Import pracovních rozvrhů XLS

Doplněk Import pracovních rozvrhů XLS importuje nerovnoměrné pracovní rozvrhy. Rozvrhy jsou pojmenovány podle sloupce Pracovní poměr a uloženy do roku a období podle sloupců Rok a Měsíc. Pro tvorbu importní šablony je třeba mít na počítači nainstalovaný Microsoft Excel. Lze importovat soubor v xls i xlsx.

Instalace a spuštění doplňku

 • Doplněk nainstalujeteVario Shopu a to přes menu Možnosti/Doplňky – Úpravy/Vario Shop – Volitelné moduly, Doplňky a Tiskové formuláře. Součástí instalace je též vzorová šablona v xls, kterou najdete v aplikační složce Varia, kde je nainstalován i doplněk (C:\Program Files\Vario12 pro Vario 12 nebo C:\Program Files\Vario14 pro Vario 14).
 • Nastavte příslušná oprávnění v menu Možnosti Varia/Doplňky/Mzdy/Import pracovních rozvrhů XLS.
 • Po instalaci máte 30 dnů na bezplatné vyzkoušení (viz také Registrace doplňku).
 • Doplněk najdete v agendě Mzdy v menu Nástroje agendy/Doplňky.
 • Po spuštění doplňku se zobrazí dialogové okno, ve kterém vyberete cestu k importnímu souboru (obr. 1).
 • Při opětovném spuštění doplňku je vyplněna cesta k předchozímu souboru a doplněn datum předchozího importu.

Okno Import pracovních rozvrhů XLS a výběr importního souboru

Obrázek 1: Okno Import pracovních rozvrhů XLS a výběr importního souboru.

Vytvoření šablony

 • Pro potřeby zpracování mezd je nezbytné naimportovat rozvrhy pro následující období nejpozději před vytvořením mezd na toto období.
 • Pracovní rozvrhy lze importovat i pro delší období např. na čtvrt roku nebo na celý rok.
 • Pole Pracovní poměr, Rok, Měsíc jsou povinná. Pokud v importním souboru není vyplněno pole Pracovní poměr, zobrazí se při importu upozornění „V importním souboru není zadaný název pracovního poměru”.
 • Po importu systém automaticky doplní počet směn a počet hodin.
 • Je-li dodatečně přidáván pracovní rozvrh např. u nových nástupů, zobrazí se po importu upozornění „Bylo importováno nebo zaktualizováno X rozvrhů”.
 • Je-li v importním souboru směna naplánována ne desetinné místo např. 11,5, naimportuje se délka směny tak, jak je uvedena v šabloně tj. bez zaokrouhlení.
 • Pokud jsou importovány rozvrhy s již existujícím názvem a shodným rokem a měsícem, hodnoty „po” se editují.
 • Pracovní rozvrhy jsou importovány tak, jak jsou uvedeny v importním souboru. Jsou-li v tabulce vyplněny dny vyšší než počet dnů v kalendářním měsíci, naimportuje se správný počet dnů. Např. je-li omylem v únoru vyplněn den 30., Vario tento den nenaimportuje.

Kontroly

 • Nevyplnění pole Pracovní poměr viz bod výše.
 • Pokud je období duben a importujete omylem pracovní rozvrh za únor, zobrazí se upozornění „Importní soubor obsahuje historické rozvrhy pro období 2021/2, které nelze importovat. Import bude přerušen”.
 • Při importu v aktuálním období např. duben, kdy importujete rozvrhy na zpracovávané období (březen) se zobrazí upozornění „Importní soubor obsahuje rozvrhy, které spadají do minulého období 2021/3. Přejete si v importu pokračovat? Ano/Ne”.

 

Související dokumenty