Přepočet kursových rozdílů

Funkce přepočtu kursových rozdílů (kursové vyrovnání závazků a pohledávek) se spouští na konci hospodářského roku. Přepočítají se kursové rozdíly k rozvahovému dni po jednotlivých agendách a jednotlivých knihách, případně doklady za všechny knihy naráz.

K přepočítání dokladů z knih agend Vydané, Přijaté a Interní doklady použijte funkci agendy Interní doklady volanou příkazem z menu Nástroje agendy(Agenda)/Přepočet kursových rozdílů…

 • Otevře se okno průvodce Kursové vyrovnání závazků a pohledávek (obr. 1).

Práce s dialogem Kursové vyrovnání závazků a pohledávek

 • V prvním kroku (obr. 1) vyberte pomocí přepínačů, co chcete přepočítat:
  • Radio button - Přepínač Přepočítat neuhrazené faktury a dobropisy
  • Radio button - Přepínač Přepočítat uhrazené zálohové faktury bez faktury
 • V okně průvodce vyberte knihu, v níž se nacházejí pohledávky nebo závazky v cizí měně, které si přejete přepočítat.
  • Pokud chcete přepočítat doklady naráz za všechny knihy, v seznamu knih zvolte <Všechny knihy> nebo <Všechny knihy vydaných dokladů> (resp. …přijatých dokladů>). Průvodce tak přepočte všechny závazky/pohledávky nebo uhrazené přijaté/vydané zálohy najednou.
 • Zadejte rokobdobí, ve kterém byly vystaveny doklady k přepočítání.
 • Klepnutím na link „Zobrazit seznam dokladů k přepočtu nebo vybrat konkrétní doklady (vše)” (obr. 1) otevřete seznam dokladů v dialogu Doklady, které se budou přepočítávat (obr. 1a).
  • Můžete vyzkoušet, které doklady vrací jednotlivé volby pro výběr dokladů (tzn., zobrazí se doklady, které se budou přepočítávat).
  • V případě, že si přejete přepočítat jen některé doklady, může je v tomto seznamu vybrat.
  • Pokud žádné nevyberete, přepočtou se všechny doklady.
 • Funkce tlačítka  Odvolat přepočet…  je popsána níže.
 • Klepněte na tlačítko Další>.

Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady (1. krok)

Obrázek 1: Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady (1. krok).

 

Dialog Doklady, které se budou přepočítávat

Obrázek 1a: Dialog „Doklady, které se budou přepočítávat”.

 

 • Ve druhém okně průvodce zadejte datum kursů (obr. 2).
 • Pečlivě si ohlídejte správně vyplněný kursový lístek k příslušnému dni přepočtu. U úhrady faktur dbejte na to, aby byly již uhrazeny všechny faktury minulého tedy právě přepočítávaného roku, resp. byly zadány a uhrazeny všechny bankovní výpisy a nehradily se faktury v novém roce. V takovém případě by byl kursový rozdíl vypočten chybně.
 • Klepnutím na link Otevřít kursovní lístek zobrazíte kursovní lístek pro zobrazení/úpravu kurzů měn.
 • Klepnutím na link Zobrazit další měny můžete uživatelsky modifikovat seznam použitých měn (přidávat, odebírat měnu).
 • Ujistěte se, že všechny údaje, které jste zadali, jsou správné.
 • Klepnutím na tlačítko Dokončit (obr. 2) proběhne přepočítání pohledávek a závazků.
 • Systém vytvoří pro každou měnu interní doklad o přepočítání dokladů v cizí měně. Vzniklý interní doklad je nutné zaúčtovat v agendě Účetnictví.
  • Kurs měny průvodce vezme z kurzovního lístku a to k datu uvedenému v průvodci (2. krok, pole Datum kursů).
  • Doklady k přepočtu se vyberou podle data v průvodci (1. krok, Vznik do data) a to tak, že
   • pokud je uvedeno Datum účetního případu, tak do data účetního případu,
   • pokud je uvedeno Datum zdanitelného plnění, tak do data zdanitelného plnění,
   • jinak podle Data dokladu.

Tato priorita platí v dokladech obecně, nejvyšší prioritu má DUP, potom DZP a nakonec Datum.

Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek – Datum kursů (2. krok)

Obrázek 2: Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek – Datum kursů (2. krok).

Odvolat přepočet

Pokud zjistíte, že při přepočtu došlo z jakéhokoliv důvodu k chybě, vzniklý interní doklad nemažte! Smazaný doklad již není možné znovu vytvořit a oprava je v takovém případě náročná. Napravit chybu se můžete pokusit sami funkcí Odvolat přepočet nebo se obraťte na naši technickou podporu s žádostí o pomoc.

Poznámka: Od vydání 20190926 Vario nedovoluje odstranit doklad (ani jeho položky) o provedení přepočtu kursových rozdílů. Odstraněním dokladu nevratně zmizí informace o částce, kterou byla opravena pohledávka (resp. závazek) při přepočtu pohledávky aktuálním kursem.

 • Klepněte na tlačítko  Odvolat přepočet… (obr. 3).

Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady (Odvolat přepočet)

Obrázek 3: Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady (Odvolat přepočet).

 

 • Otevře se okno Odvolat přepočtené kursové rozdíly se seznamem dokladů, které se vytvořily při přepočtu (obr. 4).
 • Ze seznamu vyberte doklad(y). Vždy se přesvědčte, že zvolený doklad přepočtu je poslední.
 • Potvrzením výběru tlačítkem  OK  přepočet odvoláte.
 • Při odvolání přepočtu Vario kontroluje, zda doklad přepočtu není uzamčen nebo zaúčtován. Pokud není:
  • Odstraní se souvislost typu „úhrada” mezi dokladem přepočtu a fakturou (karta Souvislosti, typ Platby).
  • Řádek dokladu přepočtu se vynuluje (částka bez DPH = 0).
  • V případě faktur a dobropisů se vrátí částka „Zbývá uhradit” zpět a vypočte se starý kurs úhrady (výpočet neuvidíte, neb proběhne skrytě v poli dokladu).
  • Jen pokud se vynulují všechny položky dokladu přepočtu, máte jistotu, že doklad přepočtu je stornovaný.
  • Pokud omylem neodvoláte poslední přepočet, v další práci nepokračujte a obraťte se na technickou podporu Vario.

Dialog Odvolat přepočtené kursové rozdíly

Obrázek 4: Dialog Odvolat přepočtené kursové rozdíly.

 

 

Související dokumenty