Zálohování

Věnujte pozornost článku: Ukončení podpory programu Vario 14 na MDB.

Pravidelné zálohování souborů je prvním a nejdůležitějším krokem k zabezpečení před ztrátou dat. Podle množství nových dokladů nebo jiných záznamů v databázi byste měli zálohovat data minimálně jednou týdně, nejlépe však každý den. Zálohování se liší pro uživatele souborového serveru (MDB data) a uživatele SQL serveru. Tento článek se týká pouze zálohování dat na souborovém serveru. O zálohování dat uložených na SQL serveru požádejte svého IT správce.

 • Zálohování databází a udržování dat (opravy a komprese dat) je vhodné provádět pravidelně pomocí doplňku Správce databáze, dostupného z menu Nástroje/Doplňky. Ve Správci databáze je možné využít funkci Záloha mdb databází... = zkopírování souborů *.mdb do vybrané složky na disk. Pomocí doplňku lze zálohovat jen firmy s daty na souborovém serveru (MDB). Data na SQL serveru se musí zálohovat pomocí SQL serveru.
 • Pokud máte síť, zálohujte každý den na jiný počítač, než na kterém jsou data uložena (na server). K tomu jednou za týden zálohujte na přenosné nosiče (např. optické disky, flash disky apod.)  které uschováte mimo lokalitu, než kde je server s daty (ochrana před loupeží nebo požárem). Čtěte Servisní knížku (pokud je k dispozici).
 • Jestliže máte data uložena na síťovém serveru, požádejte správce, aby zařadil níže uvedené soubory do pravidelné zálohy dat. V případě, že máte lokální instalaci, použijte k zálohování např. funkci „Windows Zálohování” dodávanou s operačním systémem Windows nebo zálohujte manuálně vybrané datové soubory (viz níže).

Zálohujte tyto soubory

 • Soubory jsou umístěny v datové složce. Při lokální instalaci je to C:\DataVario (nebo C:\Program Files\Vario\Data).
 • U síťové instalace je to společný datový adresář na serveru.
Datové soubory Varia

1. Datové soubory firem:
Počet se liší podle počtu zpracovávaných firem od 1 do 5001:

 • Data0001.mdb až Data5001.mdb (data základu Vario) 
 • DUct0001.mdb až DUct5001.mdb (data Účetnictví)
 • DMaj0001.mdb až DMaj5001.mdb (data Majetek)
 • DMzd0001.mdb až DMzd5001.mdb (data Mzdy)
 • DOLE0001.mdb až DOLE5001.mdb (Propojené dokumenty)
 • ????0001.mdb až ????5001.mdb (data zákaznických a budoucích modulů)
Datové soubory Varia

2. Údaje o konfiguraci, seznam firem:

 • Firmy.mdb

3. Seznam uživatelů a přístupových práv:

 •  Vario.mdw

4. Pokud jste již provedli Archivaci dokladů, zálohujte také archivní datové soubory:

 • ????5001.mdb až ????9999.mdb
 • Funkce „Archivace dat” byla zrušena.

Názvy a pořadová čísla mají stejný význam jako u datových souborů popsaných v prvním bodu.

5. Zálohujte složku SetupWeb.

 • Při instalaci a aktualizaci Varia se kopíruje složka SetupWeb do složky datového profilu. Složka „SetupWeb” obsahuje webová rozšíření Varia.

 

Při obnově dat ze zálohy můžete pak pouze zkopírovat všechny soubory Dxxx000y.mdb do datové složky. Vzhledem k provázanosti dat není vhodné zkopírovat pouze jeden z těchto souborů.

 • Pokud však nepoužíváte modul Účetnictví nebo Majetek, pak opravdu stačí pouze obnovit Data000y.mdb.
 • Pokud používáte modul Účetnictví, pak obnovení pouze jednoho ze souborů Data000y.mdb nebo Duct000y.mdb by mohlo mít za následek, že faktura se jeví jako zaúčtovaná, ale v účetnictví není nebo naopak, v účetnictví je zaúčtovaná a v prvotních dokladech označená není.

 

Související dokumenty