Doporučená konfigurace serveru pro provoz terminálových služeb

Pro provoz Varia na Terminal serveru doporučujeme následující konfiguraci:

Software

Hardware

  • RAM – minimálně 4 GB. Vždy však záleží na předpokládaném počtu zároveň pracujících uživatelů.
  • Procesor – minimálně 1x dvoujádrový Intel Xeon, optimálně 1x až Nx čtyřjádrový Xeon nebo výkonnější. Vždy však záleží na předpokládaném počtu zároveň pracujících uživatelů.
  • Rychlý(é) disk(y) s dostatečnou kapacitou (alespoň 1 GB na uživatele), nejlépe SCSI nebo SAS.

 

Nárůst požadavků na procesor v závislosti na počtu uživatelů není lineární, neboť podstatná část procesorového času bývá nevyužita. Přesto však lze zjednodušeně říci, že pro každého přihlášeného uživatele je potřeba minimálně 1/10 jednoho procesoru a 256 MB RAM. To znamená, že do 10 uživatelů by mělo stačit 2 GB RAM a 1 procesor (jádro), do 20 uživatelů 4 GB RAM a 2 procesory (jádra), atd.

Doporučujeme počítat s nutností budoucího navýšení hardware a v případě velkého počtu uživatelů i s nutností rozložení zátěže na více serverů. Pokud používáte zároveň SQL server a na Terminal serveru je přihlášen velký počet uživatelů, doporučujeme propojení Terminal serveru a SQL serveru pomocí 1000Base-T ethernetu.

Pro terminálové služby doporučujeme použít k tomu účelu vyhrazený server.

 

Navazující dokumenty