Mimořádné odpisy hmotného majetku zařazené v 1. a 2. odpisové skupině

Mimořádné odpisy hmotného majetku zařazené v 1. a 2. odpisové skupině dle § 30a ZDP pro majetek pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

U majetku se uvede Datum zařazení, které by mělo být dle zákona o daních z příjmů v rozmezí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Na kartě Daňové odpisy (obr. 1) se uvede Pořizovací cena, Typ odpisu: Mimořádný a Odpisová skupina 1 nebo 2.

  • Daňové odpisy se vypočtou s přesností na měsíce. První odpis se počítá do měsíce následujícího po měsíci zařazení. Ve skupině 1 se odepíše 100 % za 12 měsíců, ve druhé skupině se odepíše 60 % za 12 měsíců a zbytek za dalších 12 měsíců. Do tabulky daňového odpisového plánu se uvede součet za daný rok.
  • Záložky Technické zhodnocení a Přerušení odpisů nejsou přístupné, protože technické zhodnocení a přerušení nelze uplatnit u mimořádných odpisů. Technické zhodnocení se odepisuje jako samostatný majetek.
  • Záložka Úprava ceny dostupná je. Případné úpravy ceny se odepisují rovnoměrně od měsíce následujícího po datu úpravy. Používat úpravy cen nedoporučujeme, protože způsob jejich odpisu nemá žádnou oporu v zákoně.

Na kartě Daňové odpisy v nabídce způsobu odpisů naleznete položku pro uplatnění mimořádných odpisů

Obrázek 1: Na kartě „Daňové odpisy” v nabídce způsobu odpisů naleznete položku pro uplatnění mimořádných odpisů.

 

Navazující dokument

Související dokumenty