Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby (Servisní tikety)

Obsah:

 1. Seznamte se s články nápovědy Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby (Předpis údržby) a Karta Obecné – Servisní tiket (Servis)
 2. Možnosti vystavení servisních tiketů
 3. Vystavení servisních tiketů podle předpisu údržby
  1. Tabulka 1: Popis detailu záznamu Servisní tiket, karta Obecné
 4. Navazující dokumenty

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

 

V nabídce Nástroje agendy klepněte na položku Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby… (obr. 1).

 • Servisní tikety vytvoříte pomocí průvodce Vytvoření servisních tiketů (obr. 2).

Funkce Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby v zobrazení agendy Servisní tikety

Obrázek 1: Funkce „Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby” v zobrazení agendy Servisní tikety.

Možnosti vystavení servisních tiketů

Klepněte na tlačítko  Možnosti  (obr. 2) a v dialogovém okně Možnosti vystavení servisních tiketů (obr. 2) nastavte výchozí hodnoty pro aktuálního uživatele:

 • plánovací horizont pro reálné tikety a plánovací horizont pro fiktivní tikety, adekvátně k tomu dobu dodání (Pro vytvoření servisních tiketů=Započítat naši dobu dodání/Pro vytvoření plánovacích tiketů=Započítat dobu dodání dodavatele),
 • do které knihy předpisu a knihy servisních tiketů budou servisní tikety vytvořeny (obr. 2).

V okně průvodce Vytvoření servisních tiketů (obr. 2) se nabízí vše, co by se mělo servisovat. Jestliže necháte všechny položky zaškrtnuté CheckBox - Zatržítko a potvrdíte vytvoření servisních tiketů tlačítkem  OK , servisní tikety se vystaví na všechny položky v tabulce průvodce. Viz Postup vystavení servisních tiketů.

Detaily dialogů Vytvoření servisních tiketů a Možnosti vystavení servisních tiketů

Obrázek 2: Detaily dialogů Vytvoření servisních tiketů a Možnosti vystavení servisních tiketů.

 

 • Zeleně jsou označená pole v řádcích, které se nabízí dopředně díky nastaveným hodnotám v předpisu pro dopředné hlášení blížících se pravidelných servisů.
 • Červeně jsou označené řádky, kterým vypršel nastavený interval.

Vystavení servisních tiketů podle předpisu údržby

 • Servisní tiket (obr. 3) vytvoříte pomocí průvodce Vytvoření servisních tiketů (obr. 2).
 • Viz Postup vystavení servisních tiketů.
 • Na servisní tiket se z předpisu údržby popř. ze zdroje zkopíruje množství údajů (viz tabulky níže).

Detail záznamu Servisní tiket, karta Obecné

Obrázek 3: Detail záznamu Servisní tiket, karta Obecné.

 

Tabulka 1: Popis detailu záznamu Servisní tiket, karta Obecné (obr. 3).

POLE POPIS
Číslo tiketu Identifikátor podle číselné řady knihy.
Referent Jméno referenta, který tiket vytvořil. Jméno můžete změnit ComboBox - Nabídka například za osobu, která má servisní tiket v systému na starosti.
Kniha Viz Nastavení agendy Servisní tikety (Servis), případně viz Nastavení agendy Předpis údržby (Servis).
Stav Signalizace stavu tiketu – volby v místní nabídce pravého tlačítka myši: Nastavit stav na Fakturovat / OK  nebo Uzamknout. Všechny stavy lze vrátit – přes místní nabídku pravého tlačítko myši.
 • Stav Fakturovat – pokyn k nastavení příznaku pro vytvoření dokladu ocenění (zakázky, faktury vydané, pokladního příjmového dokladu) k tiketu. Pokud doklad není již vyplněn v části Ocenění, vytvoření servisního tiketu bude nabízeno v průvodci vystavení dokladu (zakázka, faktura vydaná, pokladní příjmový doklad) – v průvodci pro výběr dokladů bude použito zobrazení Servisní tikety k fakturaci.
 • Stav OK – příznak označující ukončení tiketu. Při změně na stav OK se provede:
  • Do pole Datum ukončení se zapíše aktuální datum, pokud není uživatelem vyplněn jiný datum ukončení servisního tiketu.
  • Ze servisního tiketu z karty Plnění, ve které je zapsán pro dané počítadlo koncový stav počítadla, se pro jednotlivá počítadla zjistí maximální stav a tento stav se zapíše ke zdroji k danému počítadlu.
  • Dále se zjistí, zda je tiket spojen s předpisem údržby přes poslední profylaxi, tj. je-li tiket vyplněn na kartě Provedení u souvisejícího postupu předpisu údržby. Pokud ano, tak do pole Datum poslední profylaxe zapíše Datum ukončení z tiketu a do pole Stav počítadla poslední profylaxe stav počítadla ze zdroje.
 • Stav Uzamčeno – celý tiket je uzamčen a nelze editovat žádné z polí. O této skutečnosti vás informuje systémové hlášení „Tiket je uzamčen”.
Datum převzetí Dialog Kalendář Datum vytvoření servisu.
Datum dokončení

Do pole zadáte Dialog Kalendář datum dokončení servisu.

Datum se vyplní aktuálním datem, pokud je pole prázdné a uživatel změní „stav” v poli Stav na OK. Tento datum se poté zapíše do data poslední profylaxe a od tohoto data se počítá, kdy by se měl provádět další servis – to ale platí jen pro interval časový, nikoliv pro interval stavu počítadla.

 
Skupina „Zařízení”
Zdroj

Identifikátor zdroje určeného k servisování.

 • Pokud zdroj není vyplněn, klepnutím na  se zobrazí dialog Výběr zdroje:

Servisní tikety – Výběr zdroje

 • Pokud zdroj je vyplněn, klepnutím na  se zobrazí dialog Odstranit zdroj z tiketu?:

Servisní tikety – Odstranit zdroj z tiketu?

 • Se zdrojem je odstraněn i „Kontakt v umístění zařízení”, „Lokace” a „Region” (obr. 3).
Výrobní číslo

Podrobné údaje o zdroji načtené z karty Podrobnosti.

 • Pokud identifikátor zdroje není vyplněn, ale kontakt na doklad vyplněn je a pole „Výrobní číslo” je prázdné, klepnutím na  se zobrazí dialog Výběr zdroje:

Servisní tikety – Výběr zdroje

 • Volba Adjudication Vybrat zdroj – Kontakt na doklad – <název kontaktu> otevře dialog Servisní tikety – Přidat zdroj do tiketu.
 • Zatržítkem CheckBox - Zatržítko vyberte zdroj a klepněte na tlačítko  OK .

Servisní tikety – Přidat zdroj do tiketu

 • Volba Adjudication Vybrat zdroj – Výběr všechny zdroje otevře dialog Zdroje – Výběr zdrojů.
 • Zatržítkem CheckBox - Zatržítko vyberte zdroj a klepněte na tlačítko  OK .

Zdroje – Výběr zdrojů

Název Podrobné údaje o zdroji načtené z karty Podrobnosti.
Značka Podrobné údaje o zdroji načtené z karty Podrobnosti.
Model Podrobné údaje o zdroji načtené z karty Podrobnosti.
Garance Informativní pole bez vazby na jiné funkce.  Vyberte jej zatržítkem CheckBox - Zatržítko tehdy, když zdroj je ještě v záruce – vypočítá se podle data konce záruky uvedeném v detailu Zdroje – karta Podrobnosti.
 
Skupina „Umístění zařízení”
Kontakt Kontakt umístění zařízení – vyplní se ze zdroje (načtením z karty Podrobnosti) nebo jej vyberte ComboBox - Nabídka z adresáře. Z detailu kontaktu se zkopírují další informace, viz pole uvedená níže.
 • Pokud je kontakt vyplněn, klepnutím na  se zobrazí detail záznamu Kontakt.
 • Pokud kontakt není vyplněn, klepnutím na  se zobrazí dialog Servisní tikety – Výběr kontaktu.
 • Volba Adjudication Založit nový kontakt vytvoří do adresáře nový kontakt, po jeho vyplnění a uložení je vložen do pole Kontakt umístění zařízení na servisním tiketu (v průběhu se dotáže popř. na knihu, existuje-li jich více).

Servisní tikety – Výběr kontaktu

Název Údaj načtený z karty Podrobnosti.
Jméno

Údaj načtený z karty Podrobnosti.

 • Z nabídky pole ComboBox - Nabídka doplníte (změníte) jméno kontaktní osoby (z karty Osoby v detailu záznamu Kontakt).
Spojení

Podrobné údaje načtené z karty Podrobnosti.

 • Zde je vyplněn buď telefon (nebo pokud neexistuje, tak e-mail kontaktní osoby). Jestliže pole „Jméno” není vyplněné, pak se zobrazuje telefon firmy-kontaktu (pokud neexistuje, tak e-mail firmy-kontaktu).
Adresa Podrobné údaje načtené z karty Podrobnosti.
Lokace Údaj načtený z karty Podrobnosti.
Region Údaj o načtený z karty Podrobnosti.
 
Skupina „Kontakt na doklad”
Kontakt

Kontakt na doklad – vyplní se ze zdroje (načtením z karty Podrobnosti) nebo jej vyberte ComboBox - Nabídka z adresáře. Z detailu kontaktu se zkopírují další informace, viz pole uvedená níže.

 • Pokud je kontakt vyplněn, klepnutím na  se zobrazí detail záznamu Kontakt.
 • Pokud kontakt není vyplněn, klepnutím na  se zobrazí dialog Servisní tikety – Výběr kontaktu.
 • Volba Adjudication Založit nový kontakt vytvoří do adresáře nový kontakt, po jeho vyplnění a uložení je vložen do pole Kontakt na doklad na servisním tiketu (v průběhu se dotáže popř. na knihu, existuje-li jich více).

Servisní tikety – Výběr kontaktu

Název Údaj načtený z karty Podrobnosti.
Jméno

Údaj načtený z karty Podrobnosti.

 • Z nabídky pole ComboBox - Nabídka doplníte (změníte) jméno kontaktní osoby (z karty Osoby v detailu záznamu Kontakt).
Spojení

Údaj načtený z karty Podrobnosti.

 • Zde je vyplněn buď telefon (nebo pokud neexistuje, tak e-mail kontaktní osoby). Jestliže pole „Jméno” není vyplněné, pak se zobrazuje telefon firmy-kontaktu (pokud neexistuje, tak e-mail firmy-kontaktu).
Adresa Podrobné údaje načtené z karty Podrobnosti.
 
Skupina „Servis”
Popis Výstižný a krátký popis profylaxe (popis tiketu), který se kopíruje z detailu záznamu Předpis údržby z pole Název (z karty Obecné).
Text Popis úkonu profylaxe (úkonu servisu). Zkopíruje se z detailu záznamu Předpis údržby z pole Popis konkrétního postupu. Pole Text má velikost MEMO (nabízí teoreticky neomezenou velikost). Toto pole se poté zobrazuje i na kartě Ostatní v detailu Servisního tiketu.
 
Skupina „Plánování”
Plánování –

Klepnutí na tlačítko vedle nadpisu vás přepne na kartu Plán.

Skupina Plánování

V této sekci můžete zadat rozmezí dat(umů), v rámci kterých se má pro zdroje (jak pro ten, který se servisuje, tak pro toho, kdo servisuje) naplánovat termín servisu v délce hodnoty v poli Vytížení. Rozmezí se zadávat nemusí, plán se poté provede v co nejbližší době (samozřejmě s ohledem na to, zda zdroje nejsou naplánovány již pro jinou činnost.)

Začátek Po klepnutí na tlačítko Dialog Kalendář vyberte v dialogu Kalendář datum a čas, odkdy je nejdříve možné servis realizovat.
Dokončení Po klepnutí na tlačítko Dialog Kalendář vyberte v dialogu Kalendář datum a čas, dokdy nejpozději je nutné servis dokončit.
Vytížení (h)(m)(s) Odhad, jak dlouho asi bude servis trvat – na tento čas se provádí i plánování zdrojů – přenáší se z postupu předpisu údržby z pole Vytížení (h)(m)(s) v detailu záznamu Předpis údržby.
 
Skupina „Ocenění”
Produkt
 1. Produkt ocenění typu Služba nebo Sada, který se zkopíruje z detailu záznamu Předpis údržby, karty Obecné v sekci Ocenění.
  -nebo-
 2. Z nabídky pole ComboBox - Nabídka vyberte produkt z agendy Katalog (zobrazují se jen typy záznamů Služba nebo Sada), kterým se poté oceňuje daný servis. Výběrem produktu se automaticky doplní pole Popis a následně můžete upřesnit i konkrétní ComboBox - Nabídka variantu.
 • V obou případech se produkt poté vloží na doklad ocenění. Jedná se tedy o produkt, jímž fakturujete službu servisu.

Popis Popis produktu přenesený z katalogu (resp. z detailu záznamu Předpis údržby, karty Obecné v sekci Ocenění). Pole nelze editovat.
Varianta ComboBox - Nabídka Varianta produktu kopírovaná z předpisu. Následně se vkládá také na doklad. Z nabídky ji lze vybrat.
Množství – Boční uvozovka  
 • Klepnutí na tlačítko poslední v řadě vedle nadpisu Množství vás přepne na kartu Plnění.
   
 • Množství:
  • Hodnota množství se přenáší z detailu záznamu Předpisu údržby, z karty Obecné (Postup).
  • Pole se automaticky aktualizuje, jestliže je zadáno plnění typu Práce:
   • Pokud je na tiketu produktu ocenění „časové” (vysvětleno v části Produkt časový/nečasový), systém nejdříve sečte všechna plnění typu Práce – buď počet minut (pokud je plnění čistě časové) nebo množství (pokud je plnění kombinované).
    • Výsledné množství použije v případě, že je různé od 0 (původní množství na tiketu přepíše), jinak ponechá hodnotu původní.
   • Pokud je na tiketu produktu ocenění „nečasové”, systém sečte všechna plnění typu Práce,ale rovnou použije pole Množství.
    • Výsledné množství použije v případě, že je různé od 0 (původní množství na tiketu přepíše), jinak ponechá hodnotu původní.

Poznámky

 • Po přepsání množství z plnění se původní množství z předpisu údržby z tiketu ztratí, jestliže zadáte plnění s množstvím nebo prací. Pokud chcete hodnotu vrátit zpět na původní množství, musíte hodnotu ručně zapsat (zjistit ji dohledáním z předpisu údržby a přepsat ji na servisním tiketu). Toto množství se poté přenese na prodejní doklad k položce, kde je produkt ocenění
 • Jestliže již existuje prodejní doklad k tiketu a na tiketu změníte množství, na prodejním dokladu se množství nepřepíše! To platí i naopak, tzn. přepíšete-li množství na prodejním dokladu, změna se nepromítne na tiket.

Jestliže množství přepisujete z klávesnice, následném použitím tlačítka Boční uvozovka v řádku pole Množství se podle plnění množství opět přepočítá a aktuální hodnota se promítne do pole Množství.

Jednotky Hodnota přenesena z katalogu – z produktu ocenění, aby bylo jasné, jakými jednotkami je daný produkt zastoupen.
Kalkulovaná cena

Kalkulovaná cena se automaticky spočítá dle standardů Varia, tzn. že Vario u oceňovaného produktu zjistí cenu z ceníku, který má kontakt (firma) přiřazen na doklad.

 • Jestliže kontakt nemá ceník k dokladu přiřazen, cena se zjišťuje z kategorie cen.
 • Pokud cenu nelze vypočíst z kategorie cen, cena je použita z katalogu.

Ceníky doporučujeme vést v Kč. S ceníky v cizí měně agenda Servis nepočítá.

Výpočet

 • Kalkulovaná cena (obr. 3) servisního tiketu se počítá jako součet produktu ocenění * Množství plnění + Součet cen materiálu (pokud není produktem ocenění Sada) + Součet cen služeb.
 • Uživatelsky lze tuto cenu přepsat, pokud se ale změní množství, nebo se znovu vybere daný produkt, takováto změna se ztratí a systém si cenu znovu vypočte dle výše uvedeného vzorce.

Upozorňujeme, že hodnota v poli Kalkulovaná cena je pouze cenou orientační. Na prodejní doklad vytvořený agendou Servis se tato cena nepřenáší, cena se na dokladu vypočte dle standardů Varia.

 
Skupina „Doklad”
Číslo dokladu
 • Jestliže pole obsahuje identifikátor dokladu, byl tento doklad vystaven funkcí Vložit na doklad a pole „Vloženo na doklad” je označené příznakem CheckBox - Zatržítko (viz níže).
 • Jestliže pole obsahuje identifikátor dokladu a klepnete na tlačítko , otevře se detail dokladu (nebo poklikáním na identifikátor dokladu).
 • Pokud je pole „Číslo dokladu” prázdné a klepnete na tlačítko , otevře se dialog Najít.
 • Pokud pole obsahuje identifikátor dokladu a klepnete na [X] (kontextová nápověda Zrušit vazbu na doklad) – zrušíte vazbu na doklad a doklad odstraníte z pole Číslo dokladu (ne však ze systému).

Vloženo na doklad Informační pole. Vytvořený doklad funkcí Vložit na doklad je automaticky indikován zatržítkem CheckBox - Zatržítko.
Vložit na doklad
 • Pokud je pole prázdné a klepnete na textový prvek Vložit na doklad, otevře se dialog Servisní tikety – Vytvoření dokladu s dotazem na agendu, do které chcete vystavit doklad.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty