Nastavení agendy Osvědčení a školení

Nastavení složky záznamů agendy Osvědčení a školení

V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů vyberte přednastavenou cestu nebo zapište vlastní cestu ke složce záznamů. Podrobný popis nastavení naleznete v dokumentu Složka pro ukládání dokumentů/záznamů (obr. 1).

Výchozí šablona pozvánky

Pokud máte připravenou univerzální šablonu a chcete jí používat pro všechny pozvánky, lze jí nastavit jako výchozí šablonu v možnostech agendy Osvědčení a školení. Tímto nastavením obejdete dotazování na výběr šablony v modulu Personálního managementu. Pro usnadnění je již v základu přednastavená vzorová šablona Pozvánka (obr. 1).

Jestliže šablonu nevyberete a šablon máte definovaných více, před odesláním e-mailu jste vždy dotázani a šablonu je třeba vybrat ze seznamu.

Upravit pozvánky před odesláním

Chcete-li před odesláním e-mailové zprávy upravit, zatržítkem vyberte tuto funkci (obr. 1).

Nastavení možností agendy Osvědčení a školení

Obrázke 1: Nastavení možností agendy Osvědčení a školení.

Oprávnění v agendě Osvědčení a školení

Doporučujeme, aby nastavení realizoval:

  • Administrátor Varia.
  • Specialista dodavatele systému Vario.
  • AVP – VARIO partneři. 

Jestliže potřebujete zamezit přístup do agendy některým uživatelům, nastavte oprávnění na úrovni knihy a agendy.

Věnujte pozornost nastavení specifických oprávnění pro agendu Osvědčení a školení:

  1. Kontrola kvalifikací
  2. Kontrola pomůcek
  3. Vystavení objednávek
  4. Odeslání pozvánek

Pokud je v Možnosti Varia/Oprávnění agendy povoleno pouze Použití agendyKontrola pomůcek, jsou ostatní funkce (vytváření knih, kontrola kvalifikací, vystavení objednávek a odeslání objednávek) zakázány.

Pokud potřebujte zabránit uživatelům v použití zobrazení a nebo tiskových formulářů, nastavte další oprávnění na úrovni zobrazenítiskových formulářů.

 

Navazující dokumenty