Klávesová zkratka pro EET

Zrušení EET od 1. 1. 2023

Zákon o evidenci tržeb byl s účinností od 1. 1. 2023 zrušen zákonem č. 458/2022 Sb.

Od uvedeného data se ruší (nejen) evidenční povinnost samotná, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb.


 

Tržby mohou být ve Vario reprezentovány pokladními doklady, vydanými fakturami a dále vydanými dobropisy a interními doklady.

 

Na všech těchto dokladech – na kartě Součet – naleznete tlačítko Boční uvozovka  (a akci), kterými se aktivuje odeslání dokladu do EET (je-li nastaveno EET na "Produkční"). V modulu Prodejna probíhá elektronická evidence tržeb automaticky. V agendách Vydané doklady a Pokladna musíte ale doklad odeslat do systému finančního úřadu klepnutím na tlačítko Boční uvozovka .

Naštěstí Vario umožňuje spouštět libovolné příkazy stiskem kombinace kláves. Klávesové zkratky a přiřazení funkcí si můžete definovat sami. Stiskem klávesové zkratky například vyvoláte nejpoužívanější tisk konkrétního tiskového výstupu, aplikujete filtr na tabulku agendy nebo spustíte libovolnou funkci Varia. Je tedy nasnadě využít tuto funkci i pro EET.

Přidání klávesové zkratky na spuštění funkce, která odešle doklad do EET

 • V agendě PokladnaVydané doklady – tlačítkem Klávesové zkratky… z dialogu Možnosti Vario (moderní vzhled) nebo příkazem z menu Nástroje/Klávesové zkratky… (klasický vzhled) – otevřete dialogové okno Klávesové zkratky (obr. 2).
 • V seznamu ComboBox - Nabídka zkontrolujte název agendy, ve které chcete vytvořit a používat klávesovou zkratku.
 • Vyberte, že chcete zkratku používat v Radio button - Přepínač detailu záznamu.
 • Novou klávesovou zkratu vytvoříte klepnutím na tlačítko Přidat...
 • Otevře se dialogové okno Klávesová zkratka (obr. 1).
 • Stiskněte klávesovou zkratku, kterou chcete používat (kurzor musí při tom být v poli Klávesová zkratka).
 • Ze seznamu pole Sestavit makro podle akce vyberte položku Ostatní ComboBox - Nabídka.
 • Do pole Makro zapište příkaz (povinné):

toZapsatDokladDoEET()

Příklad zapnutí klávesové zkratky pro odeslání dokladu do EET v okně Klávesová zkratka

Obrázek 1: Příklad zapnutí klávesové zkratky pro odeslání dokladu do EET v okně Klávesová zkratka.

 

 • Okno Klávesová zkratka (obr. 1) zavřete klepnutím na tlačítko  OK .
 • Okno Klávesová zkratky (obr. 2) zavřete klepnutím na tlačítko  Použít  OK .
 • Zavřete dialog Možnosti Vario.
  • Některé změny v nastavení se u ostatních uživatelů aplikují až po restartu software Vario.

Příklad dialogu Klávesové zkratky a uživatelem vytvořené zkratky pro odeslání dokladu do EET

Obrázek 2: Příklad dialogu Klávesové zkratky a uživatelem vytvořené zkratky pro odeslání dokladu do EET.

 

Nyní vám nezbývá, než vyzkoušet funkci klávesové zkratky přímo nad dokladem. Nám funguje. A vám?

Klávesovou zkratkou nad dokladem spustíte funkci, která odešle doklad do EET

Obrázek 3: Klávesovou zkratkou nad dokladem spustíte funkci, která odešle doklad do EET.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty