knihy Půjčovna povolili funkci CheckBox - Zatržítko Používat průvodce založením zápůjčky, otevře se dialog průvodce Vystavení rezervace, který založí nový doklad Zápůjčka. Pokud výpůjční jednotka (zdroj) není ve zvoleném čase již rezervována, můžete ji okamžitě zapůjčit nebo rezervovat.
  • Jestliže jste funkci Používat průvodce založením zápůjčky neaktivovali, vystavíte rovnou nový doklad Zápůjčka.
Obnovit data Znovu načte data rezervační tabule.
Vyčistit rezervační tabuli Odstraní všechny zobrazené časové osy zdrojů.

 

Související dokumenty