Možnosti Výkazu zisků a ztrát – Průvodce přizpůsobením výkazu

Obsah:

Tiskový formulář „Výkaz zisků a ztrát YYYY” slouží pro tisk stejnojmenné definované sestavy. S pomocí tiskového formuláře/sestavy sestavíte oficiální výsledovku – přílohu k účetní uzávěrce. Předem je třeba upravit definice podle vašeho účetního rozvrhu. Úpravy se provádí prostřednictvím Průvodce přizpůsobením výkazu zisků a ztrát nebo prostřednictvím definované sestavy.

Dialog Možnosti výkazu zisků a ztrát

 • Dialog Možnosti výkazu zisků a ztrát (obr. 1) otevřete volbou tisku (náhledu) formuláře „Výkaz zisků a ztrát YYYY” (Účetnictví/Tisk(Náhled)/Výkazy/Výkaz zisků a ztrát YYYY).

Dialog Možnosti výkazu zisků a ztrát

Obrázek 1: Dialog Možnosti výkazu zisků a ztrát.

Skupina Obecné

 • Volby Tisknout.

Skupina Kritéria

 • Ve skupině jsou umístěny „filtry” středisko a období.
 • Volba Radio button - Přepínač Období (obr. 2) se zobrazí jen tehdy, je-li to potřeba, tj. pokud omezíte období. Titulky popisují volby omezení minulého účetního období:

Skupina Kritéria v dialogu Možnosti výkazu zisků a ztrát

Obrázek 2: Skupina Kritéria v dialogu Možnosti výkazu zisků a ztrát.

Skupina Texty

Otevřít definovanou sestavu k výkazu zisků a ztrát

 • Otevře definovanou sestavu ke kontrole výsledku nebo pro úpravu vzorce.
 • Viz nápověda Definovaná sestava.

Zobrazit použití účtů ve výkazu zisků a ztrát

 • Dialog funkce Zobrazit použití účtů ve výkazu zisků a ztrát (obr. 3).
 • Odkazem Zobrazit použití účtů ve výkazu zisků a ztrát otevřete tabulku, která zjednodušenou formou zobrazuje čísla účtů ve výsledovce.

Dialog Čísla účtů ve výsledovce

Obrázek 3: Dialog Čísla účtů ve výsledovce.

Průvodce přizpůsobením výkazu zisků a ztrát

 • Průvodce vyhledá ve vašem rozvrhu syntetické účty, u kterých je potřeba pomocí analytiky určit řádek výkazu zisků a ztrát (obr. 4).
 • V každém kroku bude zobrazen jeden syntetický účet a tabulka řádků tohoto účtu ve výkazu.
 • V tabulce můžete určit analytické účty pro jednotlivé řádky. 

Průvodce přizpůsobením Výkazu zisků a ztrát

Obrázek 4. Průvodce přizpůsobením Výkazu zisků a ztrát.

 

 • Ve výkazu zisků a ztrát se rozlišují druhy nákladů (obr. 5):
  • na zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti (559),
  • náklady a výnosy podle druhu finančního majetku (561, 566,  661, 665) a
  • náklady a výnosy podle druhu úroků (562, 662).

Průvodce přizpůsobením Výkazu zisků a ztrát

Obrázek 5: Průvodce přizpůsobením Výkazu zisků a ztrát.

 

 • Pro každý řádek s daným druhem nákladu nebo výnosu určíte příslušnou analytiku nebo analytiky (obr. 6).
 • Musíte určit všechny účty nejlépe pomocí „masky” účtu. Například 561 1, 561 2 atp.
 • Pokud máte jen jeden druh nákladu nebo výnosu, potom stačí uvést syntetický účet na příslušném řádku.

Průvodce přizpůsobením Výkazu zisků a ztrát

Obrázek 6: Průvodce přizpůsobením Výkazu zisků a ztrát.

 

 • Pomocí jednotlivých kroků projdete všechny účty v rozvrhu, které vyžadují upřesnění.
 • Klepnutím na tlačítko  Dokončit  (obr. 7), které se zobrazí v posledním kroku, průvodce vygeneruje vzorce definované sestavy a uloží je.
 • Stávající vzorce definované sestavy „Výkaz zisků a ztrát” budou přepsány.

Pokud máte v definicích výkazu zisků a ztrát vlastní úpravy, doporučujeme vám zálohovat příslušnou definovanou sestavu.

Průvodce přizpůsobením Výkazu zisků a ztrát

Obrázek 7: Průvodce přizpůsobením Výkazu zisků a ztrát.

Možnosti výkazu zisků a ztrát cizojazyčně

Dialog Možnosti výkazu zisků a ztrát otevřete volbou tisku (náhledu) formuláře „Výkaz zisků a ztrát 2018 anglicky–německy” (Účetnictví/Tisk(Náhled)/Výkazy/Cizojazyčné/Výkaz zisků a ztrát 2018 anglicky–německy).

Anglickou a německou verzi účetního výkazu přizpůsobíte pomocí průvodce jako u českého výkazu Výkaz zisků a ztrát. Vzhled a funkce dialogu jsou převzaté z české verze, v cizojazyčných verzích je však navíc možnost zkopírování definic z české verze.

Postup

 • Nejprve si upravte vzorce v české verzi.
 • Potom je zkopírujte do cizojazyčné klepnutím na odkaz Zkopírovat vzorce z českého výkazu zisků a ztrát (obr. 8).

Dialog Možnosti výkazu zisků a ztrát pro cizojazyčné verze účetních výkazů

Obrázek 8: Dialog Možnosti výkazu zisků a ztrát pro cizojazyčné verze účetních výkazů.

 

Klepnutím na odkaz Zkopírovat vzorce z českého výkazu zisků a ztrát otevřete dialogové okno „Zkopírovat vzorce z českého výkazu” (obr. 9).

 • Adjudication Ano - zkopírovat vzorce a nastavit výchozí popisky řádků
  • Obsah ze sloupců A, C, …, J z českého výkazu (Výkaz…2018 v plném rozsahu) je zkopírován do cizojazyčné verze. Obsah sloupce B je převzat z výchozích definic výkazu (výchozí definice jsou uloženy v aplikaci tiskového formuláře). Tato volba je vhodná, pokud chcete obnovit definice (je obdobná jako spuštění průvodce, tj. vše se přepíše).
 • Adjudication Ano - zkopírovat vzorce, ale ponechat popisky ve sloupci B
  • Obsah ze sloupců A, C, …, J z českého výkazu (Výkaz…2018 v plném rozsahu) je zkopírován do cizojazyčné verze. Obsah sloupce B bude ponechán nezměněný, tj. jak byl. Tato volba umožňuje zachovat případné změny v popisech, které jste provedli.
 • Adjudication Ne - zrušit kopírování vzorců
  • Storno beze změn.

V dialogu Možnosti výkazu zisků a ztrát (obr. 8) klepněte na tlačítko  OK .

Cizojazyčný tiskový formulář (v zobrazení náhledu) můžete vytisknout.

Dialogové okno Zkopírovat vzorce z českého výkazu s variantami zkopírování definic z české verze

Obrázek 9: Dialogové okno „Zkopírovat vzorce z českého výkazu” s variantami zkopírování definic z české verze.

 

 

Související dokumenty