Údaje pro Intrastat evidovat položkově

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Způsob evidence Intrastatu

 V možnostech agendy Katalog si vyberte, který způsob evidence dat pro Intrastat budete používat.

Údaje pro Intrastat se evidují položkově

Intrastat je statistický výkaz pro sledování přijatého a odeslaného zboží v rámci členských států Evropské unie. Intrastat zpracovávají pouze plátci DPH, kteří dosáhli prahu pro povinnost tento výkaz zpracovávat. Podrobněji dokumentace ČSÚ Externí odkaz nebo Celní správy ČR Externí odkaz.

K sestavení výkazu pro INTRASTAT je potřeba vyplnit několik dalších údajů, které nejsou součástí dokladu. Tyto údaje se vyplňují v samostatném okně, v dialogu INTRASTAT (obr. 1, 1a), které se otevírá příkazem z místní nabídky (Ctrl+I) nad položkami dokladu.

Dialog Výkaz pro INTRASTAT

Obrázek 1: Okno INTRASTAT. Pomocí místní nabídky lze položky filtrovat a řadit, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce a pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet. Dialog podporuje ukládání rozvržení tabulky a změny velikosti celého dialogu.

Příprava

→ Práci při vyplňování údajů usnadní doplnění několika málo údajů do polí karty Obecné dialogu Produktkatalogu:

→ U položek, které mají v celním sazebníku uveden místo označení jednotek znak  (pomlčku) nebo znaky ZZZ, se množství neuvádí. Pokud vyplníte v celním sazebníku do sloupce Jednotky znak – nebo znaky ZZZ, bude se vyplňovat množství 0.

Postup

 • Nejprve se založí daňový doklad (výkazy se budou sestavovat podle data zdanitelného plnění, předpokládáme, že je nepravděpodobné, aby povinnost sestavovat hlášení INTRASTAT měl neplátce DPH). Doklad musí mít místo plnění EU (viz též Karta Obecné – Doklad).
 • Na dokladu se vyplní položky obvyklým způsobem. Po vyplnění položek se příkazem místní nabídky nad položkami dokladu otevře dialogové okno INTRASTAT (obr. 1, 1a).

Výkaz pro INTRASTAT a dialog Zobrazit skryté sloupce

Obrázek 1a: Výkaz pro INTRASTAT a dialog Zobrazit skryté sloupce. Dialog podporuje ukládání rozvržení tabulky a změny velikosti celého dialogu.

 

 • V okně zatržítkem CheckBox - Zatržítko zvolte Zahrnout do výkazu INTRASTAT (obr. 1, 1a). Tím se vyplní položky, které se objeví v hlášení. (Položky zahrnuté do výkazu Intrastat jsou řazeny ve stejném pořadí jako v dokladu.) Do položek se vyplní pouze položky, které mají vazbu na katalog. Všechny údaje, které je možné získat z dokladu a katalogu, se vyplní do tabulky. Tabulka má stejnou strukturu, jako výkaz pro INTRASTAT a jednotlivé sloupce mají stejný význam. Položky lze libovolně upravit, odstranit nebo přidat další (pro případ, že na faktuře je souhrnná položka za různé zboží). Položky výkazu pro INTRASTAT se vyplňují jednotlivě, seskupení se provede automaticky při tisku.
 • Klepnutím na tlačítko Vložit produkty z jiného dokladu... otevřete okno pro hledání záznamů Najít.
 • S platností od srpna 2016 se doklady do výkazu Intrastat přepočítávají kursem DPH. Od tohoto období Intrastat pro výpočet hodnoty použije kurs z karty Obecné na dokladu.
 • Do polí sloupce Datum deklarace (v okně INTRASTAT, obr. 1) se při založení položek přebírá datum zdanitelného plnění nebo datum dokladu. Pokud se datum pro výkaz liší od data dokladu (měsíc odeslání nebo přijetí zboží je odlišný od měsíce v datu zdanitelného plnění), budou pohyby zboží vykázány v nesprávném období. Proto můžete datum následně zadat podle potřeby (i pro jednotlivou položku). Pokud se datum neuvede, platí datum zdanitelného plnění. Do tohoto pole je potřeba vždy napsat poslední den období, jinak se položka nenačte do výkazu INTRASTAT.
 • Vyplňování údajů, o kterých předpokládáte, že se budou opakovat na všech řádcích, usnadní příkaz Zkopírovat kódy na následující řádky (obr. 1).

Změna místa plnění z EU na jinou hodnotu

Do výkazu pro Intrastat lze zapsat pouze účetní doklady s místem plnění EU. Při změně místa plnění z EU na jinou hodnotu proběhne na účetních dokladech kontrola evidence Intrastatu. Kontrola se provádí nezávisle na způsobu evidence dat, ať evidujete data položkově nebo ke hlavičce dokladu. Pokud kontrola zjistí, že je doklad zaevidovaný do výkazu pro Intrastat, zobrazí se vám dotaz, zda si přejete tento doklad z Intrastatu smazat.

 • Pokud tento dotaz potvrdíte, odstraní se z evidence pro Intrastat vše, co souvisí s tímto dokladem.
 • Pokud tento dotaz zamítnete, veškerá evidence Intrastatu ve Variu zůstane zachována a můžete se např. v případě nechtěné změny místa plnění vrátit k místu plnění EU a evidenci si znovu zkontrolovat.

Výkaz pro INTRASTAT

 • Tisk je dostupný v modulu Účetnictví. Tiskový formulář se jmenuje VÝKAZ PRO INTRASTAT. Dialogové okno pro zadání kritérií (obr. 2) umožňuje výběr období (kalendářní měsíc – doklady se vyberou podle „Data zdanitelného plnění”) a dále volby Odeslání/Přijetí. Společnosti, které nemají modul Účetnictví, mohou instalovat tiskový formulář Výkaz pro Intrastat nad modulem Vydané doklady (viz níže).
 • Před tiskem výkazu pro Intrastat je možné zobrazit přehled dokladů, které vstupují do výkazu. Na dialogovém okně pro zadání parametrů tisku je pro tento případ vlevo dole umístěno textové tlačítko Zobrazit doklady (obr. 2).

Po klepnutí na tlačítko  OK :

 • Příkazem k tisku výkazu vytisknete výkaz nebo zobrazíte jeho náhled před tiskem.
 • Volitelně máte k dispozici dvě exportní volby InstatOnline a InstatDesk (obr. 2). Oba exporty generují soubor s příponou CSV (namísto původního STA/STB), v případě InstatOnline je soubor komprimován do ZIP archivu. Přehled aplikací naleznete na webu Celní správy ČR Externí odkaz.

Dialog tiskového formuláře Výkaz pro INTRASTAT

Obrázek 2: Dialog tiskového formuláře Výkaz pro INTRASTAT.

Instalace tiskového formuláře Výkaz pro Intrastat „nad” modulem Vydané doklady

Pro zpřístupnění tiskového formuláře „Výkaz pro Intrastat” v modulu Vydané doklady je třeba mít nainstalovaný doplněk SDK.

 • Postupujte takto:
  • Zavřete program Vario
  • Zkopírujte instalační složku doplňku z
  • …CD\SDK\Upravy\Doplnky\SDK
  • do složky datového profilu
  • C:\Program Files\Vario\Data\Setup\Upravy\Doplnky\SDK
  • Spusťte Vario, doplněk se nainstaluje
 • Doplněk spustíte příkazem menu Nástroje/Doplňky/SDK.

V doplňku SDK vyberete na kartě Tisk řádek s tiskovým formulářem Výkaz pro Intrastat a zkopírujete jej do nového řádku na konci tabulky (označte celý řádek voličem záznamů, Ctrl+C, označte celý nový řádek, Ctrl+V).

 • V poli sloupce Agenda změníte agendu z Účetnictví na Vydané doklady.
 • Poklepejte na modrý identifikátor názvu vytvářeného tiskového formuláře.
 • Otevře se okno Možnosti tiskového formuláře (obr. 3).
 • V detailu tiskového formuláře je třeba doplnit cestu ke složce tak, aby směřovala do složky tiskových formulářů v Účetnictví:

<SlozkaVaria>\Moduly\ucetnictvi\Tiskove_formulare

Dialog Možnosti tiskového formuláře (Výkaz pro Intrastat) v doplňku SDK

Obrázek 3: Dialog Možnosti tiskového formuláře (Výkaz pro Intrastat) v doplňku SDK.

 

 • Definované hodnoty v dialogu Možnosti tiskového formuláře (obr. 3) uložíte a okno uzavřete klepnutím na tlačítko OK.
 • Dialog SDK (Software Development Kit) uzavřete a změny uložíte klepnutím na tlačítko Zavřít.
 • V agendě Vydané doklady otevřete dialog Tisk (Soubor(Záznamy)/Tisk... nebo Náhled...). Tiskový formulář Výkaz pro Intrastat byl přidán do seznamu tiskových formulářů.

Nedoporučujeme řešit zprovoznění tiskového formuláře zkopírováním souboru mezi složkami tiskových formulářů pro jednotlivé moduly. V takovém případě nebude tiskový formulář „Výkaz pro Intrastat” ve složce pro Vydané doklady automaticky aktualizován.

Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Navazující dokumenty

 Informace o možnostech podání naleznete na www stránkách Celní správy ČR Externí odkaz.

 

Související dokumenty