Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby (Předpis údržby)

Obsah:

 1. Seznamte se s články nápovědy Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby (Servisní tikety)Karta Obecné – Servisní tiket (Servis)
 2. Možnosti vystavení servisních tiketů
  1. Tabulka 1: Popis dialogu Možnosti vystavení servisních tiketů
  2. Tabulka 2: Detail dialogu průvodce Vytvoření servisních tiketů
 3. Postup vystavení servisních tiketů podle předpisu údržby
 4. Navazující dokumenty

 

V nabídce Nástroje agendy klepněte na položku Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby… (obr. 1).

 • Servisní tikety vytvoříte pomocí průvodce Vytvoření servisních tiketů (obr. 2).

Funkce Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby v zobrazení agendy Předpis údržby

Obrázek 1: Funkce „Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby” v zobrazení agendy Předpis údržby.

Možnosti vystavení servisních tiketů

Klepněte na tlačítko  Možnosti  (obr. 2) a v dialogovém okně Možnosti vystavení servisních tiketů (obr. 2) nastavte výchozí hodnoty pro aktuálního uživatele:

 • druh přehledu,
 • do které knihy předpisu a knihy servisních tiketů budou servisní tikety vytvořeny (tab. 1, obr. 2).

V okně průvodce Vytvoření servisních tiketů (obr. 2) se nabízí vše, co by se mělo servisovat. Jestliže necháte všechny položky zaškrtnuté CheckBox - Zatržítko a potvrdíte vytvoření servisních tiketů tlačítkem  OK , servisní tikety se vystaví na všechny položky v tabulce průvodce. Viz Postup vystavení servisních tiketů.

Detaily dialogů Vytvoření servisních tiketů a Možnosti vystavení servisních tiketů

Obrázek 2: Detaily dialogů Vytvoření servisních tiketů a Možnosti vystavení servisních tiketů.

 

 • Zeleně jsou označená pole v řádcích, které se nabízí dopředně díky nastaveným hodnotám v předpisu pro dopředné hlášení blížících se pravidelných servisů.
 • Červeně jsou označené řádky, kterým vypršel nastavený interval.

 

Tabulka 1: Popis dialogu Možnosti vystavení servisních tiketů (obr. 2).

Druh přehledu – REÁLNÉ Druh přehledu – DOPŘEDNÉ
Reálné bez započtením dopředného upozornění – zobrazí je předpisy pro jednotlivé zdroje, pro něž je již podmínka, že se má provést servis splněna.

Dopředné se započítáním dopředného upozornění – zobrazí i předpisy, kde se má servis udělat někdy v budoucnu.

Zobrazí se jen ty předpisy údržby, které splňují následující kritéria →

Reálné

Dopředné

 • Aktuální datum musí být v intervalu Datum od – do.
 • (Aktuální datum + Upozorňovat dny od) musí být v intervalu Datum od – do.
 • Stav počítadla na zdroji musí být v intervalu Stav počítadlo od – do.
 • (Stav počítadla na zdroji + Upozorňovat počítadlo od) musí být v intervalu Stav počítadlo od – do.
 • Aktuální datum – Datum uvedení do provozu musí být v intervalu Doba provozu od – do.
 • (Aktuální datum + Upozorňovat dny od) - Datum uvedení do provozu musí být v intervalu Doba provozu od – do.
 • nz(Datum provedenU, Datum uvedení do provozu)+Interval rok + Interval měsíc + Interval den musí být <= Aktuální datum.
 • nz(Datum provedení, Datum uvedení do provozu) + Interval rok + Interval měsíc + Interval den musí být <= (Aktuální datum + Upozorňovat dny od).
 • Interval počítadla musí být <= Stav počítadla na zdroji – Stav počítadla v provedení.
 • Interval počítadla musí být <= (Stav počítadla na zdroji + Upozorňovat počítadlo od) - Stav počítadla v provedení.

 

Detail dialogu Vytvoření servisních tiketů

Obrázek 3: Detail dialogu Vytvoření servisních tiketů. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce.

 

Tabulka 2: Detail dialogu průvodce Vytvoření servisních tiketů (obr. 2, 3).

POLE sloupce POPIS
Zdroj Identifikátor zdroje, poklepáním zobrazíte detail záznamu Zdroj.
Profylaxe ID Identifikátor profylaxe, poklepáním zobrazíte detail záznamu Předpis údržby.
Název předpisu Pojmenování předpisu.
Příznak

Pole může nabývat hodnot:

 • P (řádek vznikl přes „počítadlo”)
 • C (řádek vznikl přes „čas”)
 • PC (řádek vznikl přes „počítadlo” i „čas”)
Zbývá počítadlo Hodnota počítadla udává, kolik jednotek zbývá do dalšího servisu. Plus (čas) je vybarven zeleně (jen když je druh přehledu Dopředné), mínus (zmeškaný termín servisu) červeně.
Zbývá dní Hodnota počítadla udává, kolik dnů zbývá do dalšího servisu. Plus (čas) je vybarven zeleně (jen když je druh přehledu Dopředné), mínus (zmeškaný termín servisu) červeně.
Počítadlo Typ počítadla vybraného v detailu záznamu Předpis údržby (Postup), ke kterému se vztahuje hodnota pole Zbývá počítadlo.
Jednotka Jednotka počítadla – z Předpisu údržby.
Interval Zobrazuje interval počítadla – z Předpisu údržby.
Stav počítadla Aktuální stav daného počítadla na zdroji.
Stav posledního počítadla Stav posledního počítadla z posledního provedení.
Rozdíl Rozdíl mezi stavem posledního počítadla na provedení a stavem počítadla u zdroje.
Datum příštího provedení Vypočtené datum (indikované příznakem C), kdy má být proveden další servis.
Datum uvedení do provozu Datum převzaté ze zdroje.
Datum posledního provedení Datum, kdy byl proveden poslední servis z daného plánu údržby.
Upozorňovat od (počítadlo) Pole převzaté z Předpisu údržby.
Upozorňovat od (čas) Pole převzaté z Předpisu údržby.

Postup vytvoření servisních tiketů podle předpisu údržby

 • Zatržítkem CheckBox - Zatržítko vyberte požadované položky (obr. 3).
 • Pro tyto položky se do knihy vybrané v dialogu Možnosti vystavení servisních tiketů volbou Kniha servisních tiketů, obr. 2) vytvoří servisní tikety.
 • Jestliže ponecháte volbu <Zjistit automaticky>, servisní tikety se pro jednotlivé předpisy údržby vystaví do knih, které jsou definovány v možnostech – agenda Předpis údržby – Související knihy.
 • Do polí servisního tiketu se zkopíruje většina dat z polí předpisu údržby, popř. ze zdroje (viz nápověda v článku Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby… (Servisní tikety)).
 • Vytvořené servisní tikety se zobrazí v okně Vystavené servisné tikety (obr. 4).
 • Poklikem na identifikátor „Číslo tiketu” otevřete detail záznamu Servisní tiket a zpracujete jej. Alternativním postupem je dialog Vystavené servisné tikety (obr. 4). zavřít a tikety standardně otevírat a zpracovávat v agendě Servisní tikety.
 • Pokračujte článkem nápovědy Vystavit servisní tikety podle předpisu údržby (Servisní tikety).

Detail dialogu Vystavené servisní tikety

Obrázek 4: Detail dialogu Vystavené servisní tikety.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty