Zobrazení agendy GDPR

Pomocí nabídky Zobrazení ve skupině Agenda (nebo na panelu Filtrů) můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy GDPR

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) GDPR (výchozí) Zobrazení ukazuje souhrnné údaje o všech záznamech osobních údajů kontaktů typu Osoba, Podnikající osoba z agend Adresář, Mzdy – Personalistika a Personální management.
  Kontakty na dokladech

Kromě všech údajů z agendy Adresář zobrazí také datum posledního výskytu daného kontaktu na různých typech dokladů. Výstup zobrazuje pouze kontakty typu Osoba nebo Podnikající osoba. Typy dokladů jsou seskupeny pod názvy:

  • Obchodní doklady – zakázky, objednávky, poptávky a nabídky
  • Účetní doklady – skladové doklady
  • Daňové doklady – faktury, dobropisy, zálohové faktury, daňové doklady o přijetí platby a podkladní doklady

Seskupení dokladů koresponduje s různě nastavenými exspiracemi ve výchozích šablonách pro smazání dat. Toto zobrazení by vám mělo usnadnit kontrolu osobních údajů, které podléhají exspiraci a případně by měly být smazány.

 

Stavy souhlasů, exspirace souhlasů a GDPR info u všech adekvátních kontaktů uvidíte v zobrazení Osoby a souhlasy se zpracováním osobních údajů v agendě Adresář.

Pokud v dokladu (s typem kontaktu Osoba, Podnikající osoba) smažete exspirovaná osobní data, uvidíte v detailu dokladu na kartě Souvislosti v zobrazení GDPR text „Osobní údaje vymazány”.

 

Související dokument