Vystavení a odesílání upomínek

Obsah

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a mohou být kdykoli bez ohlášení revidovány.

Doplněk Vystavení a odeslání upomínek umožňuje hromadně vystavit a odeslat upomínky. Doplněk je možné spouštět ručně nebo naplánovanou úlohu.

Instalace doplňku

Před instalací aktualizujte Vario na nejnovější verzi vydání.

 • V dialogu Možnosti Varia klikněte na funkci Nainstalovat úpravy…
 • Vyberte soubor Vystaveni_a_odeslani_upominek.zip (soubor se nerozzipovává před nainstalováním, v instalačním balíčku jsou 2 soubory a to Vystaveni_a_odeslani_upominek.manifest.xmlVystaveni_a_odeslani_upominek.mda).
 • Po nainstalování doplňku vypněte a zapněte Vario, aby se doplněk nainstaloval.

Nastavení doplňku pro spouštění uživatelem

1) Nastavte metodu CDO pro odesílání e-mailu (zde se nastavuje i e-mail odesílatele).

2) V agendě Upomínky/Nástroje agendy spusťte funkci Vystavit upomínky… V dialogu průvodce nastavte potřebné parametry a klepnutím na tlačítko Použít uložené nastavení předdefinovaný profil (hodnoty) uložíte pod příslušným názvem.

3) V agendě Upomínky/Nástroje agendy spusťte funkci Odeslat upomínky e-mailem… a v dialogu nastavte potřebné parametry. Klepnutím na  Uložit nastavení  hodnoty uložte pod příslušným názvem.

4) Z nabídky skupiny Vario/Doplňky/ spusťte doplněk Vystavení a odeslání upomínek (obr. 1) a v jeho okně nastavte:

 • Pole Vystavení upomínek – zde se nabídnou uložená nastavení z funkce Vystavení upomínek.
 • Pole Odeslání upomínek – zde se nabídnou uložená nastavení z funkce „Odeslat upomínky e-mailem”.
 • Můžete vyplnit E-mail správce – na tento e-mail budete dostávat informace, zda odeslání proběhlo v pořádku.
 • Můžete vyplnit E-mail BCC – na tento e-mail budete dostávat kopie odeslaných upomínek.
 • Klepnutím na  Uložit nastavení  hodnoty uložte.

Dialog Hromadné odeslání upomínek – Nastavení parametrů upomínek

Obrázek 1: Dialog Hromadné odeslání upomínek – Nastavení parametrů upomínek

Oprávnění k doplňku

5) Nastavte oprávnění k doplňku pro profil v dialogu Možnosti Vario/Doplňky (Oprávnění k doplňku pro profil). Tím zajistíte, že nastavení doplňku bude moci měnit pouze určitý uživatel.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Zobrazovaná hlášení o chybách

 • Jestliže doplněk spouštíte ručně ve Variu, v případě problémů (např. některé upomínky mají nekorektní e-mail) se vám zobrazí log (výpis) s chybami.
 • V případě, že doplněk spouštíte naplánovanou úlohou, log je odeslán na e-mail správce (pokud je vyplněn). Výpis s chybami se také ukládá do složky:

C:\Program files\vario12\Moduly\Vydane_doklady\Upominky a název souboru je Upominky.log

Nastavení doplňku pro spouštění naplánovanou úlohou

 • Na server, kde bude spouštěna naplánovaná úloha, je potřeba nakopírovat soubor Vystaveni_a_odeslani_upominek.ini do složky C:\Program Files\Vario12\Doplnky\Vystaveni_a_odeslani_upominek.
 • V souboru Vystaveni_a_odeslani_upominek.ini je potřeba upravit číslo dat firmy, u které se budou vystavovat a odesílat upomínky.
 • Dále je potřeba upravit soubor RUN_VOU12.bat – a to podle toho, kde máte uložená data, jméno uživatele a heslo, pod kterým se bude spouštět Vario a ještě na které „cestě” se nachází doplněk. Soubor je možné uložit kamkoli.
 • Naplánuje se úloha, která tento soubor bude spouštět.

Informace k hromadnému vystavení a odeslání upomínek

 1. Nastavte si profily pro odeslání a vytváření (popsáno v dokumentaci).
 2. Spusťte Nastavení hromadného odeslání (z doplňků) a vyberte profil pro odeslání a vystavení.
 3. Vytvořte ini soubor (Vystaveni_a_odeslani_upominek.ini) – na názvu nezáleží (název ini souboru musí být stejný jako ten, který se pak skutečně použije) – a dovnitř napište:
  [Akce]
  ;Akce = OdeslatUpominky(firma) 
  Akce = OdeslatUpominky(0001)
 4. Vytvořte bat soubor (automat_upominky.bat) – na názvu nezáleží – a dovnitř napište:
  "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSACCESS.EXE" "C:\Program Files\Vario\Doplnky\Vystaveni_a_odeslani_upominek\Vystaveni_a_odeslani_upominek.mda" /Wrkgrp "C:\VARIODATA-SQL\Vario.mdw"  /User LoginDoVaria /Pwd heslo /profile Vario14 /Cmd /Pwd heslo /Verze 14 /ini Vystaveni_a_odeslani_upominek.ini /autorun

 

Při spuštění automatem se nejprve vytvoří upomínky a poté jsou odeslány (pozor, odešlou se jen ty, co byly právě vytvořeny).

 

Související dokumenty