Odúčtování dokladů

Odúčtování jednoho účetního dokladu

Doklad, který chcete v účetním deníku odúčtovat, otevřete poklikáním na jeho číselný identifikátor. Poté stiskněte pravé tlačítko myši. Vyvoláte místní nabídku.

Doklad s Místní nabídkou

 

Zde máte mimo jiné možnost:

Odúčtovat... Vario doklad odstraní z účetního deníku a na prvotním dokladu nastaví stav Odúčtováno.
Odúčtovat a upravit doklad... Vario doklad odstraní z účetního deníku, na prvotním dokladu nastaví stav Odúčtováno a otevře ho k okamžité opravě. Po jejím dokončení můžete doklad rovnou zaúčtovat opět pomocí místní nabídky a volby Zaúčtovat doklad.

Odúčtování více účetních dokladů

  • Doklady, které chcete odúčtovat vyfiltrujte podle typu dokladu, podle konta apod. z účetního deníku.
  • Pokud máte zapnutý filtr, použijte funkci z menu Agenda/Odúčtování dokladů/mazání deníku...
  • Všechny záznamy, které vidíte na obrazovce, budou z účetního deníku smazány. 
  • Funkci Odúčtování dokladů / mazání deníku NEPOUŽÍVEJTE, pokud nemáte zapnutý filtr. Jestliže nezúžíte seznam dokladů pomocí filtru, odstraní se všechny doklady z účetního deníku.

Oprávnění pro mazání záznamů

Jestliže uživatel nemá oprávnění k odúčtování / mazání dokladů z účetního deníku, je tato fukce blokována a sytém vás informuje. Zkontrolujte si nastavená oprávnění.

 

Související dokumenty