Automatický výpočet finančního rozdílu

Odběratel zaplatil bance o 1 Kč více. Jak „nesrovnalost” zapsat do Varia a správně ji vyřešit?

Řešení je několik. Správně byste měli mít už od počátku zpracování (v dialogu Možnosti Vario) v možnostech agendy Banka nastaveno, aby se vám pouhá koruna vůbec nezobrazila. Otevřete dialog „Možnosti Vario” a pokud potřebujete, změňte výchozí nastavení Automatického výpočtu finančního rozdílu.

U zálohových faktur automatické vyrovnání způsobí problém při vystavení „Daňového dokladu o přijetí platby”, protože tento doklad se musí vystavit na skutečně přijatou částku. Z tohoto důvodu automatický výpočet finančních rozdílů při úhradě zálohových faktur neproběhne.

Automatický výpočet finančního rozdílu - nastavení limitů
 

1. Pro agendu Banka zde můžete nastavit hodnoty limitů, a pokud přeplatek či nedoplatek na faktuře nepřesáhne tyto hodnoty, zaúčtuje se v průběhu úhrady zcela automaticky. Dále je třeba mít nastavenou předkontaci v agendě Účetnictví (menu Nástroje agendy(Agenda)/Možnosti předkontací…) –  na kartě Knihy dokladů položku Přeplatky a nedoplatky, aby se částka zaúčtovala na správné účty.

2. Pokud by částka přesáhla nastavený limit, je v průběhu úhrady ještě možnost ovlivnit vše ručně. Na dokladu Bankovní výpis, kartě Položky, spodní záložce Detail, ručně zapište finanční rozdíl do pole Finanční rozdíl. Zaúčtuje se také jako Přeplatky a nedoplatky.

3. Jestliže je však už úhrada hotova, následný rozdíl (který jste nevyřešili v průběhu úhrady) „srovnáte” v agendě Interní doklady vystavením interního dokladu. Na kartě Obecné, z ComboBox - Nabídka nabídky pole Zobrazit nastavíte Úhrada faktury. Na kartě Položky, vyplněním pole sloupce Variabilní symbol tento rozdíl uhradíte a tím fakturu dorovnáte.

 

Související dokumenty