Instalace a nastavení modulů Servis a Zdroje

Obsah:

 

Poznámky

 • Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a mohou se lišit od skutečnosti.
 • Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky.

Instalace

Aktivace

Demoverzi modulu Servis zaregistrujte klepnutím na volbu Adjudication Aktivovat demoverzi v okně Aktivace…

Nastavení modulu Zdroje z pohledu Servisu

Kontexty použití zdroje

Modul Servis spolupracuje především s agendou Zdroje. Kromě modulu Servis může být agenda Zdroje sdílena i jinými řešeními, například moduly PůjčovnaVýroba. To v praxi znamená, že zatržítkem CheckBox - Zatržítko vybrané agendy (moduly) využijí definovaný zdroj (obr. 1), zdroj se bude v dané agendě nabízet za předpokladu, že daná agenda tuto funkčnost podporuje.

V agendě Zdroje se pro účely servisních služeb (opravářských služeb) evidují zařízení (stroje, přístroje, nástroje apod.), které se servisují. Dále se zde evidují zdroje, které daný servis provádí (např. servisní technici, přístroje, auta apod.). Zdroje mohou být jak vlastní (a mohou se používat i např. ve Výrobě), tak se i mohou půjčovat anebo cizí, tzn. jsou zákazníkovi servisované. Stejné podmínky platí i pro servisní techniky, kteří mohou být vlastní zaměstnanci (a mohou být využiti např. i do výroby), nebo cizí zaměstnanci.

Detail záznamu Zdroj, karta Obecné a kontexty použití zdroje

Obrázek 1: Detail záznamu Zdroj, karta Obecné a kontexty použití zdroje.

 

 • Pokud vyberete funkci CheckBox - Zatržítko Kontrolovat konflikty (obr. 1), nelze pro daný zdroj naplánovat servis v čase, kdy má již zdroj naplánovanou jinou aktivitu (např. výrobu).
 • V záznamu nemusí být jen vazba na majetek (vlastní zařízení) nebo osobu (servisní technik) v adresáři, může se jednat např. o vazbu na prodejní doklad, kterým se zařízení prodalo zákazníkovi a nyní se mu servisuje (zařízení je cizí).

Detail záznamu Zdroj, karta Obecné a původ zdroje

Obrázek 2: Detail záznamu Zdroj, karta Obecné a původ zdroje.

Zdroj

Prvotní vyplnění z hlediska Servisu

Na kartě Obecné záznamu Zdroj (obr. 1, 2, 3) doporučujeme vyplnit:

 • Identifikaci daného zdroje, popis zdroje a vyberte kontext použití zdroje.
  • Kontext – CheckBox - Zatržítko u položek „Údržba” a „Servis”.
 • Kontakt (na koho fakturovat servis).
 • Kontakt a umístění (kde je zařízení).
 • Pracovní doby pro plánování.
 • Údržba – zdroj který je třeba udržovat (např. bourací kladivo, pila, travní stroj…).
  • Možnost sdružování zdrojů do dovedností a následné vytváření předpisů pravidelné údržby pro skupiny zdrojů stejné dovednosti (například přístroje, auta…).
 • Servis – zdroj, který bude provádět servis, tedy pracovník, případně automat, robot (obr. 3).

Detail záznamu Zdroj, karta Obecné, typ zdroje Osoba

Obrázek 3: Detail záznamu Zdroj, karta Obecné, typ zdroje Osoba.

 

 • Pracovní doby – doporučujeme vygenerovat i pro zdroje kontextu Údržba. Důvodem je plánovat nejen práci pracovníků, ale i zaneprázdněnost zařízení díky prováděným servisům na nich (obr. 4).

Detail záznamu Servisní tiket, karta Zdroje a detaily záznamů Zdroj a karty Pracovní doby

Obrázek 4: Detail záznamu Servisní tiket, karta Zdroje a detaily záznamů Zdroj a karty Pracovní doby.

 

 • Dovednosti s kontextem CheckBox - Zatržítko Údržba – zdroje, které se udržují, lze pomocí příznaku „dovednosti” sdružovat do skupin. Profylaxi (předpisy údržby) je pak možné definovat pro celou skupinu = dovednost zdrojů (obr. 5 a 6).
  • (takto lze pro skupinu zdrojů vytvořit dovednost „skupina pravidelný servis”, tuto dovednost vybrat na všech zdrojích se stejnou profylaxí a následně profylaxi vytvořit na dovednost.)

Detaily záznamů Zdroj, karty Obecné, Souvislosti a Dovednosti

Obrázek 5: Detaily záznamů Zdroj, karty Obecné, Souvislosti a Dovednosti.

 

 • Předpis (profylaxe) na dovednost – do podřízené karty Provedení se promítají realizace na různé konkrétní zdroje dané dovednosti (obr. 6).

Detail záznamu Předpis údržby, karta Obecné, podřízená karta Postup a Provedení

Obrázek 6: Detail záznamu Předpis údržby, karta Obecné, podřízená karta Postup a Provedení.

 

 • CheckBox - Zatržítko Kontext Servis – více pracovníků s dovedností provádění servisu je možné opět pomocí „dovednosti” sdružit a v Předpisu údržby (obr. 7) uvést celou tuto dovednost.

Detail záznamu Předpis údržby, karta Obecné, podřízená karta Zdroje

Obrázek 7: Detail záznamu Předpis údržby, karta Obecné, podřízená karta Zdroje.

 

 • Rozšiřující informace pro Servis
  • Datum uvedení do provozu – tomuto poli věnujte náležitou pozornost (obr. 8). Pokud není vyplněno, není zařízení v provozu a „automat” nenavrhne jeho servis ani v případě, že např. počítadlo překročí hraniční hodnotu. U profylaxe řídící se termíny je to pak naprosto pochopitelné. Není znám ani termín posledního provedení, ani termín uvedení do provozu, tudíž nelze dopočítat, zda byl či nebyl překročen interval pro provedení pravidelné údržby.

Detail záznamu Zdroj, karta Podrobnosti a datum uvedení do provozu

Obrázek 8: Detail záznamu Zdroj, karta Podrobnosti a datum uvedení do provozu.

 

 • Informace o plánech údržby a poslední realizaci plánu (tiketem) naleznete na kartě Předpis údržby (obr. 9).

Detail záznamu Zdroj, karta Předpis údržby

Obrázek 9: Detail záznamu Zdroj, karta Předpis údržby.

Zdroj – Karta Souvislosti

 • Karta Souvislosti – volba Aktivity ComboBox - Nabídka.
 • Dle používaných oborových řešení (například Půjčovna, Výroba a Servis) ukazuje veškeré aktivity, pro jejichž realizaci byl Zdroj použit (obr. 10).

Detail záznamu Zdroj, karta Souvislosti, zobrazit Aktivity

Obrázek 10: Detail záznamu Zdroj, karta Souvislosti, zobrazit Aktivity.

 

 • Karta Souvislosti – volba Servisní tikety ComboBox - Nabídka.
 • Ukazuje seznam servisních tiketů, kdy zdroj servisuje nebo zdroj servis provádí, tj. je v seznamu zdrojů na servisním tiketu (obr. 11).

Detail záznamu Zdroj, karta Souvislosti, zobrazit Servisní tikety

Obrázek 11: Detail záznamu Zdroj, karta Souvislosti, zobrazit Servisní tikety.

Volitelná karta „Servis” na prodejních dokladech

Do prodejních dokladů si můžete přidat kartu Servis. Otevřete ji příkazem „Servis” z místní nabídky nad dokladem.

 • Díky jednoduchému přístupu ke kartě „Servis” přímo z prodejních dokladů (zakázky, faktury, pokladního příjmového dokladu) je vytváření a správa servisních tiketů modulu Servis jednodušší.

Oprávnění

Nastavte oprávnění k modulu Servis v dialogu Možnosti Vario: Moduly: Servis/Oprávnění k modulu.

Nastavte oprávnění k agendám Předpis údržby a Servisní tikety v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Moduly: Servis/Agendy: …/Oprávnění k agendě.

Pokud necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Doporučujeme, aby systém oprávnění realizoval:

 • Administrátor Varia
 • Specialista dodavatele systému Vario
 • AVP – Vario partner

Podrobné informace k tématu „oprávnění” můžete dále čerpat z dokumentů nápovědy Uživatelé a oprávněníNastavení oprávnění a navazujících. Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Související dokumenty