SMS Brána

Doplněk umožňuje odesílání sms zpráv z Varia. Zprávy lze uložit do agendy Deník událostí a stahovat k nim doručenky. Doplněk podporuje hromadné rozesílání zpráv pomocí agendy Kampaně. K doplňku lze jednoduchým způsobem vytvářet tzv. akce, pomocí kterých lze odesílat zprávy přímo z detailu libovolného záznamu.

 

Obsah:

Poznámka

 • Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
 • Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.

Komunikační portál SMSBrána

Komunikace mezi Variem a operátorem zajišťující rozesílání SMS zpráv je realizováno prostřednictvím internetu a služby SMS Connect na komunikačním serveru smsbrana.cz Externí odkaz.

Poznámka

Komunikace mezi doplňkem a službou SMS Connect neprobíhá otevřenou cestou, ale jako součást HASH řetězce, který má v sobě integrovanou časovou známku platnosti a SUL kód pro unikátnost požadavku.

Založení účtu na portálu SMSBrána

 • V internetovém prohlížeči otevřete adresu www.smsbrana.cz.
 • Klepněte na tlačítko Registrovat
 • Po vyplnění formuláře budete přesměrováni do zóny pro registrované uživatele.

Zakoupení kreditu na portálu SMSBrána

 • Modrý řádek zóny pro registrované uživatele zobrazuje stav kreditu.
 • Klepněte na tlačítko Koupit kredity
 • Vyplňte formulář pro zakoupení kreditů, případně nastavte minimální limit kreditu (při poklesu pod limit budete informováni smskou).

Aktivace a nastavení služby SMS Connect

 • Na portálu SMS brána (www.smsbrana.cz) se přihlaste do zóny pro registrované uživatele.
 • V sekci Nastavení služeb zvolte položku SMS Connect a službu si aktivujte zaškrtnutím CheckBox - Zatržítko checkboxu pro aktivaci.
 • Otevře se formulářové pole s předvyplněnými údaji pro standardní nastavení služby (údaje můžete kdykoliv změnit).
 • Jestliže chcete k účtu přistupovat pouze z vaší IP adresy, doporučujeme ke službě vyplnit vaše přístupové IP adresy.
 • Pokud budete využívat základní variantu služby s nejlevnější sazbou za SMS — pro zobrazení odesílatele v SMS -> systémové číslo odesílatele, tj. různá mobilní čísla používaná operátorem SMSBrana.cz, pak doporučujeme nastavit si také pole SMS odpověď mail (odpověď bude doručena na zadaný e-mail).
 • Aktivaci služby provedete tlačítkem Uložit nastavení

Přístupové údaje

 • Při aktivaci služby se zobrazí váš login a heslo (password) ve formulářovém poli. Tyto údaje budete potřebovat pro přístup ke službě SMS Connect z doplňku SMS Brána.
 • U typu přihlášení zvolte Pokročilé. Portál SMS Brána nabízí také jiné formy pro zobrazení odesílatele v smskách. Ty lze objednat přes váš účet na portálu SMS Brána, kde také naleznete ceník za tyto služby.

Instalace a nastavení doplňku SMS Brána 

 • Instalujte doplněk SMS Brána.
 • Otevřete dialog Možnosti Vario: Doplňky: Obecné doplňky / SMS Brána (obr. 1).
 • V nastavení doplňku je nutné vyplnit přihlašovací údaje k vašemu účtu a typ přihlášení.

Poznámka

Přihlašovací údaje zobrazené na obrázku 1 se neshodují s údaji k vašemu účtu na portálu SMS Brány. Najdete je v nastavení služby pod položkou SMS Connect.

 • Pro ověření správnosti zadaných údajů spusťte Test spojení
 • Pokud chcete odeslané sms zprávy ukládat, vyberte ComboBox - Nabídka knihu deníku. Pokud zprávy ukládat nechcete, knihu nevyplňujte.
 • V případě, že odesíláte sms pomocí připravených šablon, doporučujeme zatrhnout volbu CheckBox - Zatržítko Náhled před odesláním. Díky tomu můžete před každým odesláním smsky kontrolovat nahrazení proměnných značek v textu zprávy. Použití funkce tlačítka Šablony SMS popisujeme v odstavci Správa šablon.
 • Stav kreditu na svém účtu SMS Brány můžete sledovat pomocí tlačítka Aktuální stav kreditu
 • Pro uložené zprávy — klepnutím na tlačítko Stáhnout doručenky SMS — stáhnete zprávy o doručení (doručenky).
 • Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Obecné doplňky / SMS Brána (obr. 1).

Možnosti Vario a správa funkcí doplňku SMS Brána

Obrázek 1: Možnosti Vario a správa funkcí doplňku SMS Brána.

 

Start doplňku a jednoduché odeslání sms zprávy

Doplněk SMS Brána spustíte:

 • z panelu nabídek Nástroje/Doplňky (Vario 12) a nebo
 • z položky skupiny Vario/Doplňky na kartě Domů (Vario 14).

V dialogu Odeslání SMS (obr. 2) vyvoláte prvkem  seznam kontaktů včetně jejich telefonních čísel z adresáře.

 • Vyberte CheckBox - Zatržítko kontakt (telefonní číslo), zapište text sms zprávy a odešlete tlačítkem Odeslat
 • Maximální délka zprávy je 459 znaků a bude rozdělena do 3 smsek. Telefonní čísla lze zadávat buď ve formátu +420123456789 nebo 123456789.

Okno Odeslání SMS doplňku SMS Brána

Obrázek 2: Okno Odeslání SMS doplňku SMS Brána.

Správa šablon

Šablony SMS se používají pro automatizaci odesílání zpráv a měly by vám co nejvíce usnadnit práci. Celá šablona se může skládat z jednoduchého textu, ale může obsahovat také variabilní značky (proměnné), které se před odesláním nahradí hodnotami ze záznamu, nad kterým se zpráva odesílá. Můžete tedy například informovat zákazníka o stavu jeho zakázky, upozornit na splatnost konkrétní faktury a nebo poslat obchodní sdělení.

 • V dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Obecné doplňky / SMS Brána (obr. 3) klepněte na tlačítko Šablony SMS
 • V okně Šablony SMS zapište název zamýšlené šablony a zvolte agendu.
 • Poklepejte na identifikátor šablony v poli sloupce Název.
 • Otevře se dialog pro definici textů šablony sms zprávy (obr. 4).

Možnosti Vario a správa funkcí doplňku SMS Brána

Obrázek 3: Možnosti Vario a správa funkcí doplňku SMS Brána.

Vkládání dynamických údajů (proměnných hodnot)

V dialogu pro definici textů šablony sms zprávy (obr. 4) můžete používat ASP syntaxe pro vkládání hodnot polí a výrazů stejně jako třeba v šabloně e-mailu a nebo v textu upomínky.

 • Zapište požadovaný text, vložte proměnné a otestujte správnost vyplnění šablony.

Funkce dialogu Text SMS

Obrázek 4: Funkce dialogu Text SMS.

Odeslání sms pomocí Akce

Pro odesílání sms zpráv lze použít předdefinované Akce, pomocích kterých můžete informovat například o dokončení zakázky a její ceně. Takové akce fungují na základě předem připravených šablon sms zpráv. Šablony obvykle obsahují speciální značky, které se nahradí například oslovením zákazníka nebo číslem zakázky.

Nastavení Akcí

V přehledu níže uvádíme volání funkcí pomocí Akce. Výraz zkopírujte do nastavení akce v dialogu Možnosti Vario/karta Makra. Některé konstantní výrazy lze nahradit proměnnými z aktuálně otevřeného záznamu, např. [Cislo_dokladu], [Telefon_1], [Firma], atd.

Nejčastěji požívanou variantou výrazu, který se bude spouštět nad dokladem, je varianta č. 6.

Popis jednotlivých příkazů používaných v Akcích (SMS Brána)

 1. Otevření okna pro odeslání SMS

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OdeslatSMS")

 1. Odeslání pevného textu na pevný telefon

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OdeslatSMSText", "774774441", "Text SMS")

nebo

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OdeslatSMSText", [Telefon_1], "Text SMS")

 1. Odeslání statického textu na pevný telefon s uložením SMS k záznamu libovolné agendy

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OdeslatSMSText", [Telefon_1] , "Text SMS", [Firma] , "Název agendy")

 1. Odeslání SMS na pevný telefon na základě šablony

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OdeslatSMSPomociSablony", [Telefon_1] , [Firma] , "Název agendy", "Šablona SMS")

 1. Odeslání SMS na základě šablony z jiné agendy, než ze které je záznam

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OdeslatSMSPomociSablony", "774774441", "A-Storex", "Adresář", "Šablona SMS", "Agenda šablony")

 1. Odeslání SMS na základě šablony s výběrem telefonního čísla kontaktu a souvisejících osob

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OdeslatSMSPomociSablonyVyberPrijemce", [Firma] , [Cislo_dokladu], "Agendašablony", "Šablona SMS", "Agenda šablony")

 1. Odeslání SMS na telefon s výběrem šablony

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OdeslatSMSVyberSablony", [Telefon] , [Cislo_dokladu], "Agenda šablony")

 1. Odeslání SMS na telefon s výběrem šablony z konkrétní agendy

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OdeslatSMSVyberSablonyAgendy", [Telefon_1] , [Cislo_dokladu], "Agenda šablony")

 1. Otevření seznamu šablon

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OtevritSablonySMS", "Agenda šablony (volitelné)")

 1. Zjištění stavu kreditu

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.StavKreditu")

 1. Hromadné odeslání SMS se statickým textem

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.HromadneOdeslaniSMSText", [Kampan], "Text SMS")

 1. Hromadné odeslání SMS pomocí šablony

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.HromadneOdeslaniSMSPomociSablony", [Kampan], "Šablona SMS", "Agenda šablony")

 1. Hromadné odeslání SMS s výběrem šablony

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.HromadneOdeslaniSMSVyberSablony", [Kampan] )

 1. Hromadné odeslání SMS s výběrem šablony ze zadané agendy

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.HromadneOdeslaniSMSVyberSablonyAgendy", [Kampan], "Agenda šablon")

 1. Stažení doručenek

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.StahnoutDorucenky")

Příklad nastavení akce pro odeslání sms nad zakázkou

 1. Pomocí dialogu Šablony SMS (obr. 3) vytvořte šablonu s textem pro agendu Zakázky.
 2. Poklepejte na identifikátor šablony a vyplňte text sms zprávy (obr 4).
  • Jestliže v textu použijete diakritiku, bude před odesláním SMS odstraněna.
  • V textu můžete využít proměnné, které budou nahrazeny textem ze záznamu či z jiných nastavení Varia.

Příklad textu SMS pro agendu Zakázky

Vazeny zakazniku,
chteli bychom Vas informovat, ze Vase zakazka c. <%
[Doklady!Cislo_dokladu] %> byla dokoncena. Zbozi je pripraveno
k vyzvednuti na nasi prodejne. Blizsi informace na tel. <%
DejNasiFirmu("Telefon_1") %>.

Vas <% DejNasiFirmu("Nazev_firmy") %>
 1. V agendě Zakázky z menu Nástroje/Možnosti .../Moduly/Zakázky/Agendy/Zakázky/Akce — založte akci například SMS Vyzvednutí zboží. Poklepejte na název akce. Na záložce Makra definujte (kopírováním) výraz makra (obvykle výraz č. 6, viz také následující příklad makra).

Příklad výrazu makra pro agendu Zakázky

RunRun("<SlozkaVaria>Doplnky\SMS_Brana\SMS_Brana.OdeslatSMSPomociSablonyVyberPrijemce", [Firma], [Cislo_dokladu], "Zakázky","SMS Zakázka", "Zakázky")

Tím je nastavení akce pro odeslání sms zprávy z agendy Zakázky dokončené a akce je připravena k používání.

Odeslání sms nad otevřenou zakázkou

 • Sms zprávu odešlete spuštěním akce "SMS Vyzvednutí zboží" v detailu záznamu Zakázka.
 • Odeslání sms zprávy se zapíše do Deníku událostí. V deníku je uveden mimo jiné i čas odeslání a text zprávy.
 • Do pole Kategorie... — po odeslání další sms zprávy — se automaticky stáhne doručenka.
  • Doručenku lze stáhnout také v dialogu nastavení doplňku "SMS Brána" uživatelským tlačítkem Stáhnout doručenky SMS (obr. 1).

Hromadné odeslání sms

Hromadné odeslání sms na více kontaktů lze realizovat pouze pomocí agendy Kampaně.

 • Nastavení pro tuto agendu je identické jako v předchozím příkladu pro agendu Zakázky. Pouze se liší použitý výraz makra. Pro tuto agendu je doporučený výraz makra č. 12.
 • Kontakty, na které se bude sms zpráva hromadně odesílat, jsou uvedeny na kartě Kontakty v detailu záznamu Kampaně. Zde lze využít nástroj pro hromadný výběr kontaktů.
 • Při hromadném odesílání sms zpráv z kampaně doporučujeme v nastavení doplňku "SMS Brána" (obr. 1) vypnout zobrazení náhledu sms zpráv ještě před odesláním. V opačném případě se každá jednotlivá sms zpráva zobrazí a bude třeba její odeslání potvrdit tlačítkem Odeslat

 Využili byste automatické odesílání sms zpráv hromadně nad agendami Varia? Informujte se na doplněk SMS Server.

 

Související dokumenty