Plánování zdrojů (Půjčovna)

Ze skupiny Nástroje agendy(Agenda) spusťte příkaz Plánování zdrojů… Otevře se grafický plánovací kalendář (obr. 1), který zobrazuje probíhající a plánované zápůjčky. Vizualizace dat pomáhá k rychlé orientaci v zápůjčkách a umožňuje např. vyhledávat volné jednotky zdrojů k zapůjčení pro požadovaný termín.

Na svislé ose je vyjádřen čas, na vodorovné ose zdroje (zdroje – položky půjčovny). Příkazy z místní nabídky (v závislosti na umístění kurzoru) můžete nad plánem zdrojů (obr. 1, tab. 1) otevírat detaily zápůjček, detaily zdrojů – položek půjčovny, vytvářet nové zápůjčky a po uskutečněných změnách obnovovat pohled na data.

Plánování zdrojů v agendě Půjčovna

Obrázek 1: Plánování zdrojů: komplexní pohled.

 

Tabulka 1, obr. 1: Dialog Plánování zdrojů a místní nabídka.

FUNKCE A místní nabídkA POPIS
Delete <zdroj> ComboBox Klepnutím na tlačítko X odebere vybraný zdroj ze zobrazení Plánování zdrojů.
Plus  Mínus Strom zdrojů a dovedností Vlevo se zobrazují jednotlivé zdroje (položky půjčovny) a zdroje zařazené do větví stromů podle přiřazených dovedností. Zdroje vybrané zatržítkem CheckBox - Zatržítko zobrazíte na časové ose vpravo. Zápůjčky v různých stavech jsou na časové ose odlišně barevně zvýrazněné (obr. 1) a opatřeny názvem kontaktu.
Období ComboBox - Nabídka (den, 24 hodin, týden, 14 dní, měsíc) Mění pohled na zdroj (položku půjčovny) dle typu zvoleného období.
Vytvořit novou zápůjčku…
  • Touto volbou otevřete dialog průvodce Vystavení rezervace, který založí nový doklad Zápůjčka (průvodce založením zápůjčky se otevře vždy bez ohledu na nastavení v možnostech Půjčovny). Pokud zdroj (výpůjční jednotka) není ve zvoleném čase již rezervován, můžete ho okamžitě zapůjčit nebo rezervovat.
  • Vlastnosti Plánování zdrojů můžete ovlivnit v nastavení – Možnosti Vario: Moduly: Půjčovna/Agendy: Půjčovna /Knihy nastavením šablony pro plánování zdrojů, nastavením práce s pevným datem vrácení v plánování zdrojů.
Přidat na aktivní zápůjčku… Volný zdroj přidá na již existující zápůjčku.
Otevřít záznam… Otevřete dialog Zdroj. Poklepáním na identifikátor zdroje otevřete detail záznamu Zdroj (položky půjčovny).
Otevřít doklad… Otevřete dialog dokladu Zápůjčka.
Vyčistit plánování zdrojů Odstraní všechny zobrazené zdroje ze zvoleného období časové osy (zruší zatržítko u <Všechny zdroje>).
Obnovit data Znovu načte data do plánování zdrojů. Vhodné např. po přiřazení volného zdroje do existující zápůjčky.

Zobrazit jen zdroje této zakázky

Poklepáním na aktuální zápůjčku a nebo příkazem místní nabídky Otevřít doklad… otevřete záznam Zápůjčka na kartě Zápůjčka. Pokud záznam nezavřete klepnutím na „křížek”, můžete si jej „uschovat” ve spodní záložce. Takto lze otevřít až pět zápůjček. Výběrem CheckBox - Zatržítko jedné z nich omezíte pohled na data v tabulce právě jen na tuto zápůjčku (obr. 2).

Tabulka 2, obr. 1, 2: Barvy zápůjček v plánování zdrojů.

STAV zápůjčky BARVA zápůjčky
Rezervace  Bílá s připojeným názvem nájemce
Zapůjčeno  Jasně modrá
Zapůjčeno, nevráceno po termínu  Červená
Vráceno  Šedomodrá
Prošlá rezervace  Šedá
Otevřená zápůjčka  Totožná s barvou aktuálního dne v kalendáři

 

Plánování zdrojů: Zobrazit jen zdroje této zakázky

Obrázek 2: Plánování zdrojů: Zobrazit jen zdroje této zakázky.

 

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a v detailech se může lišit od skutečnosti.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty