DPH – registrace k DPH v EU

Co a jak nastavit v Altus Vario, pokud máte registraci k DPH v jiném státě EU?

1. Přes menu Nástroje/Možnosti otevřete dialog Možnosti Altus Vario.

  • Vlevo označíte položku Altus Vario.
  • V poli Naše firma vidíte firmu (kontakt), se kterou ve Variu aktuálně pracujete. Pokud je to vaše firma, klikněte na tlačítko Naše firma...
  • V dialogu Naše firma, na kartě Obecné, vyhledejte pole DIČ. Klikněte na prvek (Další DIČ).
  • Do pole sloupce DIČ zapište DIČ registrované v jiném členském státě EU.

Související dokumenty k bodu 1:

 

2. V dialogu Možnosti Altus Vario vlevo označte položku Altus Vario a poklepejte na ni (zobrazíte vnořené položky).

  • Označte položku Číselníky.
  • Vpravo ze seznamu vyberte typ číselníku Sazby DPH.
  • Poklepáním na položku (modrý identifikátor) otevřete dialog Možnosti číselníku. Klikněte na tlačítko Hodnoty číselníku...
  • V dialogu Sazby DPH se zapisují výše sazeb. Z nabídky pole Země vyberte označení země, kde jste plátci daně z přidané hodnoty a do tabulky zapište hodnoty platných sazeb DPH v této zemi.
  • Data uložte tlačítky Zavřít

Související dokument k bodu 2:

 

3. V Možnostech přiznání k DPH, v definicích zdanitelných plnění, doplňte vlastní zdanitelné plnění pro Místo plnění = vaše země registrace ComboBox - Nabídka

4. Na kartě Řádky přiznání doplňte vaše zdanitelné plnění do definice pro ř. 24. Do Přiznání k DPH se načtou pouze tato plnění.

5. V Možnostech předkontací, na kartě Zdanitelné plnění, doplňte předkontaci pro vaše zdanitelné plnění.

 

Pokud vystavíte či přijmete doklad a na kartě Obecné z nabídky pole DIČ zvolíte DIČ jiného členského státu, v poli DPH doklad se automaticky nastaví označení země, ve které jste k DPH registrovaní. Na kartě Položky se budou k položkám vkládat (nabízet) sazby DPH definované v číselníku Sazby DPH.

Související dokument k odstavci:

 

Jako podklad pro přiznání k DPH v této zemi slouží tiskový formulář Zdanitelná plnění EU, který vyvoláte v agendě Účetnictví pomocí menu Soubor/Tisk z nabídky tiskových formulářů v dialogu Tisk.

 

Související dokumenty