Obecné informace o agendě Obchodní příležitosti

Obchodní příležitostí rozumíme aktivity, budoucí nebo předpokládané, směřující k realizaci prodeje nebo jeho podpoře.

Agenda Obchodní příležitosti slouží k evidenci již získaných obchodních příležitostí, ke správě a vyhodnocení obchodních činností, zabývajících se zhodnocením již získaných obchodních příležitostí a k řízení obchodních zástupců, zpracovávajících obchodní příležitosti a k vyhodnocení jejich aktivit.

Agenda Obchodních příležitosti je zařazena do modulu Adresář, na který je, společně s agendou Vydané doklady, navázána.

 

Příklady obchodních příležitostí:

 • Společnost XY plánuje v příštím roce změnu ERP systému.
 • Životnost výrobku odhadujete na 30 měsíců. Rýsuje se možnost prodeje náhradních dílů (vyšší nároky na servis).

 

Obchodní příležitost umožňuje evidovat:

 • Popis obchodní příležitosti
 • Datum realizace
 • Peněžní objem obchodní příležitosti
 • Náklady a výnosy obchodní příležitosti
 • Prioritu
 • Předpoklad úspěšnosti
 • Aktuální stav
 • Kontakt
 • Zdroj

 

Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit, kopírovat, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet. Z nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

 

Související dokumenty