Karta Příležitosti – Kontakt

V detailu záznamu Kontakt můžete libovolně zobrazovat kartu Příležitosti (celým názvem „Obchodní příležitosti”). Výchoze je skryta, zapnete ji z menu „Karty…” (pravý dolní roh Ovládací prvek – obr. 1).

Detail záznamu Kontakt a dialog Karty detailu

Obrázek 1: Detail záznamu Kontakt a dialog Karty detailu.

 

Karta Příležitosti (obr. 2) zobrazuje obchodní příležitosti k danému kontaktu. Z prostředí karty lze rovnou založit novou obchodní příležitost klepnutím na tlačítko  Nová .

Karta Příležitosti v detailu záznamu Kontakt

Obrázek 2: Karta Příležitosti v detailu záznamu Kontakt. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit, v tabulce skrývat nebo zobrazovat sloupce.

 

Navazující dokumenty