Hromadné operace Evidence majetku

Typy hromadných operací

Pod pojmem hromadné operace s majetkem si představujeme činnosti, které nejsou spouštěny ze záznamu majetku, ale z menu Nástroje agendy (Agenda) a ovlivňují většinou více záznamů majetku.

Jedná se o přepočet odpisových plánů, provedení odpisů, přerušení odpisů, odvolání všech uvedených operací a hromadná změna skupiny majetku. Odkazy na jednotlivé dokumenty naleznete na konci tohoto dokumentu.

Formulář hromadných operací

Všechny jmenované funkce jsou realizovány pomocí dialogů, které vypadají obdobně.

  • V záhlaví je uveden typ operace. Následují dva řádky, ve kterých je možné vybrat, zda-li operaci provést pro daňové, účetní, nebo oba typy odpisů. V případě, že má smysl zadání data či roku, potom je vedle typu odpisu možnost zadat období.

Pod těmito poli je tabulka s výběrem majetku.

  • Vybrané jsou majetky, které byly odfiltrované v tabulce agendy. Výběr však je možné libovolně ručně upravit. Použití tlačítek Vybrat vše a Zrušit výběr je zřejmé.

Při provádění hromadných operací se v okně průběhu zpracování zobrazuje ukazatel průběhu. Díky tomu jste informováni o stavu zpracování.

  • Dialogy s výběrem záznamů majetků pro hromadné operace mají v pravém dolním rohu umístěnu místní nabídku se základními režimy velikosti okna. Změníte-li velikost okna pomocí místní nabídky, hodnoty rozměrů okna se neukládají.
  • Vertikální a horizontální rozměr okna změníte také plynulým tažením myši za pravý dolní okraj – za prvek označený třemi tečkami. Přesunete-li kurzor myši nad tento prvek, ukazatel se změní na oboustrannou šipku a funkce je aktivní. Za současného stisknutí tlačítka myši a tažením oboustranné šipky docílíte změny velikosti okna všemi směry. Změny velikosti (provedené tažením myši) se po uzavření dialogu ukládají.
  • Vzhled tabulky můžete změnit. V tabulce je uloženo mnoho informací ze záznamu majetku. Změnit lze pořadí, velikost sloupců, či je skrýt. Po skončení úprav si uložíte námi (výrobcem) definované rozvržení volbou Rozvržení... -> Uložit rozvržení…   

Pokud si před prvním uložením rozvržení neuložíte pod vámi definovaným názvem rozvržení výchozí, již se k němu nelze vrátit (pochopitelně si jej můžete znovu nastavit a uložit).

Účetní operace

Při zařazení, vyřazení, změně ceny, technickém zhodnocení, provedení odpisů a odvolání výše uvedených operací jsou vytvářeny interní doklady (rušeny jejich položky), ve kterých je účetně vyjádřena příslušná operace. Operace stejného charakteru prováděné hromadnými operacemi jsou zapisovány do jednoho či několika sběrných dokladů (např. odpisy majetku podle konta majetku).

Kniha

Máte možnost uložení implicitní knihy, do které se mají interní doklady účtovat. Tuto implicitní knihu může nastavovat pouze uživatel s oprávněním upravovat knihy interních dokladů.

Implicitní knihu je možno nastavit v hromadném formuláři, který zpracovává interní doklady (tedy provedení odpisů nebo odvolat uskutečněné odpisy).

Před výběrem knihy je nutno zaškrtnout Používat toto nastavení vždy. Pokud není zaškrtnuté, není nastavena implicitní kniha a potom, pokud není uvedena na kartě, se vždy program na knihu zeptá. Problém nastane, pokud nemá uživatel příslušné oprávnění. V takovém případě není schopen zadat správnou knihu a tedy provést požadovanou operaci s majetkem.

Pakliže chcete pro každou knihu „Evidence majetku” používat jiné nastavení knihy, doporučujeme název knihy zadat do šablony.

Předkontace

Na kartě Účetní odpisy můžete zadat předkontace pro jednotlivé účetní operace. Předkontace se zapisuje ve tvaru MD/Dal. Lze zadat i jeden účet (např. předkontace pro odpisy 551 000) a protistranu nechat doplnit Vario podle konta majetku.

Zaúčtování dokladů daňové evidence

V daňové evidenci se neúčtují účetní odpisy, ale vytváří se jednou ročně interní doklad s daňovým odpisem.

 

Navazující dokumenty