Kategorie a kategorizace záznamů

Tlačítko Kategorie... naleznete v záznamech agend Varia (kromě modulu Manager).

  • Řadit do definovaných skupin – kategorií – můžete například záznamy produktů (služeb), doklady nebo kontakty (firmy). To je možné i v průběhu práce.
  • Zařazení záznamu do kategorie vám následně ulehčí například hledání a filtrování záznamů v systému Vario při prodeji, při rozesílání e-mailů, při správě úkolů, při odesílání upomínek apod.
  • "Kategorie" definuje uživatel v polích sloupce "Kategorie" (což znamená, že naplní číselník skrytý v designu Varia). Dialog vyvolá tlačítkem Kategorie... v detailu hlavního dialogu (viz obr. 1).
  • Dialog lze individuálně zvětšit tažením za pravý dolní roh Ovládací prvek. Rozměry dialogu se ukládají pro každou agendu zvlášť (viz obr. 1).

Detail dialogu Kategorie kontaktu

Obrázek 1: Detail dialogu Kategorie kontaktu.

 

Související dokumenty