Typ záznamu Dokončení převodu v agendě Rozšíření skladu

Dokument navazuje na informace publikované v článku nápovědy Agenda Rozšíření skladu.

TYP ZÁZNAMU POPIS
Dokončení převodu

Záznam se využívá pro převod zboží z pobočky na pobočku. Slouží jako druhá půlka dvoufázového převodu zboží, první polovina se řeší klasickou kontrolou výdeje.

Záznam se využívá se ve scénářích Kontrola výdeje a Převod zboží mezi pobočkami Mobilní skladník (Rozšíření skladu) (doplněk Mobilní skladník).

Obsah

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Převod zboží mezi pobočkami (Rozšíření skladu)

Tento scénář se využívá při převodu zboží z pobočky na pobočku. Převod je koncipován jako dvoufázový: vyskladnění se řeší pomocí Kontroly výdeje a naskladnění na cílový sklad zajišťuje zvláštní typ seznamu Dokončení převodu (obr. 1).

Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Dokončení převodu na kartě Obecné

Obrázek 1: Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Dokončení převodu na kartě Obecné.

Postup dokončení převodu – scénář

 • V první řadě je potřeba nějakým způsobem požádat o převod zboží z jedné pobočky na druhou. Typicky se může jednat o interní zakázku ve prospěch cílové pobočky, která má na položkách uvedené požadované zboží k přeskladnění.
 • Na zdrojovém skladu je potřeba zvážit, zda je požadavek na převod zboží možný. Pokud ano, vedoucí skladu vytvoří z interní zakázky seznam typu Vychystávání.
 • Skladník si ve čtečce tento seznam otevře a začne vychystávat zboží.
 • Když má skladník vychystané všechno zboží, zboží se uloží na místě, které je určeno pro expedici.
 • Ve okamžiku, kdy dojde na expedici, vedoucí skladu vytvoří seznam typu Kontrola výdeje a naplní ho požadovanými položkami z interní zakázky.
 • Skladník si ve čtečce otevře tento seznam, načítá připravené zboží a tím zároveň kontroluje, zda je zboží připravené k expedici kompletní.
 • Když skladník nasnímá všechno dodané zboží, předá zkontrolovaný seznam ke zpracování vedoucímu skladu. Ten má v modulu Rozšíření skladu možnost zkontrolovat úplnost expedice a může spustit funkci vyřízení seznamu. Kontrola i vyřízení seznamu se provádí v detailu seznamu produktů na kartě Načteno. Detailní postup kontroly výdeje najdete v dokumentaci Kontrola výdeje.
 • Výsledkem kontroly výdeje je vydaná interní zakázka ve prospěch cílové pobočky. Těchto zakázek může být i více najednou a jednotlivé výdejky je možné seskupit pomocí zadání unikátního čísla objednávky. Na základě seskupení výdejek je poté možné zpracovat příjem na cílové pobočce hromadně.
 • Po převozu zboží na cílovou pobočku vytvoří vedoucí cílového skladu nový seznam typu Dokončení převodu. Na kartě Položky spustí funkci Načíst položky převodu a zadá unikátní číslo objednávky (obr. 2). Tímto krokem se do seznamu vyplní očekávané položky a vytvoří se i souvislosti na původní skladové výdejky.

Tento krok je nezbytný pro dokončení převodu zboží, ale můžete ho klidně odložit až po načtení dodávky skladníky..

Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Dokončení převodu na kartě Položky

Obrázek 2: Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Dokončení převodu na kartě Položky.

 

 • Skladníci si ve čtečce otevřou nový seznam typu Dokončení převodu a načítají dodané zboží. Pokud již má seznam spárované původní výdejky, je možné ve čtečce kontrolovat očekávané zboží a jeho množství.
 • Po načtení celé dodávky předá skladník seznam ke zpracování vedoucímu skladu. Vedoucí skladu má v modulu Rozšíření skladu možnost zkontrolovat úplnost dodávky a naskladnit zboží. Kontrola i naskladnění se provádí v detailu seznamu produktů na kartě Načteno. Pro usnadnění kontroly zboží jsou problematické položky barevně označené.
 • Vedoucí skladu může spustit funkci  Dokončit převod , která zajistí naskladnění převáděného zboží (obr. 3).

 

    Žlutá barva Položky, které jsou očekávané, ale neodpovídá jejich množství.
     
    Červená barva Položky, které jsou:
i. neočekávané,
ii. očekávané položky, které vůbec nebyly načteny a nebo
iii. neznámý čárový kód.
 
 
 
   
    Bez barvy Očekávané položky, u kterých odpovídá i množství.

 

Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Dokončení převodu na kartě Načteno

Obrázek 3: Detail dialogu Rozšíření skladu s typem záznamu Dokončení převodu na kartě Načteno. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řaditskrývat nebo zobrazovat sloupce, využít funkci Rychlý součet.

 

 • Při neshodě množství nebo zboží v načtených položkách se zobrazí kontrolní dialog (obr. 4), který uživatele upozorní na nesoulady. Vedoucí skladu může i přes tyto neshody  Pokračovat  a dokončit převod zboží, které bylo obsahem dodávky.
 • Pokud chce dokončení převodu přerušit, klepne na tlačítko  Storno  (obr. 4).

Dialog Dokončení převodu – Při kontrole převáděného zboží byly nalezeny následující neshody

Obrázek 4: Dialog Dokončení převodu – Při kontrole převáděného zboží byly nalezeny následující neshody.

 

 • Naskladnění zboží se provádí pomocí dokladu typu Vratka výdejky, kterou si ale můžete pojmenovat dle svého uvážení, např. Dokončení převodu.
 • Tento typ dokladu umožňuje zachování původní cen zboží před převodem a zároveň zajistí případné změny cen zboží při následném rozpočítání vedlejších nákladů

Tímto je převod zboží dokončen.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty