Konsolidace

Doplněk Konsolidace sloučí data z účetních deníků vybraných firem do jednoho účetního deníku. Výstupy ze sloučených (konsolidovaných) dat se realizují pomocí standardních funkcí agendy Účetnictví (tisk, zobrazení, export).

Doplněk Konsolidace umožňuje sloučit data z účetních deníků vybraných firem do jedné výsledné účetní jednotky. Při konsolidaci účetních záznamů dochází i k založení všech potřebných knih agendy Účetnictví. Dialog pro „Nastavení rozšířených vlastností firem” (obr. 2) podléhá oprávnění na změnu nastavení doplňku „Konsolidace” a je tedy možné, že bude potřeba toto oprávnění některým uživatelům přidělit. Pokud dojde k přejmenování názvu účetní jednotky, tato změna se promítne i do dialogu „Nastavení rozšířených vlastností firem” (obr. 2). Po dokončení konsolidace účetních záznamů dojde k přepnutí do konsolidované firmy a otevře se agenda „Účetnictví”.

Obsah

 

Poznámky

 • Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
 • Před použitím doplňku je nutná příprava dat v programu Vario (viz nastavení doplňku níže).
 • Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.

Instalace, nastavení a práce s doplňkem

 • Instalujte doplněk.
 • Vytvořte autonomní firmu, do které pomocí doplňku sloučíte data z konsolidovaných firem. Tzn., že pomocí doplňku sloučíte data z účetních deníků vybraných firem do jedné výsledné účetní jednotky.
 • Instalovaný doplněk spustíte v agendě Účetnictví z nabídky Nástroje/Doplňky (klasický vzhled) nebo z DOMŮ/skupina Vario/Doplňky (moderní vzhled).
 • V levé části dialogu Sloučení účetních dokladů (obr. 1) vyberte firmu, do které se mají data konsolidovat.
 • V pravé části vyberte firmy, ze kterých se data budou kopírovat (alespoň jednu firmu).
 • Vyberte rok konsolidace ComboBox - Nabídka
 • Rozhodněte se, zda chcete CheckBox - Zatržítko zkopírovat i účetní osnovu (doporučujeme).
 • Klepněte na tlačítko Nastavení podrobností k firmě.

Dialog Sloučení účetních dokladů

Obrázek 1: Dialog Sloučení účetních dokladů.

Nastavení podrobností k firmě 

 • Dialog pro „Nastavení rozšířených vlastností firem” podléhá oprávnění na změnu nastavení doplňku Konsolidace.
 • V dialogu Nastavení rozšířených vlastností firem (obr. 2) můžete k firmě zapsat poznámku a určit CheckBox - Zatržítko, zda se poznámka bude přidávat u sloučených dokladů před číslo dokladu, či se bude načítat do polí ComboBox - Nabídka Komentář, Poznámka, Středisko nebo Kategorie dokladu.
 • Pokud dojde k přejmenování názvu účetní jednotky, tato změna se promítne i do dialogu „Nastavení rozšířených vlastností firem”.
 • Okno zavřete klepnutím na tlačítko   OK   .
 • Nastavení se uloží.

Dialog Nastavení rozšířených vlastností firem

Obrázek 2: Dialog Nastavení rozšířených vlastností firem.

Sloučení účetních dokladů

 • Konsolidaci dat z vybraných firem zahájíte klepnutím na tlačítko   OK   v dialogu Sloučení účetních dokladů (obr. 1).
 • Během konsolidace účetních záznamů dochází i k založení všech potřebných knih agendy Účetnictví.

Pokud by účetní deník firmy, do které proběhne slučování dat, obsahoval nějaká data, doplněk je vymaže a vloží data nová (obr. 3).

Kontrolní dotaz před vymazáním účetních dat z firmy, do které budou zkopírována slučovaná data

Obrázek 3: Kontrolní dotaz před vymazáním účetních dat z firmy, do které budou zkopírována slučovaná data.

 

 • Klepnutím na   Ano   zahájíte kopírování položek účetních deníků vybraných firem (obr. 4).

Průběh sloučení nad oknem doplňku Konsolidace

Obrázek 4: Průběh sloučení nad oknem doplňku Konsolidace.

 

 • Sloučeným datům se automaticky před číslo dokladu připojí číslo dat firmy, ze které byla data načtena (obr. 5). Číselné řady tak mohou být ve všech slučovaných firmách totožné, duplicita nenastane.
 • Po dokončení konsolidace účetních záznamů dojde k přepnutí do konsolidované firmy a otevře se agenda Účetnictví.

Zobrazení Účetní deník v agendě Účetnictví

Obrázek 5: Zobrazení Účetní deník v agendě Účetnictví.

Doporučení k tisku

Po načtení dokladů můžete s údaji konsolidovaného účetnictví pracovat pomocí standardních postupů, funkcí a tiskových formulářů Varia.

 • Pro potřeby tisku udržujte účtový rozvrh tak, aby obsahoval všechna konta slučovaných firem. V účtovém rozvrhu označte všechna konta jako Daňová. Neoznačujte konta se zvláštní funkcí (vzájemná fakturace).
 • Pro tisk Předvahy pak můžete využít tisk s filtrem na daňová konta (obr. 6).
 • Pro tisk Výkazu zisku a ztrát (výsledovka) je v takovém případě vhodné upravit vzoreček na příslušných řádcích výkazu. Tato úprava se provádí jednorázově, uživatelsky.

Dialog Možnosti předvahy

Obrázek 6: Dialog Možnosti předvahy.

Oprávnění k doplňku

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Obecné doplňky / Konsolidace.

Jestliže necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Související dokumenty