Obecné informace o modulu Servis

Modul Servis je určený pro servis vlastních nebo cizích zařízení a komponent. Zařízení umožňuje evidovat, vytvořit pravidelný či nepravidelný plán jeho údržby a sledovat následující servis. Je vhodný pro výrobní firmy a pro všechny společnosti, které zajišťují pravidelnou servisní činnost – například v oblastech: gastrozařízení, potravinové automaty, servis IT, správa výrobních zařízení, bezpečnost práce, požární ochrana a servis protipožárních vrat (pro plánování prohlídek daných legislativou). Modul Servis spolupracuje především s agendou Zdroje. Modul Servis lze rozšířit o webovou aplikaci Mobilní servis pro servisní techniky v terénu.

Profylaxe (profylaktické prohlídky) a servisní služby jsou cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržba zařízení s cílem zabránit poruchám a nadměrnému opotřebení vlivem prostředí a technického, případně lidského faktoru. Do těchto činností také patří i pravidelné dodávky a výměny provozních náplní a spotřebních dílů.

Modul Servis se skládá ze tří agend:

 

Obrazová dokumentace modulu Servis je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a v detailech se může lišit od skutečnosti.

 

Související dokumenty