Slovenské přiznání k DPH

Doplněk Priznanie k DPH umožňuje slovenským firmám, ale i českým firmám s registrací k DPH na Slovensku, vytvoření „přiznání k DPH” a „kontrolného výkazu” ve formátu xml a jejich načtení do aplikace eDane. Problematiku DPH řeší částečně, některé typy plnění nejsou v řešení zahrnuty (např. přenesená DPH mezi slovenskými plátci).

  • Pro přiznání k DPH je nutná rozšířená datová struktura, kterou zajistí skripty dodávané s instalačním balíčkem doplňku.

Slovenská závěrka

  • Pro slovenské firmy je k dispozici i rozšíření o státní výkazy – Súvahu a Výkaz ziskov a strát. I tyto výkazy jsou primárně určené pro import do aplikace eDane.

Instalace

Přiznání k DPH

Slovenská firma

  • Nemusíte pro vytvoření samotného přiznání k DPH nic speciálního nastavovat. Tiskový formulář se chová obdobně jako běžné přiznání k DPH. Na dokladech se používají standardní zdanitelná plnění a postupy.
  • Jaká zdanitelná plnění se načítají na konkrétní řádek, můžete vidět v Možnostech Priznania k DPH -> Definice zdanitelných plnění -> záložka Řádky přiznání.

Česká firma s SK registrací

  • Musíte nejdříve provést některá nastavení a podle nich již zapisovat prvotní doklady.
  • V možnostech přiznání k DPH (obr. 1), na kartách Přijatá a Uskutečněná zdanitelná plnění pro Místo plnění= SK (nabídne se po doplnění dalšího DIČ v dialogu Naše firma) si účetní sama zvolí a zapíše vlastní zdanitelná plnění, která bude používat na dokladech, a pravidla jejich použití.
  • Například SK základ daně se nabídne pro libovolnou sazbu daně a pouze v případě, že DIČ bude začínat SK (tj. Plátce místa).

Definice zdanitelných plnění, karta Uskutečněná zdanitelná plnění

Obrázek 1: Definice zdanitelných plnění, karta Uskutečněná zdanitelná plnění.

 

  • Takto připravená zdanitelná plnění je třeba nadefinovat do Řádků přiznání na třetí kartě (obr. 2). Po rozkliknutí příslušného řádku je možné výběrem doplnit příslušné zdanitelné plnění. Další hodnoty není možné měnit.
  • Tiskový formulář umožňuje pouze export do xml, případný tisk provádějte již přímo z eDane.

Definice zdanitelných plnění, karta Řádky přiznání

Obrázek 2: Definice zdanitelných plnění, karta Řádky přiznání.

 

Související dokumenty