Převést záznamy do jiné knihy (Mzdy)

Převod mezd do knihy

Podobně, jako v agendě Personalistika můžete převádět záznam pracovníka do jiné knihy, v agendě Mzdy lze do jiné knihy přesunout mzdu pracovního poměru.

→ Postup

 • Pomocí průvodce (obr. 1) převedete vybrané záznamy do jiné knihy. Pro převod záznamu do knihy je vyžadováno oprávnění pro úpravy ve zdrojové knize.
 • Z menu Agenda (nebo Nástroje agendy) zvolíte příkaz Převést do knihy...
 • Průvodce (obr. 1) nabídne seznam pracovníků z aktuální knihy. Ze seznamu vyberete pracovní poměry, kterým chcete převést mzdu do jiné knihy. Mějte na paměti, že převodem pracovního poměru do jiné knihy se převedou celé zpracované mzdy včetně předchozích období.
 • Pracovní poměr ze seznamu (obr. 1) vyberete například tak, že na něj kliknete a řádek označíte (popř. odznačíte). Tímto způsobem můžete vybrat více poměrů. Nebo klikněte na tlačítko Vybrat poměry…

Dialog Převod mezd do jiné knihy

Obrázek 1: Dialog Převod mezd do jiné knihy.

 

 • V seznamu okna Výběr pracovních poměrů (obr. 2) nemusíte "ručně" zaklikávat CheckBox - Zatržítko jednotlivé řádky. Místo toho stačí táhnout myší přes volič záznamů.
  • Klepnutím na tlačítko Vybrat vše vyberete všechny pracovní poměry.
  • Tlačítkem Zrušit výběr výběr všech pracovních poměrů zrušíte.
 • Klepnutím na tlačítko OK potvrdíte výběr pracovních poměrů a okno zavřete (obr. 2).
 • Ze seznamu ComboBox - Nabídka dialogu Převod mezd do jiné knihy (obr. 1) zvolte knihu, do které chcete převést vybrané pracovní poměry.
 • Převod zahájíte klepnutím na tlačítko Převést(obr. 1).

Dialog pro výběr pracovních poměrů

Obrázek 2: Dialog pro výběr pracovních poměrů. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce. Můžete měnit velikost okna.

 

Související dokumenty