Cizojazyčné mzdové složky

Doplněk primárně slouží k zajištění překladů názvů mzdových složek a jejich následnému cizojazyčnému tisku pomocí přiložených tiskových formulářů. Na rozdíl od doplňku podléhá používání tiskových formulářů licenčním poplatkům.

Využívat jej lze k hlášení pro zahraniční klienty a dále pro potřeby zaměstnavatelů, kteří vysílají své zaměstnance jako řidiče placené v ČR po zemích EU (hlavně do Rakouska, Francie, Německa) a zaměstnanci musí mít doklad, že jsou za tuto práci odměňováni nejméně ve výši minimální mzdy v dané zemi.

Instalace

Balíček obsahuje doplněk Cizojazyčné mzdové složky a tiskové formuláře:

  • Výplatní lístek anglicky,
  • Výplatní lístek německy,
  • Výplatní lístek s adresou anglicky,
  • Výplatní lístek s adresou německy.

Nastavení a práce s formuláři

Instalovaný doplněk spustíte v agendě Mzdy z menu Nástroje agendy/Cizojazyčné mzdové složky (moderní vzhled).

  • Otevře se okno obsahující tabulku, která je předvyplněna distribuční sadou nejběžněji používaných názvů mzdových složek s českými, anglickými a německými názvy jednotlivých mzdových složek.
  • Mzdové složky, které aktuálně používáte, načtete do tabulky klepnutím na tlačítko  Načíst výchozí složky .
  • Předvyplněné názvy mzdových složek můžete změnit.
  • Můžete přidávat překlady dalších mzdových složek.
  • Tiskové formuláře spustíte v agendě Mzdy / Tiskové formuláře / Výplaty.

Prostředí doplňku Cizojazyčné mzdové složky

Obrázek 1: Prostředí doplňku Cizojazyčné mzdové složky (obrázek je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení).

Oprávnění

Nastavte oprávnění k tiskovým formulářům (změny oprávnění se realizují v Možnosti Vario agendy Mzdy/Tiskové formuláře) a také k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Doplňky agendy Mzdy/ Cizojazyčné mzdové složky.

Pokud necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Jestliže si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Související dokumenty