Přepočet kursových rozdílů

V tomto dokumentu nápovědy odpovíme na otázky: Kdy se obvykle použije funkce přepočtu kursových rozdílů (kursové vyrovnání závazků a pohledávek)? Na co je potřeba si dát před potvrzením dokončení vyrovnání pozor? Co zkontrolovat?

Funkce se spouští na konci hospodářského roku. Přepočítají se kursové rozdíly k rozvahovému dni po jednotlivých agendách a jednotlivých knihách.

Pečlivě si ohlídejte správně vyplněný kursový lístek k příslušnému dni přepočtu. U úhrady faktur dbejte na to, aby byly již uhrazeny všechny faktury minulého tedy právě přepočítávaného roku, resp. byly zadány a uhrazeny všechny bankovní výpisy a nehradily se faktury v novém roce. V takovém případě by byl kursový rozdíl chybně vypočten.

K přepočítání dokladů z knih agend Vydané, Přijaté a Interní doklady použijte funkci agendy Interní doklady volanou příkazem z menu Agenda/Přepočet kursových rozdílů...

  • Otevře se okno průvodce Kursové vyrovnání závazků a pohledávek (obr. 1).

Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek

  • V okně průvodce (obr. 1) nejprve vyberte agendu a knihu, v níž se nacházejí pohledávky nebo závazky v cizí měně, které si přejete přepočítat. Zadejte rok a období, ve kterém byly vystaveny doklady k přepočítání.
  • Vyberte pomocí přepínačů, co chcete přepočítat:
    • Radio button - Přepínač Přepočítat neuhrazené faktury a dobropisy
    • Radio button - Přepínač Přepočítat uhrazené zálohové faktury bez faktury
  • Klepněte na tlačítko Další.

Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady

Obrázek 1: Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek otevřený z agendy Interní doklady.

Ujistěte se, že všechny údaje, které jste zadali, jsou správné. Operaci přepočítání nelze vrátit zpět, pouze je možné průvodce spustit znovu a ještě jednou doklady přepočítat se správným kursem.

Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek – Datum kursů

Obrázek 2: Dialog Kursové vyrovnání závazků a pohledávek – Datum kursů.

 

  • Po klepnutí na tlačítko Dokončit (obr. 2) bude provedeno přepočítání pohledávek a závazků.
  • Systém vytvoří pro každou měnu interní doklad o přepočítání dokladů v cizí měně, který je nutné zaúčtovat v agendě Účetnictví. Na dokladech v prvotní evidenci bude částka v Kč přepočítána kursem z kursovního lístku přednostně podle Data účetního případu, není-li vyplněno, tak podle Data zdanitelného plnění a není-li vyplněno, tak podle Data dokladu.

 

Pokud zjistíte, že při přepočtu došlo z jakéhokoliv důvodu k chybě, vzniklý interní doklad nemažte! Obraťte se na naši technickou podporu s žádostí o pomoc. Smazaný doklad již není možné znovu vytvořit a oprava je v takovém případě náročná.

 

Související dokumenty