Strukturovaný kusovník (Operace)

Abyste nemuseli kusovníky a operace rozepisovat po jednotlivých záznamech, modul Výroba, v obou agendách – Operace i Kusovníky, nabízí dvě funkce k zadávání postupu výroby:

  1. Strukturovaný kusovník
  2. Zadávání postupů a kusovníků

Strukturovaný kusovník

→ Funkci spustíte z menu Nástroje agendy(Agenda)/Strukturovaný kusovník.

Dialog Strukturovaný kusovník - zadání výrobku a datumu

Obrázek 1: Vyberte výrobek (variantu) a datum.

 

Výrobek ComboBox - Nabídka Výrobek, který byl označen v zobrazení tabulky agendy. Výrobek, jehož strukturovaný kusovník chcete zobrazit, lze též vybrat ze seznamu pole.
Varianta ComboBox - Nabídka Ze seznamu vyberte variantu, jejíž strukturovaný kusovník chcete zobrazit (pokud je výrobek variantní).
Varianta Slouží pro výběr z více variant výrobku (pomocí dialogu Varianty výrobku).
Datum Dialog Kalendář V dialogu Kalendář zvolte datum, pro které chcete zobrazit strukturovaný kusovník.
CheckBox - Zatržítko Jen schválené K výrobku zobrazí jen operace schválené pro použití (operace vyhovující požadavkům systému).
CheckBox - Zatržítko Zobrazit operace K výrobku zobrazí všechny definované operace včetně komponent (produktů).

Jestliže nevyberete ani jednu z voleb Jen schválené a Zobrazit operace, následující dialog Strukturovaný kusovník zobrazí k vybranému výrobku pouze komponenty (produkty).

Tlačítko OKZavřít Potvrdit volbu nebo ji zrušit.

 

→ Na základě zadaných údajů a po klepnutí na tlačítko OK systém zobrazí strukturovaný kusovník pro zvolený výrobek.

Dialog Strukturovaný kusovník - struktura vazeb mezi výrobkem a komponentami

Obrázek 2: Data jsou zobrazována ve stromové (grafické) struktuře, takže vidíte všechny úrovně vazeb produktů a operací.

 

Otevřít strukturu + Zavřít strukturu - Kliknutím na Otevřít strukturu + rozbalíte větev stromu. Kliknutím na Zavřít strukturu - větev sbalíte.
Otevřít produkt Poklepáním na položku otevřete detail záznamu Produkt, stejného výsledku dosáhnete označením položky a klepnutím na tlačítko Otevřít produkt
Nový produkt Založení nového produktu do katalogu z agendy Kusovníky.
Otevřít vazbu  Vybrané komponentě výrobku otevřete kusovníkovou vazbu, tzn. dialog Kusovník, ve kterém lze editovat vlastnosti této vazby.
Nová vazba Pokud zatrhnete volbu Zobrazit operace v předchozím dialogu, jsou k dispozici tlačítka Nová vazba a Nová operace. Tím je umožněno zadávat technologické postupy i rozpisku přímo z dialogu Strukturovaný kusovník – úplně stejně jako v případě funkce Zadávání postupů a kusovníků. Po vložení nových údajů jsou data v tabulce automaticky obnovována.
Odstranit vazbu Odstraní vybranou vazbu.
Otevřít operaci Označením položky operace a klepnutím na tlačítko Otevřít operaci otevřete detail záznamu Operace. Stejného výsledku dosáhnete poklepáním na tuto položku. 
Nová operace Pokud zatrhnete volbu Zobrazit operace v předchozím dialogu, jsou k dispozici tlačítka Nová vazba a Nová operace. Tím je umožněno zadávat technologické postupy i rozpisku přímo z dialogu Strukturovaný kusovník – úplně stejně jako v případě funkce Zadávání postupů a kusovníků. Po vložení nových údajů jsou data v tabulce automaticky obnovována.
Odstranit operaci Odstraní vybranou operaci.
Kopírovat do jiného výrobku Klepnutím na tlačítko otevřete okno Kopírování výrobku, které zobrazuje zdrojový a cílový výrobek. Ve spodní části jsou volby, díky kterým si můžete vybrat, jestli chcete kopírovat kusovníky nebo operace. Kopírovací funkce přenáší všechny údaje kusovníků a operací, viz též Strukturovaný kusovník (Kusovníky).
Tlačítko Zavřít Ukončí dialog (bez provedení změn). 

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty