Agenda Peněžní deník (zobrazení)

Peněžní deník je orientován dokladově: v zobrazení Peněžní deník tabulky agendy Daňová evidence se zobrazují účetní zápisy a doklady po položkách.

  • Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté.
  • Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...
  • V tabulce se zobrazují účetní zápisy roku, který je vybrán v seznamu Rok na panelu nástrojů. Pokud chcete zobrazit záznamy účetnictví z roku loňského, vyberete tento rok ze seznamu na panelu nástrojů.
  • Pro snadnější vyhledávání účetních zápisů v deníku využívejte možnosti rozvržení tabulky podle libovolného sloupce (typu dokladu, období zaúčtování, konta dokladu apod.).
  • Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit, kopírovat, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet.

 

Při práci s deníkem je velice užitečnou funkcí filtrování záznamů. Můžete například získat informace o účtování na určité dodavatele/odběratele (filtr podle názvu firmy) nebo účtování na vybrané období.

 

Související dokument