Aktivace a oprávnění agendy EET

Zrušení EET od 1. 1. 2023

Zákon o evidenci tržeb byl s účinností od 1. 1. 2023 zrušen zákonem č. 458/2022 Sb.

Od uvedeného data se ruší (nejen) evidenční povinnost samotná, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb.


Aktivace agendy EET

  • Agendu EET naleznete v nabídce agend Vario. V klasickém vzhledu ji otevřete volbou z roletové nabídky panelu nástrojů Modul/Vario/EET, v moderním vzhledu z karty DOMŮ/Modul/Vario/EET.
  • Dopředu si rozmyslete, pro kterou firmu – účetní jednotku (Naše firma) – agendu EET aktivujete (typicky se jedná o data vaší společnosti).
  • Pokud ve Vario spravujete více účetních jednotek, pro každou účetní jednotku (Naše firma) zvlášť musíte aktivovat licenci agendy EET.
  • Číslo dat – pro vaši kontrolu – (obr. 1) uvidíte v nadpisu dialogu Aktivace agendy EET konektor pro data číslo (4994).
  • Číslo dat a jméno firmy ověříte v dialogu Možnosti Vario (Vario/Firmy).

Pokud si s aktivací agendy nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Příklad dialogu aktivace agendy EET pro konkrétní data

Obrázek 1: Příklad dialogu aktivace agendy EET pro konkrétní data.

Oprávnění k agendě EET

Jmenovaná oprávnění k agendě EET nastavuje správce Vario v dialogu Možnosti Vario – Moduly: Vario/Agendy: EET/Oprávnění k agendě (obr. 2).

Soubor oprávnění k agendě EET

Obrázek 2: Soubor oprávnění k agendě EET.

 

  • Doklady vzniklé v modulu Prodejna jsou odesílány do EET automaticky, oprávnění k agendě EET tudíž není vyžadováno (samozřejmě pouze v případě, když režim EET v možnostech agendy EET je nastaven na Produkční).
    • Jestliže chcete rozhodovat, zda konkrétní prodej skutečně podléhá EET, v dialogu Platit ovládáte volbu Doklad podléhá EET. Viditelnost volby podléhá oprávnění, které se nastaví v možnostech agendy Prodejna – Volba Doklad podléhá EET CheckBox - Zatržítko.
  • Tlačítko EET (0) na kartě DOMŮ a na panelu nástrojů se zobrazuje pouze účetním jednotkám (viz Naše firma), které mají režim EETmožnostech agendy EET nastaven na Produkční a pouze uživatelům, kteří mají oprávnění obsluhovat agendu EET.
  • Další typy oprávnění: ke knize, k zobrazení, k tiskovému formuláři.

Pokud necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty